{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 36

Táncos egyéniségek

A kunszentmiklósi Szappanos Lukács (1886-1973) Szappanos Lukács Kunszentmiklóson született, református, redemptus szülõktõl. Hat elemit végzett, egész életét parasztgazdaként élte le. Amellett, hogy kiemelkedõen mûvelt gazdálkodó, õsi kun nemesi származására is mindig büszke volt. Személyes kapcsolatban állt elõbb Szabó Dezsõvel, ké-

sõbb a népi írókkal, köztük Szabó Pállal, Veres Péterrel. Olvasta a világirodalom magyarra fordított remekeit, s erkölcsi tartását – a családi példákon kívül – a Bibliából merítette. Felsõbb iskolába tehát nem járt ugyan, de tehetsége, érdeklõdése és kitartása Veres Péterrel rokonítja.

Személyén keresztül nyomon követhetjük, hogyan vált egy tekintélyes parasztgazda a közösség hagyományõrzõjévé: hogyan gyûjtötte a kunokhoz kötõdõ hagyományokat, hogyan magyarázta-értelmezte és adta tovább nagy szorgalommal a gyûjtött ismereteket. A XIX. század végén Kunszentmiklós kulturális életében meghatározó szerepet játszott Baksay Sándor lelkész, református püspök, író, fordító, etnográfus, akivel Szappanos Lukács 12 éves konfirmandusként

MTA ZTI Néptánc Archívum Fotótára: Tf. 21 880. Pesovár Ferenc felvétele, 1955.

36

folkMAGazin

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2001/4  

A TARTALOMBÓL: Káplár Tamás: A spanyolviasz (?); Abkarovits Endre: Beszélgetés Kallós Zoltánnal; Lévai Péter: Miért kell néptáncot tanítani?...

folkMAGazin 2001/4  

A TARTALOMBÓL: Káplár Tamás: A spanyolviasz (?); Abkarovits Endre: Beszélgetés Kallós Zoltánnal; Lévai Péter: Miért kell néptáncot tanítani?...

Advertisement