Page 23

A MAGYARTÖLGY MÍTOSZAI Kiss Ferenc zenéje a sevillai Magyar Pavilonba készült. A pavilonnak elõre meghatározott programja van, a zene tehát programzene. Azonban nem a XIX. sz.-i értelemben tekinthetjük programzenének, hanem attól eltérõ, valóságos tér- és idõbeli dráma alkotóelemeként kell hallgatnunk. Mivel a lemez csak zenét közvetít, s nem tudja megidézni sem a helyszínt, sem a mozgást, le kell írnunk a pavilon dramaturgiáját. Az épület egy észak-déli tengelybe épített belül üres domb, amelyet hét torony tör át. A tornyokat

két oldalról belül falak határolják. A falak, ill. a tornyok két teremre, egy nyugati és egy keleti teremre osztják az épületet. A tornyok alatt és a falak között „van” Magyarország. A nyugati terem Magyarország nyugati képe – ahogy a nyugat lát minket és amilyen képet mi magunkról a nyugatnak adunk; a keleti ugyanígy. Belépünk az épületbe, elindulunk a tornyok alatt és a falak között. Itt haladásunk tempójának megfelelõen hangmontázs szól a falakból: sírás, ének, gyermek- és kamaszhangok, állatok, utcai zajok stb. Egy íves lépcsõn megérkezünk a nyugati terembe, ahol a felsõ és az alsó világot üvegfödém választja el, azon járunk. E tér középpontjában egy tölgyfa áll, melynek nem csak az ágas, égi felét látjuk, hanem a gyökerét is. A zene papnõk által vezényelt táncával ég és föld, tudatos és nem tudatos világunk egybekapcsolásáról szól. A fény fent és lent lüktetve követi a zene mozgását. Adott jelre a tornyok alatti ajtók megnyílnak, s átmegyünk a keleti terembe. A zene megáll és elindul egy film Magyarország XX. századi történelmérõl. A film után egy recitálás az idõrõl zárja le a programot. Makovecz Imre

folkMAGazin

23

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2001/4  

A TARTALOMBÓL: Káplár Tamás: A spanyolviasz (?); Abkarovits Endre: Beszélgetés Kallós Zoltánnal; Lévai Péter: Miért kell néptáncot tanítani?...

folkMAGazin 2001/4  

A TARTALOMBÓL: Káplár Tamás: A spanyolviasz (?); Abkarovits Endre: Beszélgetés Kallós Zoltánnal; Lévai Péter: Miért kell néptáncot tanítani?...

Advertisement