__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 19

UTOLSÓ ÓRA LELTÁR 2001. decemberében véget ér az Utolsó Óra program. A századforduló legnagyobb szabású Kárpát-medencei népzenei gyűjtése Kelemen László ötletéből kiindulva, az ő vezetésével a Fonó Budai Zeneházban zajlott. A program megvalósításának részleteit egy szakmai stáb – Kelemen László, Lukács József és Zsidei János – dolgozták ki. Az Utolsó Óra végéhez érve leltárt készítettünk a rögzített anyagról, amelyet most a szélesebb közönség elé tárunk. ERDÉLY: Ádámos (Kis-Küküllő), Almásszentmihály (Kolozs), Alsójára (Torda-Aranyos), Balázstelke (Kis -Küküllő), Bálványoscsaba (Szolnok-Doboka), Bálványosváralja (Szolnok-Doboka), Báré (Kolozs), Budatelke (Kolozs), Buza (Szolnok-Doboka), Csabaújfalu (Szolnok-Doboka), Csíkjenőfalva (Csík), Csombord (Alsó-Fehér), Erdőszombattelke (Szolnok-Doboka), Fejérd (Kolozs), Gerendkeresztúr (Torda-Aranyos), Gernyeszeg (Maros-Torda), Gogánváralja (Kis-Küküllő), Görgényoroszfalu (Maros-Torda), Gyergyócsomafalva (Csík), Gyergyódamuk (Csík), Gyimesbükk (Csík), Gyimesközéplok (Csík), Halmosd (Szilágy), Héderfája (Kis-Küküllő), Jód (Máramaros), Királyfalva (Kis -Küküllő), Kolozs (Kolozs), Magyarbece (Alsó-Fehér), Magyardécse (Szolnok-Doboka), Magyarfráta (Kolozs), Magyarpalatka (Kolozs), Magyarpéterlaka (Maros-Torda), Magyarszovát (Kolozs), Marosvécs (Maros-Torda), Mezőceked (Torda-Aranyos), Mezőkölpény (Maros-Torda), Mezőméhes (Torda-Aranyos), Mezőszentmárton (Maros-Torda), Mezőszilvás (Kolozs), Mezőszopor (Kolozs), Miriszló (Alsó-Fehér), Nagysármás (Kolozs), Nyárádselye (Maros-Torda), Oláhszentgyörgy (Beszterce-Naszód), Ördöngösfüzes (Szolnok-Doboka), Örkő (Háromszék), Páncélcseh (Szolnok-Doboka), Radnót (KisKüküllő), Récekeresztúr (Szolnok-Doboka), Szászbogács (KisKüküllő), Szászcsávás (Kis-Küküllő), Szászfenes (Kolozs), Szászszentgyörgy (Beszterce-Naszód), Szásztancs (Kolozs), Szék (Szolnok-Doboka), Szilágynagyfalu (Szilágy), Szilágysámson (Szilágy), Váralmás (Kolozs) FELVIDÉK: Abaújszina, Magyarbőd (Abaúj-Torna), Alsókálosa, Szútor (Gömör-Kishont), Bodrogmező (Zemplén), Dunaszerdahely (Pozsony), Feketebalog (Zólyom), Fülek (Nógrád), Garamszőlős (Bars), Hanva (Gömör-Kishont), Horhát (Zólyom), Ipolypásztó, Ipolyhídvég (Hont), Klenóc (GömörKishont), Kürt (Komárom), Lándok, Sörkút, Toporc (Szepes), Lice, Jolsva (Gömör-Kishont), Nemesócsa (Komárom), Opálhegy (Zemplén), Osgyán (Gömör-Kishont), Pered-Diószeg (Pozsony), Polhora (Árva), Sajógömör (Gömör-Kishont), Szepsi (Abaúj-Torna), Terhely (Trencsén), Tótraszlavica (Sáros), Zsére (Nyitra), Váradka, Végpetri, Geréb, Gerla, Alsópagony, Felsőpagony (Sáros) KÁRPÁTALJA, PARTIUM, BÁNSÁG ÉS DÉLVIDÉK: Alsószelistye (Máramaros), Aknaszlatina (Máramaros), Armenis (Krassó-Szörény), Avasfelsőfalu (Szatmár), Barátka (Bihar), Hertelendyfalva (Torontál), Hirip (Szatmár), Nagypalád (Szatmár), Szentmihály (Torontál), Técső (Máramaros), Tiszaújlak (Ugocsa), Torontáloroszi, Magyarcsernye (Torontál), Versec (Temes) MAGYARORSZÁG: Alsópetény (Nógrád), Aradványpuszta (Hajdú-Bihar), Babócsa, Nagyatád (Somogy), Balassagyarmat (Nógrád), Berzence, Merenye, Lábod (Somogy), Borsodbóta, Sáta (Borsod), Dejtár (Nógrád), Galgagyörk, Héhalom, Püspökhatvan, Rimóc (Pest és Nógrád), Gyöngyöspata (Heves), Györe, Váralja (Baranya), Heves (Heves), Jászladány (JászNagykun-Szolnok), Kaposszerdahely, Kaposvár (Somogy), Kásád, Medina, Tótújfalu (Tolna és Baranya), Ménfőcsanak (Győr-Moson-Sopron), Mezőkövesd, Miskolc (Borsod), Mohács, Lothárd (Baranya), Nemespátró (Somogy), Ózd, Domaháza (Borsod), Sárospatak (Zemplén), Sátoraljaújhely (Zemplén), Szamosangyalos (Szatmár), Szatmárököritó (Szatmár), Taktabáj, Prügy (Szabolcs), Tarnalelesz, Szentdomonkos, Fedémes (Heves), Tura (Pest), Zsáka (Bihar), Zsarolyán (Szatmár)

1997 szeptemberétõl kezdve kisebb megszakításokkal – nyári idõszak, karácsony – rendre felvételeket készítettünk a még élõ hagyományt õrzõ falusi népzenei együttesek anyagából. Egy-egy zenekar megközelítõleg teljes, több népcsoportot is kiszolgáló repertoárjának felgyûjtésére három-öt nap állt rendelkezésre. Így jutott idõ arra is, hogy ne csak a dallamkészletet, hanem a zenével, tánccal, népszokásokkal kapcsolatos közléseket is rögzítsünk, majd CD-lemezeken archíváljuk. Lehetõség szerint a zenekarokkal egy-egy pár táncos, illetve egy-két énekes is érkezett, ami a hangszeres népzene vokális és funkcionális kapcsolatainak feltárásához nyújt segítséget. A program elõször az erdélyi hangszeres népzene (beleértve a hagyományos furulyajátékot) minél teljesebb repertoárjának rögzítését tûzte ki célul. Így az elsõ részben közel másfél év alatt 47 zenekar, sok szólista, valamint több tucat énekes és táncos érkezett Erdélybõl. A gyûjtéseket elsõsorban Kelemen László, Pávai István, valamint Juhász Zoltán és Árendás Péter végezték, a táncgyûjtésben Zsuráfszki Zoltán és a Budapest Táncegyüttes néhány tagja segített. Minderrõl a helyszínen számítógépes jegyzõkönyv készült, melyet Koncz Gergely írt. A lezárt gyûjtés kb. 550 CD-nyi anyagot tesz ki (!), továbbá minden csoportról videófelvétel is készült. 1999 tavaszától a gyûjtés 25 felvidéki együttessel folytatódott. A szlovákiai magyar, szlovák, gorál és ruszin csoportok gyûjtését Agócs Gergely szervezte meg, teljesebbé téve eddig igen hiányosan kutatott falvakról és területekrõl való ismereteinket is. Itt újabb 250 CD-nyi anyagot rögzítettünk, nem beszélve a videófelvételekrõl. A program harmadik része 2000 májusában kezdõdött, a kárpátaljai, partiumi, délvidéki és magyarországi zenekarokkal. Néhány területen táncosokat már csak elvétve találtunk, és az együtt muzsikáló zenészeket is gyakran több faluból kellett összeszedni. A 40 különbözõ zenekar elõkészítését és gyûjtését többségében Vavrinecz András, Németh István és Árendás Péter végezte. Pál Lajos Kárpátaljával, Bodor Anikó a Délvidékkel foglalkozott. A paletta itt igen sokszínû volt: a vonósokon kívül a kárpátaljai rutén bandától a bánsági román fúvósokon át a délvidéki tamburásokig sok zenész, magyar és cigány énekes is megfordult a stúdióban. Az így készült 450 CD-vel együtt az Utolsó Óra programban összesen 1250 CD telt meg zenével és szöveges adatokkal. A teljes, felgyûjtött, jegyzõkönyvezett – zenekaronként 10-15 CD-nyi – anyag a tudományos kutatás számára az MTA Zenetudományi Intézetének archívumában lesz elérhetõ, a zenészek, táncosok, néprajzosok a felvételeket a Hagyományok Háza Lajtha László Hagyományõrzõ Mûhelyének közönségszolgálati osztályán másolhatják át. Az érdeklõdõ szélesebb közönség részére a Fonó Records mûsoros CD-sorozatot indított útjára, Új Pátria címmel, amely válogatást tartalmaz az anyag legreprezentatívabb részébõl. Az igényes, könyvecske formájában megjelenõ – 45 részesre tervezett – sorozatból ezidáig 15 erdélyi lemez látott napvilágot, de tervezzük a felvidéki és a magyarországi sorozatok beindítását is. Az Utolsó Óra programban részt vevõ „adatközlõink” a mellékelt listán feltüntetett helyekrõl érkeztek (a megyékbe való besorolás az 1913-as helységnévtár alapján történt). Árendás Péter

folkMAGazin

19

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2001/4  

A TARTALOMBÓL: Káplár Tamás: A spanyolviasz (?); Abkarovits Endre: Beszélgetés Kallós Zoltánnal; Lévai Péter: Miért kell néptáncot tanítani?...

folkMAGazin 2001/4  

A TARTALOMBÓL: Káplár Tamás: A spanyolviasz (?); Abkarovits Endre: Beszélgetés Kallós Zoltánnal; Lévai Péter: Miért kell néptáncot tanítani?...

Advertisement