Page 17

...Ezer misegyertya gyújtatlan gyúladjék, oltatlan aludjék,

Nagy rőt ökör, régi törvény Haj regő rejtem, regőrejtem.

SZARVAS-REGE A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes bemutatója Ki ne kapná fel a fejét e manapság szokatlan rigmusok hallatán, ki az, ki még értené az idő porától belepett szavak rejtett üzenetét, és ki az, kinek képzeletvilágát ne ragadná mégis magával eme szürreális látomás bűvös deleje? A regölés néven ismert népszokás archaikus rítuséneke őrizte meg a magyar mitológiából is jól ismert csodaszarvas alakját, melyet Hunor, Magor többnapi, kimerítő hajsza után sem bírtak elejteni. Az agancsos gím csodás alakjához fűződő ódon történetek és mondák sok művészt ihlettek meg. Arany János balladában énekli meg a sikertelen hajtóvadászat meglepő kimenetelét: a cserkésző testvérek a vadon mélyén tündérséget tanuló szépséges földi lányokra akadtak, kiket elrabolván hazavittek, belőlük sokasodott a hun és a magyar nemzet. A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes legújabb előadásának alapanyagául e két patinás kútfő ele-

gyét választotta: a téli napfordulóhoz kapcsolódó népszokás keretébe ágyazott magyar eredetmondát, mely „Szarvas-rege” címmel került bemutatásra, november elején. A veretes nyelvezetű regős ének mellett az együttes – szakmai arcélének megfelelően – ősi rítusokra rímelő táncmozdulatok metaforikus-jelképes nyelvén idézi meg a magyarság születésmítoszát és a bőségre, termékenységre irányuló, az új párokat összevarázsló szokáshagyományt. A cselekményt a főleg népi elemekből megtervezett mozdulatsorok, a tánc játékosan emelkedett és ünnepélyes, de olykor vadul lüktető eksztázisán keresztül sugallják, a táncnyelv elvontabb képiségére bízva a szabad képzettársítást. A műsorban feldolgozott téma a millenniumi évfordulóhoz kapcsolódik, az immár ezer éve keresztény magyarság magával hozta a táltoskori életszemléletéből fakadó csalhatatlan értékrendjét, ugyanakkor egy új évezred kapujába állva tekintetével a csillagos égboltot jelképező csodaszarvas után fürkész. Orza Călin koreográfus

FOTÓ: ÁDÁM GYULA

folkMAGazin

17

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2001/4  

A TARTALOMBÓL: Káplár Tamás: A spanyolviasz (?); Abkarovits Endre: Beszélgetés Kallós Zoltánnal; Lévai Péter: Miért kell néptáncot tanítani?...

folkMAGazin 2001/4  

A TARTALOMBÓL: Káplár Tamás: A spanyolviasz (?); Abkarovits Endre: Beszélgetés Kallós Zoltánnal; Lévai Péter: Miért kell néptáncot tanítani?...

Advertisement