Page 6

– A Hagyományok Háza főigazgatójaként mit szándékozol tovább vinni az átvett tárak tevékenységéből és mit kívánsz leépíteni? – Alapelvként fogalmaztam meg, hogy mindent, ami jó, megtartok, és csak bővíteni fogok. A Hagyományok Házával a folklórnak egy olyan csúcsintézménye jött létre, amely kulcsszerepet játszik a jelenlegi átmeneti világban. Nagyon elcsépelt, amit mondok, de a globalizáció erősödésének időszakában alapvető kérdés az egyedi sajátosságok megtartása, s a Ház e célnak kíván az eszköze lenni. Úgy, hogy kihasználja a globalizáció azon előnyeit – például a határok jelképessé válását –, amelyek könnyebbé teszik a helyi hagyományok rögzítését, illetve tovább éltetését a Kárpát-medencében. Szándékosan nem mondtam magyar nemzeti sajátosságokat, mert meggyőződésem, hogy e térségben minden nemzetségnek, nemzetiségnek ez az érdeke. Nem kívánjuk megosztani a folklórt és csak magyar szempontból vizsgálni, hanem a maga teljességében kezeljük. Tisztában vagyunk vele, hogy a helyi sajátosságok megmaradásában milyen nagy szerepet játszik. Ezért a Hagyományok Háza össz-kárpát-medencei intézmény szeretne lenni. – Mivel szándékozod bővíteni a tárak repertoárját? – A Hagyományok Házának három nagy szakmai egysége van: a Magyar Állami Népi Együttes, a Lajtha László Hagyományőrző Műhely, benne a Martin Médiatárral, illetve a Magyar Művelődési Intézettől átvett

Népművészeti Műhely, melyen belül a Táncház Archívum is megtalálható. Az évente mintegy 90-110 előadást produkáló Magyar Állami Népi Együttes az elmúlt években szinte kivonult a közművelődésből, főként idegenforgalmi, turistáknak szóló műsorokat adott. Ebben a formában aktívan hozzájárult e kultúra külföldi megismertetéséhez, mely rendkívül fontos, ám nem kevésbé lényeges, hogy a kisebbségben vagy a hazánkban élő magyarok is hozzáférjenek az együttes produkcióihoz, mert a folklór már a XIX. század óta identitásunk felismerésének, megőrzésének, fejlődésének fontos eszköze. Ezért szeretném, ha a társulat műsorait ugyanolyan számban látogatnák a Kárpát-medencében élők, mint a külföldiek. Persze ennek megvalósítása alapvetően más szemléletet feltételez: nem az ország határain, hanem egy sokkal tágabb földrajzi területen, a Kárpát-medencében történő gondolkodást. Ez természetesen minden osztályunkra vonatkozik. Olyan regionális archívumot akarunk például létrehozni, amely Csíkszeredától Pozsonyig, Munkácstól Topolyáig felöleli a térség folklóranyagát. Internetes honlapunkon sem csupán a Hagyományok Háza fog szerepelni, hanem például a Kárpát-medence összes profi táncegyüttese is megtalálható lesz. – Az archívumot miként bővítenétek? – Itt sem csupán a Hagyományok Háza archívumáról van szó, hanem arról, hogy a helyi archívumok bevo-

A HAGYOMÁNYOK HÁZA az ezredforduló Magyarországának egyik legjelentõsebb kulturális beruházása. Olyan kezdeményezés, mely egyedülálló lehetõséget teremt arra, hogy mi, magyarok és a globalizálódó világ egyaránt megélhesse és megérthesse kulturális örökségünk nyelvileg kötetlen, hagyományos mûvészetét. A Hagyományok Háza három nagy egységbõl épül fel. A MAGYAR ÁLLAMI NÉPI EGYÜTTES (MÁNE) A Magyar Állami Népi Együttes 50 éve közvetíti a világ felé a magyar nemzeti hagyományokat, eddig 4 kontinens 7,5 millió nézõjének szívét nyerve meg a magyar kultúrának. A Hagyományok Háza tevékenységének fontos alapeleme az a professzionális táncszínházi és elõadómûvészeti tevékenység, amely az együttes megújított társulatára épül. A MÁNE színpadi formában jeleníti meg a hagyományokhoz kötõdõ valamennyi mûfajt: a historikus zenét, az autentikus népzenét és néptáncot, a dramatikus játékot, a hagyományos elemekbõl építkezõ „világzenét” és látványszínházat, valamint a táncházmozgalom valamennyi kortárs mûvészeti értékét. Együttesünk örömmel viszi a magyar néptáncot és népzenét a világ bármely sarkába, ahol kíváncsiak arra.

6

folkMAGazin

folkMAGazin 2001/3  

A TARTALOMBÓL: ifj. Vitányi Iván: A szakma presztízse; K. Tóth László: Beszélgetés Kelemen Lászlóval; Hollókõi Lajos: Kulturális kavalkád; V...

folkMAGazin 2001/3  

A TARTALOMBÓL: ifj. Vitányi Iván: A szakma presztízse; K. Tóth László: Beszélgetés Kelemen Lászlóval; Hollókõi Lajos: Kulturális kavalkád; V...

Advertisement