Page 42

25 ÉVES A BAROZDA EGYÜTTES 1976 őszén alakult az első székelyföldi táncházas zenekar, a Barozda. A Kolozsvári Zeneakadémia végzettjeként ekkor kezdte itt szakmai pályáját Pávai István, mint a megyei Népi Alkotások Háza munkatársa, és Simó József, mint zeneiskolai tanár. Szakismereteiket mindketten a két jeles kolozsvári folklorista, Jagamas János és Szenik Ilona óráin szerezték, illetve a zeneakadémia folklórkörének nyári gyűjtőútjain. Ezenkívül egyéni gyűjtéseket is végeztek, Pávai István pedig diplomadolgozatát is ilyen témából írta, a Sóvidék népzenéje címmel, a zenetudományi szakon, s azóta végleg a népzenekutatásnak kötelezte el magát. A Barozda harmadik tagja, Bokor Imre, gyimesközéploki születésű, gyermekkorában első hegedűtanára a híres prímás, Zerkula János volt, akinek szomszédjában lakott. Később Marosvásárhelyen végezte a zenei középiskolát, majd Csíkszeredában tanárkodott. Az együttes létrejöttének közvetlen kiváltó oka egy Kájoni megemlékezés volt, amelyet a csíkszeredai Mikó várban szervezett Miklóssy Vári Vilmos muzeológus, aki a későbbi Barozda tagokat kérte fel a Kájoni Kódex népzenei eredetű dallamainak megszólaltatására. A sikeres Kájoni-műsor után magától adódott a recens népzenei anyag megszólaltatását célul tűző zenekar megalakítása, amelyhez énekesként Györfi Erzsébet csatlakozott. Ezután került sor az első csíkszeredai táncház megszervezésére. A Barozda együttes szerepe a kezdeti időszakban messze túlmutatott a zenélés és a helyi táncház-szervezés keretein. A felvállalt cél a táncház elterjesztése volt az erdélyi városokban. Ezt a célt szolgálta a Román Televízió Magyar Nyelvű Szerkesztőségével közösen kialakított műsorsorozat, a Kaláka, amely honismereti vetélkedő ürügyén lehetőséget adott műsoronként három különböző középiskola diákjainak, hogy gyűjtőutakra menjenek, megismerkedjenek a táncokkal, a zenével. Ennek nyo42

mán indult be Erdély több kisebb-nagyobb városában a táncház, kezdetben akár gépzenére is. A rendre alakuló táncházas zenekarok megerősítését szolgálta az az elhatározás is, hogy a Barozda együttes az első neki felajánlott hanglemezkészítés lehetőségét megosztotta négy másik együttessel. A rendszeres évi táncháztalálkozók kialakítása is ekkor történt meg. A Barozda együttes kezdettől élvezte Kallós Zoltán támogatását, aki saját gyűjtéseiből számos felvétellel szolgáltatott anyagot a repertoár bővítéséhez. A Barozda másik tevékenységi területe a kezdeti Kájoni-koncert ötletéből alakult ki. További tagokkal kiegészülve hozták létre a Kájoni régizene együttest, melynek repertoárjában elsősorban folklór vonatkozású írott régizenei emlékek kerültek. Itt is fontosnak tartották az országos mozgalommá szerveződés gondolatát, hiszen a Barozda tagjai szervezték meg az évente ismétlődő Csíkszeredai Régizene Fesztivált, amely ösztönzést adott az Erdély különböző városaiban működő zenészek, zenetanárok számára, hogy hasonló együtteseket hozzanak létre. A táncház- és régizenei mozgalom megerősödésével, a Barozda egyre több energiát fordított teljes műsorok kialakítására, amelyekkel sikerült Magyarországon is bemutatkoznia. A Ceaușescu korszak kultúra- és kisebbségellenes intézkedései azonban egyre nehezítették a műsorok szervezését, a repertoár engedélyeztetését. A Régizene Fesztivált betiltották, az együttes tagjainak lakásait távollétükben átkutatták. A Barozda tagjai még a rendszerváltás előtt Svédországba emigráltak – Pávai István kivételével, aki már korábban kivált az együttesből, s 1994-től Budapesten él. A svédországi Barozda együttes immár tíz éve népszerűsíti a magyar zenei múlt írott emlékeit és az élő magyar népzenét, amely egyre nagyobb érdeklődésre tart számot világszerte.

folkMAGazin

Barozda-évfordulós ünnepségek Csíkszereda, 2001. október 26-27. Szakszervezetek Művelődési Háza Október 26., péntek 17 óra: Sajtótájékoztató a Stúdióban 18 óra: Kiállítás megnyitó, emlékkönyv bemutató, mikro-koncert a régi Barozdával a Márvány-teremben Október 27., szombat 18 óra: A Barozda és meghívottjai Koncert az előadóteremben 21 óra: Táncház reggelig A műsoron fellépnek: Bokor Imre, Simó József, Toró Lajos (Svédország) Pávai István (Magyarország) Györfi Erzsébet (Németország) Meghívottak: Kajcsa József (Ausztrália); Kelemen László, Papp István Gázsa, Papp Imre, Péter Bencze Anikó (Magyarország); Hajdú Zoltán (Németország) Ádám Gyula, Boér Károly, Elekes Emőke, Harai László, Kelemen Tekla, Kostyák Alpár, Panek Kati, Tötszegi András Cucus, Szalay Zoltán (Románia) Harkó Csaba, Dubowski Aleksander, Marie Jonsson (Svédország). Fellépnek még: Bodzafa együttes (Magyarország - Románia) Jánosi együttes (Magyarország) Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes (Csíkszereda)

folkMAGazin 2001/3  

A TARTALOMBÓL: ifj. Vitányi Iván: A szakma presztízse; K. Tóth László: Beszélgetés Kelemen Lászlóval; Hollókõi Lajos: Kulturális kavalkád; V...

folkMAGazin 2001/3  

A TARTALOMBÓL: ifj. Vitányi Iván: A szakma presztízse; K. Tóth László: Beszélgetés Kelemen Lászlóval; Hollókõi Lajos: Kulturális kavalkád; V...

Advertisement