{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 34

Az Utolsó Óra „kismagyarországi” sorozata A Fonó Budai Zeneházban 1997 szeptemberétől zajlanak az „Utolsó Óra” népzenei gyűjtés munkálatai. Ez az értékmentő vállalkozás az erdélyi gyűjtéssel indult, s az volt a tudományos célkitűzésünk, hogy bemutassuk: létezik egy egységes, régi hangszeres zenei nyelv, melynek hordozói éppen azok az adatközlők voltak, akiknek utolsó generációit vendégül láttuk. Az elképzeléseinknek megfelelően sikerült lebonyolítanunk a gyűjtést, az utómunkálatokat, s (az anyagiaktól függően) folyamatosan készülnek a felvett zenei anyagból a reprezentatív CD-kiadványok. Hamarosan a 14. albumnál tartunk a 45 „kötetesre” tervezett sorozatból. Már a Program indításakor felmerült az igény, hogy ne csak Erdélyből, de a történelmi Magyarország egészéről készüljön egy ilyen részletes, látlelet-szerű értékmentés, hiszen Európa folklórtérképén a Kárpát-medence hangszeres zenei kultúrája egy egységes régiót képvisel, ahol a magyar kulturális befolyás meghatározó volt. Ezt akkor szakmai és anyagi okoknál fogva nem tudtuk felvállalni. Az erdélyi sorozat után azonban, a minisztériumi segítségnek is köszönhetően, megteremtődtek a feltételei a folytatásnak, tehát következett a Felvidék. Az utolsó négy felvidéki zenekart 2000 februárjában láttuk vendégül, ezáltal elértük a kitűzött célt, Felvidék hangszeres népzenéjének reprezentatív felgyűjtését. A felvidéki sorozatban 25 zenekart fogadtunk, és rögzítették játékukat, 248 számozott CD-re. A 2000. február 16.-án befejezett gyűjtés azonban még tetemes utómunkát igényelt, melyet tavaly április végére sikerült befejezni, s a teljes anyagot, véglegesített jegyzőkönyvekkel együtt átadni az MTA Zenetudományi Intézetének. A felvidéki sorozat végéhez közeledve azonban ismét felmerült a kérdés: érdemes-e itt megállni? A teljes magyar nyelvterületből már csak egy, a központi rész hiányzik. Ezért, valamint azért is, mert a hangszeres kultúra térvesztése a megmaradt Magyarországon még régebb óta tart, úgy döntöttünk, hogy folytatjuk. A hagyományos zenei élet a magyar nyelvterület középső részén a hatvanas évek elejétől rohamosan kezdett leépülni, ez a folyamat manapság is tart. A hajdan oly gazdag hangszeres kultúra részletes feltérképezése azonban itt is elmaradt, a kutatók nagyrészt csak a vokális népzene gyűjtésében

„TEDD KI A PONTOT!” V. Nemzetközi Legényesverseny 2001. április 28-29. – Budapesti Művelődési Központ I. DÍJ – Martin Emlékplakett Babinecz Sándor, Vásárosnamény II. DÍJ Lajkó Levente, Üllés III. DÍJ Balla Zoltán, Galgahévíz KÖZÖNSÉGDÍJ Karánsebessy Balázs, Vác Amerikai Magyar Népművészeti Központ díja: Galát Péter, Szarvas (Magyar Állami Népi Együttes) Alexander Wilson / Denver díja – Kalotaszegi bujka: Galát Péter Kallós Zoltán Alapítvány díja – Válaszúti tábor: Varga Andreasz, Vajdaság, Temerin Dobsa Tamás, Felvidék, Somorja

34

és lejegyzésében jeleskedtek. Így eshet, hogy ma is kivételesnek számít Lajtha soproni vagy balassagyarmati, Halmos István szatmári, Pesovár Ferenc Fejér-megyei zenei gyűjtése, vagy Martin György táncközpontú gyűjtési anyaga. Ezt a hiányt szeretnénk most pótolni, országhatárok helyett zenei dialektushatárokat figyelembe véve. Az Utolsó Óra projekt folytatásában, ha anyagi-emberi erőforrásaink engedik, 50 zenekarra számítunk. Ebből 30 csoport érkezik a jelenlegi Magyarország területéről (10 a Dunántúlról, 8 az Alföldről, 12 Észak-Magyarországról). A határon kívüli összesítés: 2-2 csoport Szlovénia és Horvátország magyarlakta területéről, 4 Jugoszláviából, 6 Kárpátaljáról és 6 Romániából, Szatmár, Bihar és Temes határral elválasztott részeiről. A zenekarok mellett minden alkalommal a megszokott módon egy pár táncost, énekest is szeretnénk vendégül látni. A 2000. májusában, a felvidéki utómunkák elvégzése után elkezdődött gyűjtés máris érdemi eredményeket produkált: még a 2000. év folyamán 18 zenekart láttunk vendégül. A tervnek megfelelően befejeztük a kárpátaljai részt, s elég viszontagságos körülmények között, a jugoszláviai változások közepette, a délvidéki területet. A határral kettéválasztott Szatmár, Bihar, Temes romániai részéről is sikerült 4 zenekart felgyűjteni. A mai Magyarországról Baranyától Nógrádig 6 zenekar látogatott el a Fonóba. Ezt a munkát igyekszünk folytatni 2001-ben, s az Utolsó Óra gyűjtést Karácsonyra befejezni. Munkánk mikéntje változatlan marad, a zenekarokat Budapesten látjuk vendégül, s napi 8-10 órán át zavartalanul gyűjtjük őket a már kialakult és bevált technikákkal és stábbal. Az így rögzítendő, körülbelül 450 óra hanganyagot CD-re archiválva, jegyzőkönyvezve adjuk majd át az MTA Zenetudományi Intézetének. Természetesen a hatalmas anyag feldolgozása, közkinccsé tétele még hosszú évek munkáját jelenti a gyűjtési fázis befejezése után is. Ha majd megérjük a gyűjtés végét, nyugodtan mondhatjuk: megtettünk minden tőlünk telhetőt, hogy ez a számunkra, de Európa hangszeres népzenei kultúrája számára is oly jelentős érték ne menjen veszendőbe. Kelemen László, a Gyűjtés vezetője Az Utolsó Óra „kismagyarországi” gyűjtésének munkatársai: Kérdezők: Árendás Péter, Németh István, Vavrinecz András Előkészítők: Agócs Gergely, Virágvölgyi Márta, Árendás Péter, Vavrinecz András, Németh István Táncgyűjtés: Zsuráfszki Zoltán Archívum Alapítvány díjai – Kalotaszentkirályi tábor: Galambos Péter, Győr, Rába Néptáncegyüttes Egyesület Etnika Alapítvány díja – Magyarlapádi tábor: Varga Gábor, Belgium, Brüsszel Fonó Recors Zeneműkiadó Kft. díjai – 5 db Pátria CD-ROM: Antal Áron és a Győri Rába Táncegyüttes; Kovács Henrik, Nyári Balázs, Százhalombattai Forrás Táncegyüttes; Balla Zoltán; Lajkó Levente; Babinecz Sándor Kallós Zoltán díjai – kazetta és könyv: Udvari Róbert , Románia, Csíkszereda; Kalló Kálmán, János László, Balázs Levente, Románia, Inaktelke; Lázár Attila, Románia, Bogártelke; Bajkó László, Románia, Székelyudvarhely; Varga Andreasz; Dobsa Tamás; Faragó György; Galambos Péter; Varga Gábor; Dobsa Tamás; Ágfalvy György, Faragó György, Karánsebessy Balázs, Antal Áron COMET Kft. díjai: Minden versenyző videokazettán megkapja a rendezvény teljes anyagát. A zsűri tagjai: Kalló Ferenc, Karácsony Zoltán, Könczei Árpád, Vavrinecz András

folkMAGazin

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2001/2  

A TARTALOMBÓL: Kallós Zoltán köszöntése; Záhonyi András: Kinek szól a színpadi tánc?; ifj. Vitányi Iván: Ismét Rece-Fice tábor; Hagyományain...

folkMAGazin 2001/2  

A TARTALOMBÓL: Kallós Zoltán köszöntése; Záhonyi András: Kinek szól a színpadi tánc?; ifj. Vitányi Iván: Ismét Rece-Fice tábor; Hagyományain...

Advertisement