__MAIN_TEXT__

Page 32

Megvalósult Bartók álma A Pátria magyar népzenei gramofonfelvételek kiadása CD-ROM-on Nemzetközi mércével tekintve is kiemelkedő értéket hozo létre a Fonó Records a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának támogatásával a Pátria magyar népzenei gramofonfelvételek CD-ROM-on történő kiadásával, mely az eredeti, bartóki koncepciónak megfelelően a hangzó anyagok melle azok teljes meglévő dokumentációját – kéziratos lejegyzéseket, gyűjtési adatokat, a gyűjtők és az adatközlők adatait, fényképeit is – tartalmazza. Az alábbiakban Sebő Ferenc, a három CD-t tartalmazó album szerkesztőjének – a kiadvány ismertető füzetében megjelent – tájékoztatóját közöljük. A magyar nyelvterület minden jelentősebb részéről hírt adó népzenei hanglemezek felvételsorozatának gondolata Bartók Béla kezdeményezésére vetődö fel, aki már 1914 óta szorgalmazta a magyar népdalok és főként az eredeti paraszti előadás gramofonlemezen való megörökítését. 1936-ban négy kísérleti hanglemez készült Magyar Népzenei Gramofonfelvételek címmel, a Magyar Történeti Múzeum és a Magyar Tudományos Akadémia összefogásával. A lemezek mellé Bartók elgondolása szerint részletes lemezkísérő dokumentáció is készült, a dallamok és a szövegek lejegyzésével, a gyűjtés,

32

valamint az énekesek adataival, fényképeivel – szinte megelőlegezve a CD-ROM eszméjét. A szakmai körökben nagy sikert arato vállalkozást – a fiatal néprajzkutató, Ortutay Gyula szervezőmunkájának köszönhetően – egy sokkal nagyvonalúbb sorozat követhee, melynek felvételei a Magyar Rádió stúdiójában először rögzítettek paraszti zenét paraszti előadásban. Az volt a szándék, hogy az egész magyar nyelvterület még elérhető és rögzítésre érdemes értékei belekerülhessenek. A szakmai irányítást Bartók Béla melle Kodály Zoltán és Lajtha László vállalta. Kilenc év leforgá-

folkMAGazin

sa ala 125 fémmatrica jö létre, amelyekről (1942-ig) 107 db lemezt préselt és hozo üzleti forgalomba a Kelen Péter Pál vezee Pátria cég. Ebben az új sorozatban a népzene melle népmese, szokásanyag és a vallásos népénekek is helyet kaptak, bemutatva a legfőbb magyar népzenei dialektusterületek jellegzetességeit. 1952-től kezdve a lemezek matricáit már előzetes magnetofonfelvételek felhasználásával gyártot-

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2001/2  

A TARTALOMBÓL: Kallós Zoltán köszöntése; Záhonyi András: Kinek szól a színpadi tánc?; ifj. Vitányi Iván: Ismét Rece-Fice tábor; Hagyományain...

folkMAGazin 2001/2  

A TARTALOMBÓL: Kallós Zoltán köszöntése; Záhonyi András: Kinek szól a színpadi tánc?; ifj. Vitányi Iván: Ismét Rece-Fice tábor; Hagyományain...

Advertisement