a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 33

Örömök Ürömben „Adjon Isten mind jobbat, ne csak mindig a rosszat...” Az Ürömi Népmûvészeti Iskola félévzáró koncertje

Nagy örömünkre szolgál, ha egy új iskolát, egy új mûhelyt látunk megszületni. De még ennél is jobb érzés, ha tevékenyen vehetünk részt az alapok letételénél. Az ürömi önkormányzat és G. Nagyné Dr. Maczó Ágnes polgármester asszony, akik Béres János tanár úr segítségével létrehozták a tanintézetet, s szívükön viselik a sorsát, mely a sikeres mûködéshez elengedhetetlen. Így nyithatta meg kapuit 2000 szeptemberében a Népmûvészeti Iskola, Vincze Enikõ vezetésével. Egy iskola indításánál fontos tényezõ, hogy milyen a tanári gárda, s hány növendéket sikerül toborozni évadnyitásig. Szeptember végéig csak a zenélni vágyók közül már nyolcvan tanuló jelentkezett, de mivel lévén ez egy Népmûvészeti Iskola, ezen felül a kézmûvességre huszonnégyen, a néptáncra ötvenen járnak. Ne feledkezzünk meg a kihelyezett tagozatról sem, amelybe az Óbudai Waldorf Iskola tanulóiból negyvenöten verbuválódtak. Így kétszáz népmûvészet iránt érdeklõdõ fiatal kezdett az új iskola falai között.

Tanárok : Vincze Enikõ - igazgató, folklórismeretek, népdal-éneklés Márczi Anna - igazgatóhelyettes, hegedû, kontra Benkõ András - kobza, furulya ifj. Csoóri Sándor - vonósok, kamarazene Havasréti Pál - tekerõ, bõgõ, citera, ütõgardon, dob Lányi György - kontra, duda, pengetõsök, furulya Szûcs Judit - iskolatitkár, néptánc Grülling Zsuzsanna - néptánc Király Edina - kézmûvesség

Béres János köszöntötte az ifjú muzsikusokat immár rendhagyó módon. Érdekes volt, hogy a hét esztendõsök milyen örömmel tudtak együtt játszani a tizenévesekkel. A tánc ritmusa, a hangszerek harmóniája és az ének egységbe kovácsolta össze ezeket a gyerekeket. Érezhetõ volt annak a tanítási módszernek a hatása, amely ifj. Csoóri Sándor nevéhez fûzõdik. Aki még nem tudta felfújni a dudát – Müller Gergõ –, az mûdudán (dudaszintetizátoron) játszott szólót, majd egy nyolc éves kisfiú, Csernyus Bence kápráztatta el furulyajátékával a közönséget. A vonósok közül Szombauer Bálint szólója azt bizonyította, hogy ez a tíz éves gyerek csodálatos zenei élményt képes adni nekünk, s hogy a hozzá csatlakozó Kalász testvérekkel fantasztikus zenekart alkotnak. A hét-nyolc esztendõs hegedûsök (Márton Anna, Komondi Dóra, Osztobányi Antal, Wéber Erhadt) élvezettel és szeretettel muzsikáltak, érezni lehetett, hogy a szívükbõl jön. A tekerõsök és citerások (Juhász Szandra, G. Nagy Réka, Asztalos Márton, Pernesz Richárd, Pernesz Gergõ, Busi Gábor, Szilvási Attila, Fagyas Miklós, Gróf Bátor Ádám, Sinkó Nilla) tanáruk, Havasréti Pál vezetésével stílusos, kerek dunántúli blokkal mutatták meg hangszereik lehetõségeit, sõt Asztalos Marci még énekhangjával is színesítette összeállításukat. Látván-hallván e csapatot, s ismervén a tanári gárdát, érezni lehetett a muzsikálás szeretetét, a figyelmet és azt az áthagyományozódást, mely oly jellemzõ a magyar népzenére. Lányi György - Havasréti Pál

Fantasztikus eredmény, hogy 2000. év novemberére már az ürömi vonóstanszak az Országos Népzenei Verseny területi vetélkedõjén vehetett részt, a többi tanuló pedig regös és betlehemes szokások felelevenítésével köszöntötte szûkebb és távolabbi környezetét. A 2001. február 2-án megtartott félévzáró mûsor számukra azért is fontos volt, mert a növendékek teljes létszámban léptek fel. Szívet melengetõ látvány volt az elsõ összeállítás, ahol mindenki egyszerre muzsikált – harminc tagú furulyáscsapat, tíz citerás, nyolc buzgonyos, ütõgardonosok, dobosok, hét tekerõs, huszonöt vonós és természetesen a táncosok. Majd

folkMAGazin

33

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2001/1  

A TARTALOMBÓL: Sárosi Bálint: Ne csináljunk Budapesten csíki néphagyományt!; Hollókõi Lajos: Novák Ferenc 70 éves; Mohácsy Albert: „Túlbuzgó...

folkMAGazin 2001/1  

A TARTALOMBÓL: Sárosi Bálint: Ne csináljunk Budapesten csíki néphagyományt!; Hollókõi Lajos: Novák Ferenc 70 éves; Mohácsy Albert: „Túlbuzgó...

Advertisement