__MAIN_TEXT__

Page 3

A TARTALOMBÓL: 4. Novák Ferenc 70 éves Hollókõi Lajos 7. „Túlbuzgó autentisták”... Mohácsy Albert 8. Kispiricsi faluvégen Lajtiné Szabó Adrien 14. NYÁRI TÁBOROK 17. 15 éves a Gajdos Abkarovits Endre 24. A jászdági verbunkról Kocsán László 28. „Három éjjel, három nap” Mézes Árpád 30. Bár emlékezete maradjon meg Csorba János 32. Sárközi lakodalom Kanadában Dreisziger Kálmán 33. Örömök Ürömben Lányi György-Havasréti Pál 34. Csángó bál Budapesten Abkarovits Endre 35. Egy ál-busó... Avar Panni 36. Aranysarkantyúsok... Born Miklós 37. „Hacacáré...” Takács András 38. Gánica, szaladós, kókonya... Juhász Katalin 40. Az élõ mese Krekity Olga 42. Napló helyett Soós János 43. A lejegyzés nehézségei Halmos István 46. Angol nyelvû ismertetõ Sue Foy

Ne csináljunk Budapesten csíki néphagyományt! November 26-án, a döntő végén a szerkesztőkkel való megállapodás szerint a zsűri elnökeként rövid záró értékelést tartottam. Álljon itt most egy hosszabb változat, mely akkor a műsor időkeretébe nem fért bele. Jónak bizonyult az elgondolás, hogy a Magyar Rádió II. Népzenei Versenye a fiataloké (10-30 év) és a kis együtteseké (3-8 fő) legyen, hogy országhatáron belül bármilyen nemzetiségi műsor helyet kapjon benne, s hogy határon kívüli magyarok is részt vehessenek rajta. Ésszerű eljárás volt nem indítani „mozgalmat” a jelentkezéssel, hanem kazettán kérni a jelentkezők műsorát – megkímélve őket a szervezés és utazás gondjától, némelyiküket a nagyobb nyilvánosság előtti „leszerepléstől” is. A zsűri 57 együttes anyagának meghallgatása után 20 pályázó műsorát találta érdemesnek arra, hogy a középdöntőben, a rádió nyilvánossága előtt is elhangozzék. Az 57 produkcióról összességében elmondható, hogy mindent képviselnek, ami ma Magyarországon népzeneművelés és hagyományápolás címén történik. Sok esetben ugyan a népzeneművelést is, hagyományápolást is idézőjelbe tenném, de szerencsére számos példa van arra is, mikor az idézőjel nem szükséges. Apró kritizálnivaló természetesen a 20, sőt a döntőbe jutott 13 együttesen is akad. Engem például nem hatnak meg, sőt visszariasztanak a „népi” hangzású együttesnevek: Baraboly, Csürrentő, Karinca, Kokojza, Kontyvirág, Söndörgő... Eredetibb és érdekesebb volna egy név attól, hogy az átlag-magyar számára érthetetlen? A népzene közösségi műfaj, s az eredeti közösséget nem a kivételek jellemezték. Ezért aztán én a gardon megszólaltatásához nem használnék dohányos szelencét, mint

– ujjait kímélendő – kivételesen és kényelemből tette néhány évtizeddel ezelőtt egy csíkszentdomokosi cigányhegedűs felesége, és teszi ma az ő nyomán az egyik együttes gardonosa. S ha már a gardonnál tartunk: ez a kísérő hangszer oly mértékben a hegedűhöz tartozik, hogy általában magának a hegedűsnek a tulajdona, és kifejezetten hegedűt kísérnek vele. Csak nagyon kivételes esetben, leginkább tréfából fordulhat elő, hogy egyéb hangszerhez – például furulyához – használják, már amennyiben véletlenül hegedűs nélkül vagy annak hozzájárulásával rendelkezésre áll. Ne csináljunk Budapesten csíki néphagyományt! Egyáltalán: az együttesek nagy hányada túlságosan is sokat ad a felszínesen értelmezett eredetiségre. Mint a divattervezők és a divatkedvelők! Amit divatszerűen felkapnak, azt a divat törvénye szerint előbb-utóbb el is ejtik. Elgondolkodtató, mennyire rávetették magukat az együttesek a mezőségi, székelyföldi, moldvai népzenére – mert onnan viszonylag könnyű érdekes újdonságot hozni! Meddig? Mintha a nyelvterület más részeinek zenei hagyománya ismeretlen lenne. Ezért aztán jólesett hallani például a budapesti Tátika együttestől egy ízlésesen szerkesztett alföldi népdalcsokrot, a békéscsabai Boleráz együttestől ottani, környékbeli szlovák és magyar népzenéből összeállított, citerán kísért műsort, a pilisvörösvári Schwäbische Jungs együttestől precíz németséggel és fegyelmezett jó hangulatban előadott helyi polkát. Példákat említettem, melyek zavarták a jó benyomást, amit egyébként a verseny mindannyiunkban keltett. Hadd ismételjem meg azt a néhány mondatot is, melyet a döntő után a Márványteremben mondtam, mert a

A címlapon Kása Béla felvétele („Erdélyi és moldvai prímások” CD – Etnofon Records)

folkMAGazin

3

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2001/1  

A TARTALOMBÓL: Sárosi Bálint: Ne csináljunk Budapesten csíki néphagyományt!; Hollókõi Lajos: Novák Ferenc 70 éves; Mohácsy Albert: „Túlbuzgó...

folkMAGazin 2001/1  

A TARTALOMBÓL: Sárosi Bálint: Ne csináljunk Budapesten csíki néphagyományt!; Hollókõi Lajos: Novák Ferenc 70 éves; Mohácsy Albert: „Túlbuzgó...

Advertisement