{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 24

Kocsán László:

tették nyomtatásban. Ezek a kottafüzetek az Originelle Megjegyzések a jászsági verbunkról Ungarische Nationaltänze címet kapták. Az 1979-ben megjelent „Katonának kell menni a legénynek Énekes poézis (Válogatás A gazdagnak csakúgy, mint a szegénynek, Pálóczi Horváth Ádám ÖtödDe ja gazdag, seje-haj, két holnapig van oda, félszáz énekeiből, Magyar HeDe ja szegény három évig katona.” likon, Budapest) kötetben taGyűjtötte Deák Ferenc Jászberényben, 1957-ben. lálható egy, a Víg-dombi tus címet viselő nóta (433.o, ÖÉ. folkMAGazin korábbi szá- len, míg a kun verbunk kö- 344. Sz.), melynek (Küllős mában közölt cikkben (A tött szerkezetű. Mindent fi- Imola és Domokos Mária álJászságról röviden, 1998. Tél gyelembe véve talán a kötött tal összeállított) jegyzetei in38-39.o.) részletesen bemu- szerkezetű verbunk vonalán dítottak a jászsági verbunk tattuk a Jászság gazdag tánc- kell elindulni, hiszen jász-kun zenei kutatására. A jegyzet életéből töredékesen meg- huszárezredek együttléte is a következőket tartalmazza: maradt, filmre vett gyűjté- ezt erősíti. sek fajtáit, és közöltük a lelA folkMAGazin egy másik tári számukat. Ezek között korábbi számában (A mesétalálható egy verbunk elne- lő huszárok, 1999/1. Tavasz vezésű filmfelvétel (Kaposi E. 10-11.o.) már megemlítetJászjákóhalma 1952. MTA FT tük, hogy a verbunk rendkí165.). Ez az egyetlen olyan vüli népszerűségnek örvenanyag, melyet a gyűjtőn kí- dett a bécsi mulatóhelyeken, vül még senki sem látott. ahol muzsikáló magyar ci(Technikai okból, mert fordí- gányok zenekísérete mellet tós filmen található, melyet mulatoztak a magyar huszáelőször egy másik filmszalag- rok. Ez azért lényeges, mert ra át kell másolni, s azt már a jászkun Nádor Huszárezred meg lehet nézni. A modern állandó állomáshelye Bécs technika, a videó világában volt, ahol a verbunk a huszáazonban ez nem is olyan egy- rok közvetítésével olyannyiszerű feladat – ezen most ra divatos lett, hogy még a Dr. Felföldi Lászlóval és Pálfy bécsi balettkar is mutatott be Gyulával, az MTA Zenetudo- verbunkot, s a mulatozó hemányi Intézet munkatársai- lyeken hallott dallamokat átval közösen fáradozunk.). S írták zongorára és megjelenegyben ez az egyetlen olyan A jánoshidai magyar felvétel, amelyen – elnevezése szerint – verbunk látható. Ha ez valóban így van, közelebb vihet bennünket ahhoz, hogy tisztább képet kapjunk a jászsági verbunkról. A jászsági verbunkra két terület fennmaradt verbunkja lehetett hatással: a Galgamente és a Kiskunság. A Galga-mentét a földrajzi közelség, a Kiskunságot a jászkun kapcsolatrendszer helyezi előtérbe. Azért fontos az irányvonalat eldönteni, mert a galga-menti verbunk kötet-

A

24

folkMAGazin

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2001/1  

A TARTALOMBÓL: Sárosi Bálint: Ne csináljunk Budapesten csíki néphagyományt!; Hollókõi Lajos: Novák Ferenc 70 éves; Mohácsy Albert: „Túlbuzgó...

folkMAGazin 2001/1  

A TARTALOMBÓL: Sárosi Bálint: Ne csináljunk Budapesten csíki néphagyományt!; Hollókõi Lajos: Novák Ferenc 70 éves; Mohácsy Albert: „Túlbuzgó...

Advertisement