a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 8

„Bethlemnek pusztájában... „ Az érdi bukovinai székelyek betlehemes játékáról

Az Érdi Bukovinai Székely Népdalkör tagjai, akik a bukovinai székelység hagyományainak, dalainak, meséinek, mondáinak talán leghûségesebb õrzõi, két évtizede felelevenítették és játsszák a gyönyörû karácsonyi népszokást: a hadikfalvi csobánolást. Érden, a fõváros árnyékában, az elmúlt négy évtizedben mintegy háromszáz, egykor bukovinai székely család lelt otthonra. A hagyományokhoz legjobban ragaszkodó családok megalapították az Érdi Bukovinai Székely Népdalkört, melynek tagjai hanglemezre és hangkazettákra énekelték legszebb népdalaikat. Mûsoros estjeiken gyakran idézik fel sanyarú történelmük kétszáz esztendejének eseményeit, a hírhedett 1764-i Madéfalvi veszedelem, a Siculicidium emlékét, az 1941-es bácskai telepítés történetét, az 1944-es menekülés rettenetét. Az asszonyok fekete-vörös ünnepi viseletben, a férfiak fehér posztó nadrágban, fehér ingben, fekete mellényben jelennek meg az elõadásokon. A Bukovinából származó kevéske tárgyat kincsként õrzik az érdi Magyar Földrajzi Múzeum egyik termében. A hadikfalvi csobánolás, miként a betlehemes játékok mindegyike, Jézus születésének történetét mutatja be. A keretjátékában a király köszönti a házigazdákat, recitáló énekbeszéddel mondja el céljukat: „ Mi nem azért jöttünk, hogy komédiázzunk, Vagy valami tréfás játékot indítsunk, Hanem egy fertálynét mullatni kévánunk, Míglen a Krisztusról mi példát mutassunk...” Majd elkezdõdik a játék. A gyermeket váró Mária és József szállást keresnek. A gazdag, büszke király ajtaján is kopogtatnak. Kegyetlen szolgája keményen lép fel

8

a megszorult párral szemben, majd egy kicsit mégis beengedi õket melegedni. A király a városon kívüli istállóba utasítja a hívatlan vendégeket. A betlehemi istállóban megszületik Jézus. Az égen csillag jelenik meg, s angyal jelenti a mezõn, a nyájuk mellett alvó pásztoroknak, hogy világra jött a Megváltó. A csobánok ugyan hitetlenkedve fogadják a hírt, de felkerekednek, és ajándékokkal kedveskednek a Messiásnak. Mária megköszöni, és áldást kér a pásztorokra. A hadikfalvi csobánolás szereplõi: Gazda, Király, Királyszolga, Mária, József, Angyal, Fehér vagy Öreg csobán, Szürke csobán, Fekete csobán, Nyulas csobán, Pungás. A szereplõk Bukovinában felnõtt férfiak voltak, csak Mária és az angyal szerepét bízták fiúgyermekekre. Érden is felnõttek adják elõ a betlehemest. Többen közülük 50 évvel ezelõtt Bukovinában is játszottak valamilyen szerepet. József szerepét szelíd, csendes, halk szavú emberre bízták. Gazdának köztiszteletben álló idõsebb férfit választottak, Királynak pedig szép arcú, magas, jó mozgású, jó hangú fiatal férfit kerestek. A Királyszolga alacsonyabb, de ügyes és csinos volt õ is. Az Angyalt fürge mozgású, csinos arcú, kisebb termetû fiú alakította. A csobánok közül különösen a Nyulas kiválasztására ügyeltek körültekintõen. Kicsi, ügyes, pattogó mozgású legényt szemeltek ki e feladatra. Máriát lányos arcú, kékszemû, szõke fiúgyermek játszhatta, ma már Érden Mária és az Angyal szerepét lányok alakítják. Hadikfalván a csobánolásra való felkészülés igen komoly formában történt, a játékot a falu legtekintélyesebb, legtehetõsebb emberei, az „elsõ emberek” szervezték meg. Gondosan kiválasztották a szereplõket, s egy hozzáértõ embert bíztak meg a játék betanításával.

folkMAGazin

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2000/4  

A TARTALOMBÓL: Hollókői Lajos: „Hogy a lélek rendben legyen”; Pesovár Ernõ: A karácsonyi pásztortánc; Kóka Rozália: „Bethlemnek pusztájában....

folkMAGazin 2000/4  

A TARTALOMBÓL: Hollókői Lajos: „Hogy a lélek rendben legyen”; Pesovár Ernõ: A karácsonyi pásztortánc; Kóka Rozália: „Bethlemnek pusztájában....

Advertisement