__MAIN_TEXT__

Page 36

Mesemondás egykor és most mesét hagyni kell változni, míg saját – Végre büszkék lehetnek valamire! Mintákkal szolgál és vigasztal magától változik. A gyerekek hajla– kezdi a beszélgetést dr. Voigt Vilmos, budapesti népmesekutató, az Beszélgetés az Újvidéken megtartott mosak a félremesélésre, de hagyni ELTE Folklore Tanszékének vezetője. népmese-konferencia után egy ma- kell őket, mert ha közönség elé kerülgyarországi, egy erdélyi és egy Vajdanek, és azoknak nem tetszik, követ– Nagyon büszkék lehetnek magukságból elszármazott néprajzkutatóval. kező alkalommal senki sem fog rájuk ra, hogy itt ennyi embert foglalkoztatnak a népmesék. Hat-nyolc, ha nem több, nagyon hallgatni. A gyerekek és a felnőttek egymást kontrolláljó folkloristájuk van, és ez a rengeteg óvónő... Pesten, ják. A mesemondók is számon tartották egymást. ha kettő eljött volna... A zentai mesemondó versenyre – Mégsem olyan egyszerű a mesélés, mint gondolszázával jelentkeznek a gyerekek! Ez is óriási eredmény, nánk? Magyarországon a hasonló rendezvényekre nincs eny- – A katonákat keményen dolgoztatták, pokoli fáradtak nyi jelentkező. Dicséretes, hogy itt van, aki megszer- voltak esténként, nem tudtak elaludni. Kellett, hogy valaki meséljen nekik, nem a vezze, van öt kutató, száz valódi életről, valódi probóvónő, több száz gyerek. lémáikról. Meséket hallgatAmikor a konferenciára tak, ami után elaludtak, és két vezető író is beült, másnapra kipihenve ébmég inkább meglepődredtek. Hallatlan pszichotem, mert Magyarorszálógiai hatása van. A hat-, gon kizárt dolog, hogy hét-, nyolcéves gyerekek irodalomtörténészek jelen egy sereg problémával legyenek hasonló renküzdenek. A jó szülő retdezvényen. Bár bizonyos teg, hogy a gyerek átveszi szempontból egy kicsit a környezetétől a modelkönnyebb is itt, mert naleket, és állandóan szidja, gyobb súlya van Vajkorholja. És akkor eljön az daságban az anyanyelvi este, amikor a szülő végre kultúra megőrzésének. nem oktatja a gyereket, – Előadásában elhangzott, nem parancsol, aggódik, hogy a magyar népmehanem a tüzes parazsat sekutatás és a népmesék evő táltoson szórakoznak világhírűek. mind a ketten, és ezt a – A mesekutatás nemzetmesélő is imádja. Érdekes közi tudomány, ismerjük a módon a gyerek másnap kollégákat, és ők is minket. nem hisztérikusan ébred. Nálunk a jó gyűjteményekNem véletlenül. Önöknek ből, jó szerkesztők által váitt a kitűnő alkalom, töltse logatott könyveket lehet meséléssel a hosszú áramkézbe adni. Egyik tanítvászüneteket a család! nyom Japánban él, és írta, – Hogyan hat a mese a kihogy Japánban most jealakuló lélekre? lentették meg másodszor – Mintákkal szolgál. Érdea magyar népmesék gyűjteményét. A titka csak abban van, hogy úgy kell leje- kes pszichikai jelenség, hogy az ember fantáziái között rendkívül előkelő szerepet játszik a helyváltoztatás, a regyezni, ahogy azt a mesemondók elmondták. pülés, s a mesében a távolságot könnyen áthidalják – Lehet-e könyvekből mesét tanulni? – Legjobb, ha élőben hallja a gyerek, persze az sem a szereplők. Ha a gyerek ismer ötven mesét, akkor tudvészes, ha könyvből tanulja. De vannak hang- és vide- ja, felében a hős csodálatos és jóságos, a másikban ofelvételek, mert a mesemondáshoz gesztusrendszer csodálatos és gonosz, az öregember, -asszony vagy párosul. Az a jó, ha a gyerekek is nyelvjárásban mondják jóságos és segítőkész, vagy maga a gonosz. Ugyanaz a a szöveget. Csak ne akadjon egy őrült, aki ezt megtiltja! figura ilyen is, olyan is. Azt sugallja, hogy higgy a látszatA gyereknek nem kell mondani, hogy beszéljen úgy, nak. Ne higgy a látszatnak, ahogy az életben. Raffai Judit Szabadkáról származott Budapestre, ahogy egyébként is szokott beszélni. A néprajzkutatónak semmit nem szabad változtatnia. A magyar me- ahol a Ludason végzett tízévi gyűjtőmunkájának anyasemondás még eleven. Kacagni szoktak felbukkanó gából készíti doktori disszertációját: modern elemeken, de hát amikor a hintót belevették, – Szerintem a mesemondáshoz ugyanolyan adottság akkor az volt új és modern, csak az a korszak elmúlt. A kell, mint bármihez az életben. Vannak jó adottság-

36

folkMAGazin

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2000/4  

A TARTALOMBÓL: Hollókői Lajos: „Hogy a lélek rendben legyen”; Pesovár Ernõ: A karácsonyi pásztortánc; Kóka Rozália: „Bethlemnek pusztájában....

folkMAGazin 2000/4  

A TARTALOMBÓL: Hollókői Lajos: „Hogy a lélek rendben legyen”; Pesovár Ernõ: A karácsonyi pásztortánc; Kóka Rozália: „Bethlemnek pusztájában....

Advertisement