{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 30

Kiss Ferenc:

Magyarságkép Két évvel ezelőtt egy hosszabb tanulmányomban (folkMAGazin 1998/1,2) felvetettem, hogy ha a világban a magyarokról kialakult, gyakran felületes, hamis kép hitelesebbé formálásában az állam is jelentősebb szerepet vállalna, mozgalmunk is sokat nyerne vele. Ezt én akkor is komolyan gondoltam és most sem gondolom másképp. Ezért kicsit meglepett Szigetvári József cikke az Országimázs Központ létrehozásával kapcsolatban (folkMAGazin 2000/2). Az egyébként szellemes és sok okos gondolatot is tartalmazó írás első olvasatra látszólag logikusan érvel a mellett, hogy ami már létezik (azaz egy országkép), azt már nem kell kitalálni. Sok mindenben egyetértek vele, e mellett felületesnek, elhamarkodottnak, inkább indulatosnak, mint átgondoltnak tartom hozzászólását. Ifj. Vitányi Iván is megtoldotta Sziku gondolatait – részben egyetértve, részben vitázva azokkal (folkMAGazin 2000/3). Az új intézmény munkáját felesleges erőfeszítésnek tartja ő is, sőt mindnyájunk pénzét emésztő, felháborító pazarlásnak. Jelen írásommal nem szeretnék sem terméketlen vitát indukálni, de meggyőzni sem másokat. Csak, mivel érdekeltnek érzem magunkat az ügyben, egy hosszabb beszélgetés lényegi kivonatát és annak magam számára leszűrt tanulságait osztanám meg az érdeklődőkkel. Amennyire lehet tárgyszerűen, hozzátéve olykor saját véleményemet is. Azzal a szándékkal, hogy néhány félreértést, kétséget, bizonytalanságot talán sikerül tisztáznom, s abban a reményben, hogy a fa fűrészelését magunk alatt még idejében abbahagyjuk. Az Országimázs Központ vezetőjével, Tóth István Zoltánnal október elején beszélgettem.

– Minden nemzetnek van egy saját magáról alkotott képe, mely az idők folyamán változik persze, de a hagyományok, beidegződések elég stabilan tartják magukat. Hogy mi, magyarok mit gondolunk saját magunkról, azt legutóbb Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor mérték fel, s közzé is tették Magyarság-szimbólumok c. könyvükben (1999). Mit gondol: lehet-e, kell-e ezt a képet tudatosan formálni, alakítani? Ha igen miért és hogyan? – Megalakulásunkat egy reprezentatív, nemzetközi felmérés előzte meg 1996-98 között Hankiss Elemér irányításával. Annak eredményeire alapozva 2000 januárjában mi magunk is végeztünk kutatásokat a külföldiek értékszemléletének, s a magunkról alkotott kép felmérésére. Kezdjük magunkkal. A magyar társadalom értékítélete rendkívül összetett bizonyos dolgokkal kapcsolatban. E mellett a kép folyamatosan változik, mivel mi is változunk, s a velünk történt események is alakítják azt. Példának vegyük Puskás Öcsit és Papp Lacit. Őket évtizedekig a magyar sport legjellemzőbb képviselőinek tartotta a közvélemény, de helyüket elképesztő hirtelenséggel felülírta Egerszegi Krisztina. A sportban gyorsabbak ezek a folyamatok, míg az élet, a kultúra területén az ilyen átírások lassabban mennek végbe. A legjellemzőbb magyar zenének még mindig a magyar nótát, majd a népzenét és Kodály műveit tartják az emberek, a magyar irodalom legjellegzetesebb képviselőinek Petőfit, Aranyt, Adyt és József Attilát mondja a megkérdezettek többsége. A magyar történelem alakjai közül Kossuth, Széchenyi és István király állnak az élen. A felmérések tanulsága az is, hogy mi, magyarok hajlamosak vagyunk a pesszimizmusra, nem ismerjük fel értékeinket, előnyeinket, hiányosságainkat és nehezen változtatunk hátrányosnak mondható tulajdonságainkon. Ezen a világszemléleten egy kicsit oldanunk kéne. Persze egy ilyen változást nem lehet felülről, valamiféle központból irányítani. A mi feladatunk, hogy amit társadalmi konszenzus révén elfogadunk magunkról mint értéket, pozitívumot, azt a mindenkor rendelkezésünkre álló kommunikációs eszközökkel fel-

És újra Sydney Egy nap és két éjszaka a Csík Zenekarral Az egész történet túlságosan valótlannak tűnik, még így utólag is ahhoz, hogy ne meséljek róla. Kutatóorvosként, egy tudományos konferencia révén vetődtem az ötödik kontinensre szeptember végén, az ott javában tomboló gyönyörű tavaszon. Izgatottan készülődtem már hetekkel az utazás előtt, de nem csupán a mi fajtánkkal óhatatlanul „velejáró” szakmai kíváncsiság, az efféle tudományos öszszejöveteleken mindig kecsegtető új eredmények első kézből történő megszerezhetősége miatt. Valami másért is, ami gyerekkorom óta megdobogtatja a szívem és boldogsággal, békével tölt el. Ez pedig a népzene, az abban foganó és benne kiteljesedő ősi örökségünk, hagyományaink, játékosságunk, bölcsességünk csodálata. A Csík Zenekart idestova egy esztendeje ismerem személyesen, s azóta több alkalommal beszélgettünk, muzsikáltunk együtt. Még szeptember elején egy ilyen összejövetel során diskuráltunk arról, kinek miféle eseményt tartogat a közeli jövő. Rögtön áldomást koccintottunk, mikor kölcsönö-

30

sen megtudtuk, hogy nemsokára a világ túlsó végén folytathatjuk mindazt, amit azon az estén félbehagytunk. A konferenciát követően Brisbane-ből Sydney-be utaztam. Késő este érkeztem a szállodába, az akkor még nem sejtett hajnali muzsikálások színhelyére — itt laktak ugyanis a Csík Zenekar tagjai is. Az együttes a közeli Rose Bay Parkban megrendezett Magyar Millenniumi Kulturális Napok rendezvénysorozat vendégeként érkezett a városba. Az aznap esti programot lekéstem, de az akkor még előttem álló egy nap és két éjszaka kárpótolt mindenért. Alvással nem sokat bajlódtam (ezzel nem csupán én voltam így), és valóban ez tűnt akkor a legkevésbé vonzónak. Az ottani Magyar Ház minden sarkában történt valami csalogató. A nagyterem gyimesi tánczene taktusait küldte mindenfelé, Dresch Mihály és Szokolay Dongó Balázs fújták átszellemülten a gardon csalogató ritmusára, míg az előtér fergeteges táncházzá változott. A hevület párája, a füst és a finom borok gőze oly ismert elegyében születtek újra a legényes

folkMAGazin

figurák — egy-egy kiskunsági vagy mezőségi tánc itt, a világ végén. Már pirkadt odakint, mikor ki-ki azzal az illuzórikus szándékkal oldalgott el, hogy pihen egy keveset: holnap is lesz nap. Nem így történt. A szállodába visszaérkezve a magyar „küldöttség” egyéb tagjai is csatlakoztak hozzánk, köztük Magyar Zoltán, egykori olimpiai bajnok, valamint Tátrai Tibor „Tibusz” gitárzsonglőr. Őket azért említem külön, mert szinte megrészegülve a számukra tán szokatlan műfajtól, gyakorlatilag végig a népzenész-táncos csapattal együtt mulattak. Indult hát a muzsika, az ének, s tartott egész reggelig, mint a régi lakodalmakban, hogy másnap valami megmagyarázhatatlan új erőtől tápláltan folytatódjék a jókedv. Folytatódott is: az egyre fokozódó melegben ismét megtelt a Rosebay Parkban felállított nagyszínpad. Szívmelengető volt látni, micsoda egységet alkotott a Szűcs házaspárral kiegészült Kengugró Együttes (melyet Stopic Antal vezet) nagyszerűen koreografált táncai, a meg nem spórolt viselet és a sziporkázó Csík Zenekar muzsikája. Teremtett is a koncert olyan hangulatot, mely kitartott másnap reggelig. Az öltözősátor melletti közös portrét követően történt az, ami

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2000/4  

A TARTALOMBÓL: Hollókői Lajos: „Hogy a lélek rendben legyen”; Pesovár Ernõ: A karácsonyi pásztortánc; Kóka Rozália: „Bethlemnek pusztájában....

folkMAGazin 2000/4  

A TARTALOMBÓL: Hollókői Lajos: „Hogy a lélek rendben legyen”; Pesovár Ernõ: A karácsonyi pásztortánc; Kóka Rozália: „Bethlemnek pusztájában....

Advertisement