Page 3

A TARTALOMBÓL: 6. A karácsonyi pásztortánc Pesovár Ernõ 8. „Bethlemnek pusztájában...” Kóka Rozália 10. Folklór a nagyvárosban Juhász Katalin 19. Régiók találkozása Stoller Antal 20. „Meg kell a búzának érni...” Juhász Erika 22. Új folklórsorozat Hoppál Mihály 24. Vérnász Kiss Zsuzsanna 26. Jelenlévõ múlt Pálfy Gyula 28. Fonó-Network összefonódás K. Tóth László 30. Magyarságkép Kiss Ferenc 30. És újra Sydney Henics Tamás 34. A drágszéli Vén Ferenc Andó Ilona 35. Hagyományõrzés a végeken Borbély Jolán

„Hogy a lélek rendben legyen” Beszélgetés Timár Sándorral A neves koreográfus, táncpedagógus október 2-án ünnepelte hetvenedik születésnapját. A magyar néptáncművészet kiemelkedő személyiségével, s egyben a táncházmozgalom egyik elindítójával e jeles alkalomból beszélgettünk. – A kerek évfordulók általában arra sarkallják az embert, hogy számvetést végezzen előre nézve és visszafelé egyaránt. Téged foglalkoztat-e a számvetés gondolata? – Igen, foglalkoztat, és talán foglalkoztatni fog a jövőben is, hiszen ha az ember előre akar nézni, akkor visszafelé is kell, mert csak akkor tudja a szerves folytatást megteremteni. Szolnoki születésű vagyok, pontosabban tanyasi gyerek, a szüleim ott éltek. Gyakorlatilag én beleszülettem a hagyományba, és ez nagyon meghatározó volt az életemben. Az édesanyám testvérei, hatan voltak, sokat énekeltek, citeráztak, így már babakoromban elkezdtem arra a citerahangra mozogni. Így kezdődött. Tanyasi iskolába jártam először, majd gimnáziumba Szolnokon. Idegen világ volt nekem a városi világ, hiszen máshoz voltam szokva családi körben. Nagyon is jól tudták a parasztemberek, hogy hogyan kell egy ifjú emberkét nevelni úgy, hogy később az élet kihívásaival szembe tudjon fordulni. A dolog lényege talán ez, én ezt kaptam otthon. Aztán a gimnáziumban egy teljesen másfajta világ fogadott, ami akkor idegen volt számomra. Szerencsémre hamarosan megszervezték a regős cserkészetet, aminek én is tagja lettem. Kaposvári Gyula, kitűnő pedagógus volt a cserkész vezetőnk. Mellette sok kiváló tanár vett körül minket, többek között Béres Antal együttes vezető, akitől például már ak-

kor láttam székely táncot. Hallottunk Molnár Istvánról is, és elhatároztuk, hogy kerékpárral elmegyünk Siófokra, ahol a népfőiskola volt. Miután találkoztunk, még közelebb kerültem a tánchoz, és szinte azonnal nagyon fontos dolgokat tanultam tőle. Huszárverbunkot táncolt, utána balladát mondott, azután énekelt, mesélt szobrászatról – mert szobrász is volt –, művészetről, Párizs modern táncéletéről, mindenféléről. Rendkívüli embert ismertem meg, s ez óriási élmény volt számomra. Ám akkor még mindez keveredett bennem, hiszen orvos szerettem volna lenni, kutató orvos. Nagyon érdekelt, hogy miként lehet az ember egészségén segíteni, az életet rendbe hozni. Ehhez a tudománynak ugye működnie kell! Az apám 24 holdas kulákember volt, én meg hiába az iskola legjobban érettségiző tanulója, a felvételire be sem hívtak. Ez nagyon elszomorított. – Ha a fizikai gyógyítás nem is jutott osztályrészedül, úgy tűnik, a lelki gyógyítás egyik életcéloddá vált, azzal a hozzáállásoddal, ahogyan nevelted-neveled a fiatalságot. – Hogyne. Mint „leendő kutatóorvos” is azt tartottam fontosnak, hogy a lélek rendben legyen. Tudott dolog volt ez már akkor bennem, hogy ha rendben van a lélek, az az ember fizikai állapotában is jelentkezik. Még egy fontos mozzanat az iskolai életemből. Egy nagyszerű zenetörténeti

36. Mesemondás egykor és most Szántó Márta 38. A lothárdi Bosnyák János Avar Anna 40. Padkaporos történetek Szerényi Béla 42. „A kutyadudának a nótája” 2. Agócs Gergely 45. Széki képeslapok Soós János 46. Angol nyelvû ismertetõ Sue Foy

Mádl Ferenc, Timár Böske, Timár Sándor (fotó: Mohai Péter)

A címlapon: Bárdosi Ildikó népdalénekes – Lázár Zsolt felvétele folkMAGazin

3

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2000/4  

A TARTALOMBÓL: Hollókői Lajos: „Hogy a lélek rendben legyen”; Pesovár Ernõ: A karácsonyi pásztortánc; Kóka Rozália: „Bethlemnek pusztájában....

folkMAGazin 2000/4  

A TARTALOMBÓL: Hollókői Lajos: „Hogy a lélek rendben legyen”; Pesovár Ernõ: A karácsonyi pásztortánc; Kóka Rozália: „Bethlemnek pusztájában....

Advertisement