__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 42

AGÓCS GERGELY

„A kutyadudának a nótája” A dudazene stílusa és előadásmódja a vonószenekarok gyakorlatában Az, hogy a duda hosszú évszázadokon keresztül uralkodó hangszere volt térségünk zenekultúrájának, és ez rányomta bélyegét a huszadik század hagyományos zenei életére, a magyar etnomuzikológiában alaptételnek számít. Ismert tény az is, hogy hagyományos műveltségünkben külön a dudára utaló dallamtípusok, vokális és hangszeres előadásmódok, sőt, külön e hangszerhez köthető hiedelmek és szokások is felfedezhetők. Jelen tanulmányomban arra vállalkoztam, hogy megfogalmazzak néhány kérdést és megállapítást a vonószenekarok tudatosan, bevallottan a dudához kapcsolódó repertoárjának témakörében.

Ez a CD talán a világ minden táján ismert népi hangszert, a dorombot mutatja be dallamjátszó (szóló és zenekari) szerepkörben. Magyarországon ez az első önálló dorombos CD lemez melyen a megszólaltatott dallamok nagy része moldvai tánc és ének, többségében „táncházas” előadásban. A Moldvában élő csángómagyaroknál még használják ezt a hangszert, többnyire guzsalyas dallamok játszására. A zeneszámok között elhangzanak szólók, duók és zenekari összeállítások eredeti és feldolgozott formában egyaránt. Köszönet azoknak a falusi zenészeknek és énekeseknek, akiktől a dallamokat tanultuk: Legedi László István, Hodorog András, Balog Antai, Tálász András, Gusa Pál - furulyás, és Bogdan Toader, Mandache Aurel - hegedűs, valamint azoknak, akiknek értékes gyűjtései segítették munkánkat. További köszönet illeti Szilágyi Zoltán dorombkészítő mestert, aki kiváló hangszereit rendelkezésünkre bocsájtotta. Jómagam 25 éve foglalkozom népzenével, s már a kezdetek óta izgalmas zeneszerszámnak tartom a dorombot, ezt az egyszerű kis hangszert. Immár 15 éve tanítok az Óbudai Népzenei Iskolában, ahol a moldvai hangszeres népzene kapcsán kerültem baráti kapcsolatba a kazettán közreműködő előadótársaimmal. Budapesti zenekarok tagjaiként magas színvonalon muzsikálnak úgy táncházakban, mint koncerteken egyaránt: Bolya Dániel, Bolya Mátyás – Kárpátia, Horváth Szilárd – Csürrentő, Égenföld, Palya Bea – Kárpária, Laokoón Csoport. Ezt a CD-t mindazon népzenét kedvelők figyelmébe ajánlom, akik szeretik az újszerű, különleges hangzásokat, és figyelemre méltó hangszernek tekintik a dorombot. Balogh Sándor Tel.: 280-4446, 388-6381 Levélcím: H-1034 Budapest, Nagyszombat u. 27. URL: www.datanet.hu/-etnofon e-mait: etnofon@mail.datanet.hu

42

Ehhez elsősorban szükségesnek látom megfogalmazni, mit értek a „tudatosan, bevallottan a dudához kapcsolódó repertoár” alatt. A rendelkezésünkre álló hangfelvételek azt mutatják, hogy a vonósbandák dallamkészletében a magyar nyelvterület egy részén fellelhetők olyan dallamok, melyeket maguk a zenészek is dudanótáknak neveznek, vagy más módon a dudazenéhez kapcsolódónak tartanak. Ettől függetlenül természetesen még egy sor olyan dallamot, előadásbéli sajátosságot, vagy motívumfűzési gyakorlatot ismerünk, melyek a vonós hangszereknél kimutathatóan kapcsolódnak a dudazene hagyományához, ezekkel viszont most nem kívánok foglalkozni. A vonószenekarok muzsikusai által előadott dudanóták általában nem dallamaik révén, hanem elsősorban különleges játékstílusuk, mégpedig a duda hangzásának tudatos imitálása miatt viselik ezt a megnevezést. Azon zenészek repertoárjában ugyanis, akiktől a rendelkezésünkre álló dudanóták származnak, rendszerint több olyan – külön megnevezéssel nem jelölt, tehát a dudához tudatosan nem kapcsolt – dallam található, amelyet valaha a környéken működő dudások is játszhattak.

folkMAGazin

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2000/3  

A TARTALOMBÓL: Szigetvári József: Japán, Japán...; Timár Mihály: A Timár Kamara Japánban; Lányi György: Hurrá, turnézunk; Mesterkurzus a Fon...

folkMAGazin 2000/3  

A TARTALOMBÓL: Szigetvári József: Japán, Japán...; Timár Mihály: A Timár Kamara Japánban; Lányi György: Hurrá, turnézunk; Mesterkurzus a Fon...

Advertisement