Page 32

Nép zene i v i de ok a ze t t á k a B io m u s ic k ia d á s á b a n Szomjas György és Halmos Béla muzsikusportréi A Biomusic mostantól nem csak website-ot, hanem videókazetta-sorozatot is jelent. Szomjas György és Halmos Béla népzenei dokumentumfilmjei közül az elsőt júliusban adták ki, a következő pedig ősszel jelenik meg. Az első film címe: „A szívben még megvan”. A mű Zerkula János gyimesközéploki (Lunca de Jos, Románia) prímásról valamint feleségéről és zenésztársáról, Fikó Regináról szól. A második film „Rabja vagyok az életnek” címmel Maneszes Márton magyarszováti (Suatu, Románia) zenész-ezermestert mutatja

tember végén megjelennek az Egyesült Államokban is. A videókiadással Szomjas György és Halmos Béla régi terve valósult meg. A sorozat terve és több film évek óta készen van. Ideje volt, hogy az anyagokhoz a közönség is hozzájuthasson. A promóciót komolyan segíti az internet, mivel a filmekből demo tölthető le a www.biomusic.hu oldalról. A videokazettákkal kapcsolatban információt kérni, s a kazettákat megrendelni a weboldalon található email címen lehet. Fogarasi Lajos

be. A muzsikusportrék közül előkészületben van a Pál Istvánról („Pista bácsi, dudáljon kend”), a Gergely Andrásról („Hej, kis András”) a Demeter Antiné Jánó Annáról („Anna néni”) a Fodor Sámuel „Neti”-ről („Neti Sanyi”) szóló film. A kiadványok érdekessége, hogy két verzióban jelennek meg. A borítókat és a kísérőszövegeket ugyan csak egy változatban, de két nyelven, magyarul és angolul készítik el, míg a filmek angol felirattal kerülnek külföldre. A Zerkula- és a Maneszeskazetták külföldi promóciója még az idén elkezdődik. A produkciók szep-

Rabja vagyok az életnek Portréfilm Maneszes Márton magyarszováti prímásról Maneszes Márton „Kántor” a romániai Mezőségen élő, archaikus hagyományokat őrző magyarság egyik kiváló prímása-énekese. Az ősei között örményeket is gyanító magyar zenész rendkívül sokoldalú, színes egyéniség, aki prímásként cigánynak is tekinthető; aki paraszt, mert földet művel és állatokat tart; iparos, mint borbély, köszörűs, asztalos és ács; valamint értelmiségi, mint diplomás református kántor és tanító. A hagyományokat tudatosan őrző és magyarságáért bátran kiálló, erős hitű muzsikus élettörténete szépen példázza az erdélyi magyarság nehéz sorsát. Zenekarában a hegedű mellett még használják a háromhúros kontrát, amelyen a g,d,a hangolású húrok az egyenesre vágott lábon egy síkban fekszenek, így a kontrás hármashangzatokkal (lényegében csak dúr akkordokkal) kíséri a dallamot. A vonós trió harmadik hangszere a nagybőgő, amelyen a bőgős – ha több húr is van – csak egyet használ, C-re vagy D-re hangolva. A film a személyesen elmondott, rendkívül érzékletesen előadott élettörténet és a művészi, emberi hitvallás dokumentuma. Emellett megismerkedhetünk benne a különleges hangzású, gazdag szováti muzsikával, tánccal és a szokások némelyikével – miközben láthatjuk a mezőségi tájat és az ottani emberek életkörülményeit is.

32

folkMAGazin

A szívben még megvan Portré Zerkula János gyimesközéploki prímásról

Zerkula János a Romániában élő egyik magyar népcsoport, a gyimesi csángók kiváló cigányprímása, a klaszszikus népzene egyik utolsó képviselője. A vak muzsikus egy ötödik (rezonáns) húrral felszerelt hegedűn játszik, és énekel is hozzá. A kéttagú zenekarban a prímás felesége, Fikó Regina játszik még ütőgardonon. Ez egy fából készített, cselló formájú, különleges húros hangszer, amit dobként használnak, mivel a húrokat egy jobb kézbe fogott fapálcával ütik, illetve balkézzel csattogtatják. A portréfilm elsősorban a különleges hangzású, archaikus gyimesi zene és táncok bemutatására törekszik. Emellett a Gyimes-völgy táji szépségét és az ott élő emberek életkörülményeit is érzékelteti, s keretét Zerkula történelmi és néprajzi szempontból is érdekes élettörténete adja, amit a prímás élvezetesen, gyönyörű magyarsággal mond el. Halmos Béla

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2000/3  

A TARTALOMBÓL: Szigetvári József: Japán, Japán...; Timár Mihály: A Timár Kamara Japánban; Lányi György: Hurrá, turnézunk; Mesterkurzus a Fon...

folkMAGazin 2000/3  

A TARTALOMBÓL: Szigetvári József: Japán, Japán...; Timár Mihály: A Timár Kamara Japánban; Lányi György: Hurrá, turnézunk; Mesterkurzus a Fon...

Advertisement