Page 8

Merre muzsikál a Muzsikás?

kaptunk meghívást a Belga Rádió Fla mand Fesztiváljára, melyen a komolyzene és a népzene kapcsolatát A Tavaszi Fesztivál keretében március akik igen, azok abszolút. igye kez nek bemutatni a szervezõk. 19-én a Zeneakadémián tartott nagy – Most a nyugati part következik, Los Európában erre nagy igény mutatkozik, sikerû Bartók-Kodály estet a Muzsikás Angeles, Portland, Seattle – hogy csak a klasszikus koncerttermek is kezdenek együt tes egy fan tasz ti kus belga a leg is mer tebb városokat említsük megnyílni a népzene elõtt. csellistával, Roel Dieltiens-szel, akivel –, New Yorkot azonban megint nem Ezt megelõzõen jú li us 11-én a már volt né hány közös fel lé pé sük. hagyjátok ki... szombathelyi Bartók-szemináriumon, Három nap ra rá Bel gi um ba indul- – Igen, mert most a Broadway-n lévõ augusztus 20-án pedig Londonban, tak, ahol a Royal Philharmonic So- Symphony Space nevû zeneszínházban a Millennium Dome-ban lé pünk ciety szervezésében kilenc nap alatt lépünk fel, s ez lesz Amerikában az elsõ fel, de ugyanebben a hó nap ban tíz kon cer tet adtak. Ezt kö ve tõ en olyan koncertünk, amelyen Balanescu Spanyolországban is koncertezünk, s sincs azon ban megállás a ze ne kar is részt vesz. a Pepsi Sziget világzenei színpadán is életében, hiszen többek között egy- – Tán el sem hiszik idehaza, hogy muzsikálunk. egy amerikai és japán meghívásnak kül föld ön milyen sajtótok van. JaÉrdemesnek tartom megemlíteni, hogy is eleget kell tenniük. Hamar Dánieltõl pánban pél dá ul, ahol még be sem az egyik legcsodálatosabb koncertünket a részletek fe lõl ér dek lõd tünk. mutattátok a Bartók lemezt, az egyik Bu ka rest ben adtuk, ahol megható – Tavaly õsszel bemutattátok a Bartók- zenei havilap tavaly három számában is ünneplésben volt részünk, s ezáltal a lemezt az Egyesült Államok keleti részén több oldalas cikket írt rólatok, de más magyar népzenének. tett turnétokon, útba ejtve többek között orgánumok is tekintélyes dolgozatokat – Új CD mikor várható tõletek? New Yorkot, Washingtont, Bostont, közöltek a lemezetekrõl, mint a világ – Egy lemez elkészítése után újabb Minneapolist, Cincinnatit, Chicagót, egyik jelentõs produkciójáról. A felkelõ gon do la tok támadnak ben nünk. április 26. és május 11. között pedig nap országába mikor utaztok? Há rom-négy CD anyaga most is a következik a nyugati part. Nem vagytok – Októberben adunk egy héten keresztül fe jünk ben van, de nem mondható, is me ret le nek az ame ri kai kö zön ség minden nap kon cer tet Tokióban, a hogy ezen a té ren túl ter me lõk lenelõtt, de miként fogadtak odakinn egy Sony cég World Music színházában, nénk. Hosszú ér lel ge tés, vi tat ko zás majd turnéra indulunk az országban, eredménye egy-egy Muzsikás-album. Bartók nevével fémjelzett mûsort? s egyúttal taiwani meghívásunknak is A leg kö ze leb bi olyan fázisban van, – Jók a tapasztalataink, mert az ele get teszünk. Egyesült Államokban egyre nagyobb hogy terveink szerint õsszel bevonulunk – Õsszel ismét ellátogattok a stúdióba. a közönsége az alternatív és egyéb, nem kommersz mûfajoknak. Bartók- Belgiumba... hoz persze még kevesen jutottak el, de – Immár sorozatban ötödik alkalommal K. Tóth László MUZSIKÁS és Sebestyén Márta – fotó: Kása Béla

8

folkMAGazin

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2000/1  

A TARTALOMBÓL: Szigetvári József: Profik amatõr fesztiválokon?; Szigetvári József: XIX. Alföldi Néptáncfesztivál; K. Tóth László: Merre muzs...

folkMAGazin 2000/1  

A TARTALOMBÓL: Szigetvári József: Profik amatõr fesztiválokon?; Szigetvári József: XIX. Alföldi Néptáncfesztivál; K. Tóth László: Merre muzs...

Advertisement