__MAIN_TEXT__

Page 30

KÖNYVESPOLC ifj. Csoóri Sándor

Varázsjelek Varázslatos könyvet tart kezében az olvasó. Varázslatosat, mint egy hímzett szűr, mint egy igéző ráolvasás. Ifjú Csoóri Sándor Kodály Zoltán nyomdokain haladva új módszert dolgozott ki a zenetanuláshoz, a zenetanításhoz. Ennek a módszernek az alapját az a felismerés képezi, hogy népművészetünk, népdalaink, népzenénk, sőt, anyanyelvünk is olyan kozmikus egységben foglalható össze, melyet a magyarság a kezdetektől fogva Istenes érintettségben teremtett magának. Ennek lényege az egység, a rend, és a hívő szabadság. Ez tárulkozik föl abban a hagyatékban, amelyből táplálkozik a lélek, s ha bármelyikről megfeledkezünk, a megtorpanás, a kiszolgáltatottság jelei mutatkoznak. Ady írta, hogy minden egész eltörött. Tudjuk, mi történt velünk Ady óta. Ifjú Csoóri Sándor a lelki, a szellemi egység nélkülözhetetlen fontosságát hangsúlyozza, annak érdekében, hogy a tanulásban, a tudásban újra erősek lehessünk. A zene Isten anyanyelve, amely tolmács nélkül is minden nép számára érthető. Minden igazi zenében a teremtett világ harmóniája tükröződik, egyetemes jelekkel szólaltatva meg a mindenséget. S természetesen, ahogy egy almafának az itteni fényt, az itteni levegőt és az itteni föld nedveit kell magába szívnia, hogy termőre fordulhasson, ugyanígy a saját szellemi hagyatékunkat nekünk is egységben összegezve kell megtanulnunk, hogy megőrződjön, s fölcsendülhessen újra és újra, mindenki örömére, népünk zenéje, a magyar népzene.

G. Nagy Ilián Először csak lapozgattam, nél te het sé ge sebb fi a ta lo kat Bodza Klára - Vakler Anna dúdolgattam, ej, de jó, ez is de jó, bőséges, tiszta szép dalkinccsel, jé, ez is itt van! Csupa ismerős telt, kép zett to rok kal, dallam, valamennyi itt cseng a ma ga biz tos ki ál lás sal. Hogy Magyar Mûvelõdési Intézet, 1999 fülemben, mégis kellemes így milyen jó és egyszerű dolguk együtt látni őket. Hiszen tananyag lett a „Jaj de fent van van, ta lán nem is sej tik. Mert van mi ből és van kitől a buzai nagyharang”, az „Ó Szent István dicsértessél” meg tanulniuk. Bodza Klára szinte az életét tette arra, hogy széa többiek. pívű pályája delén az utánpótlás nevelésével foglalkozzon. Megjelent a Magyar Népi Énekiskola 3. kötete is. A 25 1992-ben jelentette meg az Énekiskola I. kötetét, mely éve meglévő népzeneiskolák hivatalos tankönyv sorozata mérföldkő volt e téren. Mindhárom kötetben szó esik a íme tel jes sé vált, hiszen egészen a szak kö zép is ko lai technikáról, a légzésről, a szájnyitásról, melyekről csak szintig vezetgeti a tanulót a helyes és szép népdaléneklés azok nem hajlandók tudomást venni – mondván, ez olyan rejtelmeiben. Nehéz ügy ez a népdaléneklés. Jó évtizede, „csinált” dolog, az operaénekeseknek való! – akiknek foghogy a Rádió nyilvánossága előtt próbáltam választ keresni almuk sincs a hangképző szervek anatómiájáról, az éneklés arra a kérdésre: létezik-e egységes magyar népdalelőadói fiziológiájáról, s arról, hogy amit nem ápolunk, az bizony stílus. Hogyan kell hitelesen és jól énekelni a magyar népelőbb-utóbb elkopik. Igen, másként „edz”, másként treníroz, dalt? Mindenkit megkérdeztem, aki ezügyben szakértőnek vagyis énekel be az operaénekes, és megint másként a tánszámított. Az eredmény: sok értékes gondolat, de igazából cházban fellépni készülő szólista. Másként, mivel mást is összefoglalni, szentenciaként leírni szinte semmit sem fognak előadni. Mi is lenne, ha összekeverednének? Mi is lehet. Hiszen: szép, ami igaz. Tehát szép az, amit az a lenne, ha a Virág ökrömet hatalmas vibratokkal és gyűrűparasztasszony énekel, aki soha mást nem hallott, soha más ző agogikával fújná valaki? Jókora baklövés! De mi lenne, stílus nem érintette, tehát el nem rontotta. De mit tegyen az, ha Gilda áriáját visítaná valaki egyenes, táncon edződött aki nem ilyen közegbe, nem széki parasztasszonynak szülehangon? Azt hiszem, ugyanaz. Megvan tehát mindennek a tett, mégis tetszenek neki a dalok, s szeretné ezt másoknak maga helye, és megvan a szerepe. Nem szabad keverni sem is megmutatni? Igen, elmehet a forrásokhoz, itt-ott tanulhat a nehézségi fokokat, sem az előadó lelki alkatának megfelmég falun, de bizony egyre apadnak – s valljuk be – egyre elő dalokat. szennyezettebbek ezek a források. Szabad viszont Bodza Klára és Vakler Anna könyTizenöt-húsz évvel ezelőtt még egy „Népművészet vét forgatni, végiggondolni az énektechnikára vonatkozó Ifjú Mestere” cím válogató versenyén 4-5 énekes indult. javaslataikat, szabad a dalaikat hallgatni a hozzá tartozó Bizonyos szempontból talán könnyű volt nekik. Nem voltak kazettáról, és szabad tőlük tanácsot kérni, s azt megfognagy elődök, nem voltak követendő példák. Ma pedig, az adni.Van miért! egyre jobban működő népzeneiskolák ontják a tehetségesFehér Anikó

Magyar Népi Énekiskola III.

30

folkMAGazin

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2000/1  

A TARTALOMBÓL: Szigetvári József: Profik amatõr fesztiválokon?; Szigetvári József: XIX. Alföldi Néptáncfesztivál; K. Tóth László: Merre muzs...

folkMAGazin 2000/1  

A TARTALOMBÓL: Szigetvári József: Profik amatõr fesztiválokon?; Szigetvári József: XIX. Alföldi Néptáncfesztivál; K. Tóth László: Merre muzs...

Advertisement