__MAIN_TEXT__

Page 19

A kanásztánc (kondástánc) és az oláhos (4. sáv) régi stílusú tán ca ink, a Felsõ-Tisza-vidéken csak szórványosan fordultak elõ. Az egyik kanásztánc-nóta, a Zörög a kocsi... a legismertebb lakodalmi szokásdallam. Az oláhos („talpaló cigánytánc”) itt hallható, általánosan elterjedt dallamát Martin György gyûjtésébõl választottuk, melyet 1965-ben a rozsályi zenekarral (prímás: Farkas Lajos) készített. A banda kiváló cimbalmosa, Márton Károly – kihasználva a hangszer adta lehetõségeket – gyakran dallamot játszik, vagy szólózik (a jellemzõbb akkordozó-kísérõ játékmód helyett). Több mint 10 éve, amikor elkezdtünk foglalkozni a hagyományos szatmári zenével, elsõként a kisari zenekar (prímás: Farkas Vilmos) játéka ragadott meg minket. A prímás mellett, Oláh Lajos cimbalmos hangszerkezelésébõl is sokat tanultunk. Ez a válogatás (5. sáv) az õ játékukat tükrözi. A hallgató (Amerre én járok...) a vidék egyik jól ismert dallamának nyírábrányi vokális változata. Az ezt követõ csendes, csárdás és ugrós arra utal, hogy itt szintén élhetett a régi hármas tagolású (egyre gyorsabb tempójú) páros tánc. A kisari bandától sokat gyûjtött a fiatalon elhunyt svéd népzenész barátunk, Hans Hurtig. Ezt a számot neki ajánljuk. A lemezen hallható katonanóták (6. sáv) az I. világháborúhoz kötõdõ, az új stílus késõi fejleményeihez tartozó, országszerte ismert népdalok. Ezekhez a dallamokhoz tartozó magas szótagszámú (19, 15, 18) szövegek a magyar népköltészet alkotóerejének utolsó fellobbanásai. Jellemzõ stílusjegyük a soron belüli ismétlés. Az elsõ dallam Amott legel, amott legel... szöveggel az egész Felföldön máig közismert. Ezt és a másodikat Bartók Béla, a harmadik katonanótát Halmos István gyûjtötte. A 7. sávon elõször a Szatmár-vidéken általánosan elterjedt „vas tag hú ros” magyar verbunk Fábiánházán játszott változata hallható, majd oláhosok következnek. A már említett rozsályi zenekar mellett a tiszakóródi (prímás: Horváth András) és a szatmárököritói banda repertoárjából válogattunk. Az 1990-es évek végén többször jártunk Nyírmadán, ahol megismerkedtünk Samu Mihállyal (õ régebben a nyírmadai banda bõgõse volt, most prímás) és zenekarával. Nyitottságuk, kedvességük, muzsikájuk és énekeik miatt hamar szívünkbe lopták magukat. A 8. sávon hallható számot Miska bácsi kedves nótáiból állítottuk össze. A régebbi pásztordalok és hagyományos szatmári népdalok helyett itt elsõsorban abból az anyagból válogattunk, amelyet a vendéglõkben, kocsmákban és lakodalmakban leginkább játszottak. Itt bizony szép számmal hangzottak el a városi cigányzenészektõl átvett népies mûdalok. Ebben az összeállításban egy ilyen hangulatot idézünk fel. A táncalkalmak speciális dallama volt a mulatság végét jelzõ Rákóczi-induló (9. sáv). Berlioz szerzeménye az egész magyar nyelv te rü le ten elterjedt, és minden falusi zenekar ezt kicsit a maga stílusára formálta. Mi a nyírmadai zenekartól 1974-ben felvett Rákóczi-indulóval zárjuk lemezünket. Nyomatékkal említettem meg a felsorolt zenekarok és muzsikusok neveit, hiszen nélkülük nem születhetett volna meg ez a CD, mellyel nem csak ennek a kultúrának, hanem a kultúrát hordozó kiváló zenészegyéniségeknek is emléket kívánunk állítani.

Árendás Péter

KÖVECSES VÍZ KÖZEPIBE

A Csürrentõ moldvai kazettája Ezek aztán belecsürrentettek a közepibe! – csettintettem egyet úgy a harmadik szám elején, amikor hazaérve betettem a Csürrentõ együttes kazettáját. Tanáruk, Balogh Sándor nemcsak szerkesztette és zeneileg rendezte a hanghordozót, hanem árulja is. Jó szívvel ajánlotta egy rendezvényen, s miután érdeklõdésemre – hogy mennyire igyekeznek a zenészek követni az autentikus elõadásmódot, s mennyire akarnak feldolgozásokkal domborítani – megnyugtató választ kaptam, a vásárlás mellett döntöttem. Az Óbudai Népzenei Iskola tanára nem csapott be: a Csürrentõ ragaszkodik a hagyományokhoz, s kazettájukon ráadásul gazdag programmal, 25 számmal és ifjonti lendülettel honorálják az érdeklõdõk bizalmát – keresztmetszetet adva a moldvai népzenébõl. Az öt fiatal – Horváth Szilárd, Novinszki Tamás, Klopp Katalin, Benkõ András és Kárpáthegyi Bálint – ígéretes utánpótlásnak tûnik, s ha nem térnek le a pályáról, sok örömet szerezhetnek még nekünk. A felvétel a Za-Ki Hangstúdióban készült. K.T.L.

folkMAGazin

19

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2000/1  

A TARTALOMBÓL: Szigetvári József: Profik amatõr fesztiválokon?; Szigetvári József: XIX. Alföldi Néptáncfesztivál; K. Tóth László: Merre muzs...

folkMAGazin 2000/1  

A TARTALOMBÓL: Szigetvári József: Profik amatõr fesztiválokon?; Szigetvári József: XIX. Alföldi Néptáncfesztivál; K. Tóth László: Merre muzs...

Advertisement