__MAIN_TEXT__

Page 16

A legjobb tanító a zenehallgatás Beszélgetés Kobzos Kiss Tamással, skóciai tanulmányútja alkalmából 1999. október 28. és november 2. között Skóciában jártál. Hogyan jutottál ki? Az Óbudai Népzenei Iskola pályázata (Közoktatási Mo der ni zá ci ós Közalapítvány) segítségével néhány napos tanulmányúton voltam Edinburghban, az ott folyó népzeneoktatás és népzenei élet alaposabb megismerése céljából. Előttem ott járt már Jánosi András és Juhász Zoltán, ők mindketten a tavaszi „Shoots and Roots” fesztiválon vettek részt. Az utazásomat a szintén minden évben megtartott „Story-telling Festival”, azaz mesemondó fesztivál idejére időzítettem, melyet a Mindenszentek ünnepe körül rendeznek (Halowen, Hallowe’en), ahol a fesztivál hivatalos vendége voltam. Ezen egy ballada előadásával vettem részt. A Molnár Anna egészen jól illett a Halowe’en hangulatához, s a fordítással érthetővé is vált az Európában mindenütt ismert történet. Az ottani mesék természetesen mások, mint a mieink – halászat, tenger, kísértetkastélyok –, de hasonlóságok is felfedezhetők. A rövid idő alatt is sikerült hasznos beszélgetéseket folytatnom, s megismerhettem bizonyos alapelveket, amelyek a tanítással, illetve a népzene-néptánc-népmese mai életével kapcsolatosak. A Scots Music Group vezetőségének és a Fiddle fesztivál szervezőinek egy meghívást is tolmácsoltam: jövőre szívesen látnánk egy skóciai népzeneoktatási szakembert – David Francist vagy Stan Reeevest – a Táncháztalálkozó és a III. Országos Szakmai Találkozó idején. Hogy kerültél kapcsolatba a skót népzenetanítással? Érkezésem után azonnal a Scots Music Group népzeneiskolájába vitt kísérőm, Pan da Smith, aki már hosszabb időt töltött intézményünkben, s neki köszönhető a kapcsolatfelvétel. Ez az oktatás tulajdonképpen az ún. Adult Learning Project (Felnőttoktatási Projekt) keretében működik, tehát a résztvevők kivétel nélkül 18 éven felüliek, sőt nem egy esetben nyugdíjasok.

16

Ebből következően a cél nem elsősorban az, hogy a beiratkozott hallgatók magas színvonalon zenéljenek a tanfolyam elvégeztével, hanem a népzene iránti érdeklődés kielégítése, esetleg felkészítés amatőr színvonalú közös zenélésre – külön zenekari szekció is működik egy kiváló hegedűs vezetésével. A tanszakok, amelyeket végiglátogattam: 1. furulya (whistle) 2. duda – A tanítás elsősorban a külön hangszerként (oboa) is funkcionáló sípszárral (chanter) folyik, a tanár együtt játszik a növendékekkel, erről felvétel készül egy speciális magnetofon segítségével – ilyet használnak a nyelvtanításnál is –, ám a mikrofon a tanárhoz van egészen közel, ezért a felvételen elsősorban a helyes játékot lehet hallani. Ezt aztán a növendékek lemásolják maguknak, otthoni tanulásra. Az alapvető célkitűzés tehát a hallás után való tanulás, de nem eredeti felvételek alapján. A furulyánál is, itt is vannak fénymásolt kották, tehát a kottaolvasás szükséges a tanuláshoz. Néhány régebben tanuló növendék saját dudával is rendelkezik. 3. mandolin – Itt teljesen hallás után folyik a tanítás, egy-egy frázis alapos kigyakorlásával. 4. zenekar – Nagyon sokféle hangszer játszik együtt (hegedűk, gitár, mandolin, furulyák, duda, szájharmonika), afféle örömzenélés folyik inkább. Az énektanítás énekkar formájában működik, ezt csak kívülről hallgattam meg, inkább többszólamú feldolgozásokat tanulnak. Milyen szakmai tapasztalatokat szereztél ottléted során? Találkoztam David Francis-szel, a Shoots and Roots fesztivál szervezőjével, a skót népzenei élet egyik meghatározó alakjával. Ő írta a „Traditional Music in Scotland” („A hagyományos zene Skóciában”) című 82 oldalas tanulmányt, melyet a Skót Zenei Tanács részére állított össze. Nagyon alaposan összefoglalja mindazt, ami ma jellemzi a skót népzenei életet mind az oktatás, mind az információs bázis, mind az intézményhálózat, támogatás területén. Ebből a kiadványból első látásra kiderül, hogy a skótok sok területen jóval előrébb járnak. Információs bázisuk sokkal alaposabb, jobban hozzáférhető, mint a miénk: hamarosan például a teljes archív anyag megjelenik az Interneten. A gyermek zeneoktatás teljesen ingyenes, a felnőttoktatás pedig szinte jelképes összegbe kerül. Komoly törekvések vannak a népzene rangjának megőrzésére, emelésére, tárgyalások folynak például a turisztikai szervezetekkel. Nagy fesztiválok vannak, nem

folkMAGazin

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2000/1  

A TARTALOMBÓL: Szigetvári József: Profik amatõr fesztiválokon?; Szigetvári József: XIX. Alföldi Néptáncfesztivál; K. Tóth László: Merre muzs...

folkMAGazin 2000/1  

A TARTALOMBÓL: Szigetvári József: Profik amatõr fesztiválokon?; Szigetvári József: XIX. Alföldi Néptáncfesztivál; K. Tóth László: Merre muzs...

Advertisement