Page 1

BLÅBÆRÅSEN 65A LILLESAND Ny innflytningsklar leilighet. God finansieringsløsning med lavt innskudd og husbanklån.


2


Geir Sjøkvist Tlf 911 34 322 geir@murisor.no

Blåbæråsen 65A ligger i omgivelser skapt for trivsel og utfoldelse. Skjermet – men likevel sentralt med korte avstander til det du trenger. Blåbæråsen er et etablert og allerede populært område 2 km vest for Lillesand. Her finner du altdu trenger for å leve slik du ønsker for både avkobling, godt naboskap eller trening. Du lever tett på naturen med turterreng som nærmeste nabo, lekaparker, barneskole og matbutikk innen 10 minutters rusletur – området er som skapt for trivsel og utfoldelse.

3


Vi har en flott, lys og trivelig leilighet vi gleder oss til ü vise deg. Leiligheten inneholder kvaliteter og løsninger du vil elske!

4

Praktisk, innbydende og med topp kvalitet. Nür vi i tillegg har usjenert hage med kveldsol – da snakker vi trivsel og deilig dagligliv!


blåbæråsen.no

5


6


Innbydende stueløsning med stue og kjøkken i ett, og med direkte utgang til hagen. Godt med sollys, og god utnyttelse av plassen gjør stuen til et naturlig midtpunkt.

7


8


Vi tror kjøkkentrivsel er viktig for alle som ønsker gode øyeblikk sammen. Kjøkkenet er stilfullt og lekkert, samtidig som det er praktisk og smart innredet. Strai Kjøkken står for kvaliteten, og er selvsagt godt utstyrt med nødvendige hvitevarer.

9


Vi er opptatt av løsninger for büde glede og praktisk bruk.. Vi har derfor tilrettelagt stort og delikat baderom med flislagt gulv m/oppkant..

10


11


12


Lune soverom for bĂĽde ĂĽ oppholde seg og ikke minst fĂĽ hvile. Hovedsoverommet er romslig og lyst, og har dessuten rikelig med skap-plass.

13


14


Solrik uteplass og livlige omgivelser – det er digg! Egen terrasse og felles hage med hyggelige naboer. Omgivelsene er lekne, og mulighetene mange. Lekeplasser, idrettsanlegg, allsidig turterreng og uteplasser for hyggelig nabotreff – dette er omgivelser hvor latteren sitter løst og fellesskapet stür i fokus.

15


Plantegning Plantegning BRA: 48 52 m BRA: m2+ utvendig sportsbod Utvendig sportsbod 2

16


17


VEI – VANN OG KLOAKK Offentlig.

Nøkkelinformasjon

KONSESJON Det er boplikt i Lillesand kommune. REGULERINGSBESTEMMELSER Eiendommen er regulert til bolig og ligger under Reguleringsplan for Krogsteinåsen III Boligområde, datert 15.10.12. OPPVARMING/VENTILASJON El sammen med varmepumpe type Nibe. VANN- OG KLOAKKFORHOLD Offtentlig.

PROSPEKTDATO 28.09.2017 ADRESSE Blåbæråsen 63 – 65, Leilighet 65A 4790 Lillesand MATRIKKELNUMMER Gnr 18 Bnr 464 i Lillesand kommune SELGER Mur i Sør Eiendom AS Org. nr.: 992 277 122 TOMT 1008,4 kvm felleseiet tomt i følge Statens Kartverk. BOLIGEN INNEHOLDER FØLGENDE ROM 2 soverom, 1 bad/vaskerom, entre, åpen stue/ kjøkken løsning. Utvendig bod. BYGGEMÅTE/MATERIALER Betong og tre. BYGGEÅR 2016. AREALER Leilighetene er fra 48 kvm. + utvendig sportsbod. Arealer er oppgitt i BRA ihht. NS3940. Bruksareal (BRA) er innvendig areal innenfor omsluttede vegger inklusive eventuell innvendig bod. Arealer er oppgitt av selgers arkitekt. FERDIGATTEST Ferdig atest er datert 16.12.2016. OVERTAKELSE Leilighetene er klare for overtakelse.

18

REGULERINGSMESSIGE FORHOLD Området omfattes av gjeldende reguleringsplan for gnr 63, bnr 1 og 884, felt B-3. ENERGIMERKING Boligen har energimerking: C. PARKERING Til hver leilighet tilhører det til 1 stk. parkeringsplass på oppmerkede plasser. Selger forbeholder seg retten til å foreta fordelingen av p-plasser. Parkeringsplasser for beboerne vil bli knyttet til leiligheten gjennom vedtektene. Parkeringsplassene er planlagt organisert som ett fellesareal. Det vil være 2 HC-plasser tilgjengelig for borettslaget. Disse blir tildelt beboere som har behov for disse. For øvrig godt med gjesteparkeringsplasser i området. HEFTELSER Kan fås ved henvendelse til selger. Bestemmelse om bebyggelse. Bestemmelse om drensvann/ stikkrennem.v. Bestemmelse om gjerde. Pliktig medlemskap i velforeningen. Med flere bestemmelser. Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger mv. Bestemmelse om radio/TV anlegg. Gjelder denne eiendommen med fler. FORBEHOLD Skrivefeil i prospekt. VISNING Etter avtale med megler. VEIBESKRIVELSE Se nabolagsprofil / kart. KONTRAKT Eiendommen selges etter lov om avhending av fast eiendom av 3 juli 1992 nr 93 normalregler. BUDGIVNING Alle bud må være skriftlige. Se informasjon om bud vedlagt i prospektet.


EIEFORM BORETTSLAGET Leilighetene er organisert som et borettslag; Borettslaget Blåbæråsen 63-65. FORRETNINGSFØRER Sørlandet Boligbyggelag. FORDELENE VED Å BO I BORETTSLAGET Ønsker, behov og krav forandrer seg hele livet. Dette gjelder også for bolig. Borettslaget Blåbæråsen 63-65, er et borettslag som er utviklet for de som ønsker en lettstelt bolig. Snømåking, trappevask og utvendig vedlikehold, alt dette kan bli organisert som en del av borettslaget. Borettslagsformen medfører en rekke andre fordeler for beboerne, bl.a. storbedriftsfordeler hva gjelder forsikring, telefoni, strøm og finansiering. Lovgivningen for borettslag gjør det enkelt å samarbeide om eventuelle fellestiltak Borettslagsformen gir normalt et stabilt bomiljø. SØRLANDET BOLIGBYGGELAG (SBBL) SBBL forvalter over ca. 7000 boliger. SBBL har mer enn 65 års erfaring med boligbygging, regnskapsførsel og forvaltning. SBBL ønsker at du som kjøper i Blåbæråsen 65, skal få en flott bolig i et moderne og fremtidsrettet bomiljø, hvor du skal bo trygt og godt så lenge du ønsker. Derfor er SBBL valgt som forretningsfører. Som medlem av SBBL får du tilgang til en rekke medlemsfordeler som bl.a. rimelig boliglån, god innboforsikring, rimelig strøm, rimelig telefon m.m. FELLESKOSTNADER (HUSLEIE) Felleskostnadene består av driftsutgifter i borettslaget, samt renter og avdrag på fellesgjeld. Driftsutgiftene dekker kommunale årsavgifter, felles forsikring, ytre vedlikehold, strøm til fellesanlegg etc. Også vaktmestertjenester kan inkluderes i felleskostnaden dersom borettslaget ønsker det. Resten av felleskostnaden dekker betjening av fellesgjeld i form av renter og avdrag på borettslagets lån. Renten på fellesgjelden kan trekkes fra i inntektene på selvangivelsen, på samme måte som om det hadde vært personlige gjeldsrenter. INDIVIDUELL NEDBET. AV FELLESGJELD Det gis mulighet for beboerne i Borettslaget Blåbæråsen 63-65, til selv å bestemme forholdet mellom innskudd og fellesgjeld. Hver enkelt kjøper kan nedbetale sin andel av fellesgjelden raskere enn forutsatt, enten ved kjøp, eller ved ekstraordinær nedbetaling senere dersom borettslaget legger til rette for det.

Slik nedbetaling kan imidlertid ikke finne sted i perioder der borettslaget har inngått avtale om rentebinding. En hel eller delvis innfrielse av fellesgjelden vil redusere felleskostnaden tilsvarende. Dersom hele beløpet innfris betaler du bare din andel av driftsutgiftene i borettslaget. KUNDENS SIKKERHET Borettslaget har en egen forsikring mot tap på felleskostnader/husleietap (BS husleiefond). Det er derfor ingen risiko for at den som kjøper må bære kostnader i forbindelse at andre andelseiere ikke klarer å betjene felleskostnadene/husleien. DIVERSE - Selger forbeholder seg retten til uten varsel å kunne endre priser og betingelser for usolgte enheter. - Det presiseres at tekstmateriell til enhver tid gjelder foran tegninger. Tegninger og illustrasjoner i salgsprospektet kan vise forhold som ikke samsvarer med det ferdige bygget, herunder bygningsmessige detaljer, materialvalg, fasader, fellesarealer, fargevalg etc. - Mindre avvik på tegninger, plassering vegger og arealer kan forekomme grunnet sjaktplasseringer, rørføringer og endring er på teknisk prosjektering som ikke er vist på tegninger. - Alle opplysninger i denne beskrivelse er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensikts- messige og nødvendige, hva beskrivelse, standard, utførelse og areal angår, forutsatt at dette ikke medfører vesentlige endringer av leveransen eller standarden. - Det blir ikke anledning til å påvirke plassering av parkeringsplass. - Det gjøres oppmerksom på at det kan ta litt tid fra overtakelse til Husbanklånet blir utbetalt. I denne perioden må borettslaget ta opp lån i bank og en vil derfor få litt høyere fellesutgifter. - Borettslaget vil søke Husbanken om fem års avdragsfrihet på fellesgjelden. - Det tas forbehold om trykkfeil i salgsoppgaven.

Vi i Mur i Sør Eiendom ønsker at våre kunder skal synes det er

Godt å komme hjem! Leiligheten må oppleves!

19


20


Økonomi OMKOSTNINGER

Andel Innmelding SBBL Gebyr SBBL Etablering borettslag Etablering fiber Andel tinglysningsgebyrer brl Hjemmelsovergang Panteobligasjon Grunnboksutskrift Totalt

Husbanken kr. 5 000,kr. 680,kr. 5.245,kr. 1 500,kr. 3 000,kr. 8 680,kr. 430,kr. 430,kr. 196,kr. 25 161,-

HUSBANKEN

Prosjektet er godkjent i Husbanken. Flytende rente pr. 01.05.17, 1,62%. Se for øvrig prisliste for hva kapitalkostnaden blir pr. leilighet. BETALINGSBETINGELSER/FINANSIERING

Alt ved overtagelse. Det kreves kun skriftlig bekreftelse fra bank på finansiering. FELLESKOSTNADER

Felleskostnadene er stipulert til kr. 1.274,- mnd. Kapitalkostnader kommer i tillegg. Se side 19 for informasjon om hva som normalt inngår i felleskostnader i et borettslag. KOMMUNALE AVGIFTER

For den bevisste huskjøper er den siste tekniske forskrift, kalt TEK 10 en helt klar oppgradering og endelig et skikkelig felles fundament til hvordan hus skal bygges. Likevel er det fortsatt pådrivere til å bygge enda bedre, Husbanken er en av dem. For å få husbanklån settes det også nye, enda strengere krav til isolasjon og energitap. Eller for å si det på en annen måte - for at et prosjekt skal bli godkjent av Husbanken skal boligen ikke ha samme energiforbruket som en standard bolig bygget etter de nye strenge TEK 10 reglene. Den skal ytterligere oppgraderes! Dette bygget tar enda et steg nærmere passivhus enn det den nye TEK 10. Ikke bare får du lav rente, men i tillegg en enda bedre isolert bolig. I dette prosjektet er det bedre vinduer, mer isolasjon og bedre vindtetting enn i de fleste nye hus som bygges i dag. Siden dette prosjektet er organisert som borettslag, trenger ikke hver enkelt kjøper søke om husbanklån. Det er det borettslaget som gjør på vegne av alle kjøperne. Borettslaget er innvilget husbanklån for fellesgjelden. Les gjerne mer om dette på www.husbanken.no.

Inngår i fellesutgiftene. LIGNINGSVERDI

Ikke fastsatt. Antas å bli 25-30% av kjøpesum.

21


Pris/ finansiering

Når man etablerer seg med sin første bolig, er forutsigbarhet og trygghet viktig. Vårt regnestykke viser at det å kjøpe er et godt alternativ til å leie.

Pris leilighet

kr 1 970 000,-

Egenandel/Innskudd

+ omk.

kr 565 000,-

(Trenger du tips til finansiering - ta gjerne kontakt. Renter og avdrag Husbankfinansiert restlån 1 405 000,-/5 år/1,65 eff.rente)

Kr 1 903,-

Felleskostnader etter budsjett:

Kr 1 274,-

• Forretningsfører • Forsikring • Kommunale avgifter/renovasjon • Lys/varme i fellesområder • Renhold • Snørydding • Styrehonorar • Vaktmester • Vedlikehold/sparing • Etablering sameiet • Vedlikehold heis Andre kostnader:

Kr 1 316,-

• Innboforsikring • Strøm • Tv/internett • Vann

Månedskostnad alt inkludert + egenandel

kr 4 493,-

Etter 5 år starter avdrag, og da vil Månedskostnaden øke til Kr 8.305,-

22


KJØPSBEKREFTELSE. Jeg/vi bekrefter herved at vi ønsker å inngå bindende kjøpsavtale for kjøp av. Adresse:

Kjøpesum Kr:

Omkostninger (som beskrevet i prisliste og prospekt) kommer i tillegg.

Kjøpet blir finansiert slik: Låneinstitusjon: Referanseperson i låne institusjon:

Telefon:

Lån:

Kr:

Egenkapital:

Kr:

Sum total:

Kr:

Overtakelse: . Eventuelle forbehold: Jeg/vi har gjort oss kjent med prospekt som vedlegg til kjøpsbekreftelse og senere som vedlegg til kontrakt. Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert kjøpstilbud. Likeledes er undertegnede klar over at kjøpstilbudet er bindende for meg/oss når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom kjøpstilbudet aksepteres innen akseptfristen. Navn:

Person nr:

Tlf:.

Navn:

Person nr:

Tlf:.

Adresse:

Postnr:

By:

Mailadr: Denne kjøpsbekreftelse gjelder fram til endelig kjøpekontrakt foreligger. …………………………………….den……………………...……

Signatur kjøper: Signatur kjøper:

Akseptert:

Dato:

Klokkeslett:

Signatur representant for selger 23


Nabolagsprofil Nabolagsprofil Gnr. 18 / Bnr. 464 TILHØRIGHET Kommune Grunnkrets

SKOLER, BARNEHAGER Lillesand Engekjerr

4 km 6.2 km 10 km 15.6 km

TRANSPORT 28.3 km

Kristiansand

29.2 km 0.4 km

SPORT Fagertun (skole) aktivitetsanlegg Lillesand idrettsanlegg Trend Trim Lillesand Studio Day

DEMOGRAFI (Engekjerr grunnkrets)

3.3 km

Tingsaker skole (1-10 kl.)

5.9 km

Lillesand ungdomsskole (8-10 kl.)

4 km

Møglestu videregående skole

4 km

Dahlske videregående skole

19.9 km

Blåbæråsen barnehage (1-5 år)

0.3 km

Borketun barnehage (1-5 år)

1.4 km

Furulunden familiebarnehage (0-5 år)

1.5 km

VARER/TJENESTER

Kristiansand Kjevik

Kroksteinåsen

2.1 km

Brentemoen skole (1-7 kl.)

Justøy skole Montessoriskolen i Lillesand (1-7 kl.) 8.2 km

STEDER I NÆRHETEN Møglestu Helldal Brekkestø Homborsund

Borkedalen skole (1-7 kl.)

3.7 km 4.1 km 6.1 km 20.5 km

Lillesand Senter Sørlandssenteret

4.8 km 18.6 km

Kiwi Strandgata Kiwi Tingsaker

2.8 km 4.8 km

Apotek 1 Lillesand Vitusapotek Lillesand

2.7 km 3.5 km

Lillesand Vinmonopol Sørlandssenteret Vinmonopol

3.3 km 18.7 km

Spar Øfa Matkroken Sandsmyra

1.2 km 2.3 km

Narvesen Strandgt. Mix Nye Storkiosken

2.6 km 3.4 km

Esso Lillesand Bilservice 1-2-3 Tingsaker

3.5 km 4.7 km

BOLIGMASSE (Engekjerr grunnkrets)

43% er gift 45% er barnefamilier 34% har høyskoleutdanning 45% har inntekt over 300.000 92% eier sin egen bolig 7% eier hytte 70% har bolig på over 120 kvm 57% av boligene er eldre enn 20 år 81% bor i enebolig 75% av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

Informasjon i Nabolagsprofil er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på kortest kjøre-/gåavstand (*luftlinje). Eiendomsprofil AS eller Stray & co Eiendomsmegling AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.

24

Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS. Copyright © Eiendomsprofil AS 2015


25


Situasjonsplan Balløkke

Parkering

63–

65

Friområder

2

2

N N

VWE

Ø

SS

26


Oversiktskart

E18 Mot Arendal

Lillesand Sentrum

Trimtex Asko

E18 Mot Kristiansand

27


blåbæråsen.no E1 8

OS LO

murisor.no

Lillesand Sentrum

BLÅBÆRÅSEN

63–65

FV

23

4

Trimtex Asko

2

3

E1

FV 2

8

D

AN

.S

KR

RV42

0

Geir Sjøkvist Tlf 911 34 322 geir@murisor.no

Skauerøya

Mis blåbæråsen65a lr  
Mis blåbæråsen65a lr