__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

September 2015

Fagligt Udvalg, Folkebevægelsen mod EU

l

Nr. 3 l 19. årgang

Nej til ja-sidens falske trusler Ved Bjørn Elmquist, advokat

Danmark skal ikke være et fristed for kriminelle. Det udsagn kan alle retsindige mennesker tilslutte sig. Men når tilhængere af ja til folkeafstemningen om retsforbeholdet – endog ministre – påstår, at det bliver resultatet ved et nej, er det uvederhæftigt. Realiteten er, at alle ansvarlige kræfter både i Danmark

Denne folkeafstemning er konstrueret i strid med grundloven. og i de andre EU-lande efter et nej vil sørge for hurtigst muligt at få en parallelaftale om dansk deltagelse i EUROPOL i stand. Ingen kan acceptere en situation, hvor Danmark ligger som en ”hvid (eller sort) plet”

Advokat Bjørn Elmquist

lige nord for Tyskland, hvorfra kriminaliteten ville kunne organiseres i fred for EUROPOL og andet politisamarbejde over grænserne. Ja-siden har også flere andre brist i deres holdning og argumentation. Den mest grundlæggende er manglende konsekvens i deres EU-engagement. En helhjertet tilhænger af integrationen vil ikke fravælge den snes samarbejdspunkter, bl.a. asylpolitikken,

sådan som ja-partierne i folketinget har lovet hinanden. Rent statsretligt er denne folkeafstemning konstrueret i strid med grundloven. § 20 hjemler ikke, at folketinget ved en folkeafstemning får fuldmagt til senere selv med almindeligt flertal at beslutte, hvilke dele af dansk suverænitet man vil overdrage til EU. Dette bør påses og påtales af domstolene.

Ny havneforordning igen på vej i EU For år tilbage forsøgte EUKommissionen at gennemtvinge en større privatisering af havnene i EU’s medlemslande. Men på grund af store faglige protester endte det med, at EU måtte opgive projektet, inden det blev sat i værk. Nu er forslaget dog tilbage på bordet. Denne gang i en ny form – en såkaldt havneforordning, som vi netop nu er ved at behandle i beskæftigelsesudvalget i EU-Parlamentet. De nye regler er gud ske tak og lov langt fra så vidtgående som det gamle udkast, og det er kun rettet mod de største EU-havne. Ikke desto mindre indeholder forordningen stadig flere af de samme problemer som det oprindelige forslag.

Læs også

NYHEDSBREVET fra Fagligt Udvalg, Folkebevægelsen mod EU

Af Rina Ronja Kari Medlem af EU-Parlamentet, Folkebevægelsen mod EU

Rina Ronja Kari er ordfører i beskæftigelsesudvalget i EU-parlamentet. EU-Kommissionen har stadig til formål at øge markedsadgangen, og de vil således indføre regler for, hvor mange udbydere, der som minimum skal være på havnen, og også begrænse medlemslandenes muligheder for at kræve sociale rettigheder håndhævet. Alt i alt et utrolig skidt forslag for arbejdstagere og beskæftigelse på europæiske havne. Skal et medlemsland f.eks. have ret til at udelukke en udbyder, hvis denne ikke sørger for ordentlige arbejdsvilkår og overenskomst til sine medarbejdere? Svaret er ind til videre nej, men skal naturligvis være ja!

Hvorfor skal EU’s politimyndighed blive overstatslig? Af Lave K. Broch Bagsiden

Rina Ronja Kari: – Der er brug for, at fagbevægelsen går aktivt ind i arbejdet nu, så vi sammen kan få stoppet EU’s forsøg på at underminere havnearbejderes arbejdsforhold. På samme måde mangler der en klar sikring af arbejdstagernes ret til at strejke. Som ordfører i beskæftigelsesudvalget har jeg kastet mig ind i kampen for at sikre, at vi hverken ser tvangsprivatisering eller forringelse af

Tilvalgsordningen afgiver lige så meget suverænitet som afskaffelse af retsforbeholdet Af Ole Nors Nielsen Side 3

havnemedarbejdernes rettigheder. Men der er helt klart brug for, at også fagbevægelsen går aktivt ind i arbejdet nu – så vi sammen kan få stoppet EU’s forsøg på at underminere havnearbejderes arbejdsforhold.

Derfor stemmer jeg nej Af Claus Westergreen Side 2

Profile for Folkebevaegelsen

Fagligtnyhedsbrev sept2015 web  

Fagligtnyhedsbrev sept2015 web  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded