Page 1

DET HÄR ÄR EN ÖVERSÄTTNING TILL DARI AV FAKTABLADET HPV . 1/2

˙ ”˙ žˆ˙€˙

HPV

 ˛˙   ˆ° ˆ ˆ�  †˛ “ (HPV) ˆ ˛ ˆ  ˛ ˝ ˆ‘˙ ˆ’˙ ˛ . ˇ š † € ˝�˛ ˙ ˘ˆ•‡ …—° . –˙ ƒ ⁄ 6 ˆ 5 ‹›− ‰ˆ ˛ ˘˛ šˆˇ „� …“˙ ° †˛ 

  °  

˜˜°� 

§ ° …“˙ fl°Ł ˛ ˛ ˛ . Œ˙ µ ±Ł †ˆ ¼ ‡ ˆ� † ˘ˆ˙ . Œ˙ µ—´Ł † ™ ”² ˆ˙ ©ˇ ˝²˛ µ� ˆ ˛ . ˇˆ ˇ˛

  † “

Œ ˛ ˆ Ł�˛° ˘°ˆ›˛ ½™˛ š˛ ˆ ¹ˆ”´Ž ¡ ˛ ˇ ˛ ˘ˆŁ �¾ ˆ� ˜—¿− ˘ˆŁ † Ÿ …“˙ …“˙ .›

  † ‘

˛ À † †˛ € ˜°˛ ¦„€˙ ˛ ˙ ¸ˆ ˛ †ˆ À † �ˆ “„˙ ˛ Ÿ˛ £ .› ˛ Á ˆ£ ˆ ˇ ˆ�˛  ‡ ¡ž˙ ˆŁ …Ł ˆ� ˝„€Ž˛ “⁄ . ˇ ™˛˙ ¥ ˙ .›�˙ ¢ ž  £ §à Ž˛ † Ÿ ˜€ƒ ˛ µ—´Ł †˛ € š˛ ¡˜°˛ £ˆ° ˛ – ˛ ˛ ˛ ġ ˘ˆŁ žˆ˙£ žˆ°ÅŁ ˆ …“˙ ˆ ˆ . ˇ ˆfi ¿−

.

 ˘° ˘˛ ˙ 300 ˘ˆ † 700 ¹ˆ— ‘Ł ¦ˆ° � . –˙ ³—˙ HPV †˛ ˇˆ ˘ˆ•‡ œ˛ ˛ †˛ “ Ž ˜°˛ º� µ›⁄ ˘ˆ•‡ „™ ˛ †˛ œ ¨€ˆˇ HPV ¬ ˛ †˛ ˇˆ ˘ˆ•‡ – ¦ˆ“ˇ˛ ›® ¡‘� ˘ˆ•‡ ¦ˆ»˙ ´ ¡ Œ˙ ˘† ˙ º⁄˛ –›˙˛ . ˛ ™ ± ¡˘³  °ˆ›Ł ž�ı

›€ Humant papillomvirus ‹”‚˙ HPV ™ ˆfi fl°Ł ˜°˛ ˆ ˛ ˆ  . Œ˙ ˝‘›˙ Šˆ° Ÿ  Žı Ÿ †˛ •ˆ‚˙ ˆ�ˆŒł . ˛ ™ HPV ˆ ˛ ˆ  ˘šˆ š œ˛ ˛ °ˆ›Ł ž�ı ˆ�ˆ ¡˘ˆ° ˆ� ¢† “„˙ œ˛ ˛ †˛ £ . š ˘ˆ•‡ ¤⁄ˆ ˛˙ œ˛ ˛ ¥€ š …—° ˛

 ˙ 

˜˜°˛ ˝˙ˆˇ ˘˙  HPV

. Œ˙ µ—´Ł ˘ˆ•‡ ˜ ”⁄ †˛ š™ ¶›· ªˆ«˙ †˛ ˆŁ Œ˙ µ—´Ł  ˘˛ ˛ ˛ ˇ Žı ˝ ˆ‘˙ ˛ HPV ˛ ¸ ˘ˇ  ˛  ˇ HPV . �˛‚ ˆ² ¡›ˇˆ š ž − š™ HP V

£ „⁄ ¦• � ˙ § § ˘˛¨£ „⁄ ©‚ . Œ˙ ªˆ«˙ (HPV) ˆ ˛ ˆ  ˘ı †˛ £ £ ¡ Œ˙ HPV ¬ ˛ ˆ®  . Œ¯  ˆ�˛ ¬ ˛ ˛ ˛ † › ˆ¯ �ˆšı †˛ ‚ £ ˝“ˇ ˛˙ °˛ ˜ ”⁄ ˛ ž − ® –˙ ˙±˙ žˆ²˛ ¥€ Ž ˙

˘ˆ•‡ ˘ˇ ³—˙ ˘˛ – ˜ ”⁄ ¦ˆ‘ ˛ ´£ HPV œ˛ ˛ „⁄ ©‚ †˛ ˛ . ˆ˙ ©˛±Ÿ˛ ›ı .›“˙ š™ ¡ ˛˙ ˇ ˘ˆ•‡ …—° 


DET HÄR ÄR EN ÖVERSÄTTNING TILL DARI AV FAKTABLADET HPV. 2/2

¡ ˛ ¨Œ ˛ ½™˛ �˛‚˙ š˛ .ˇ ˆfi …“˙ ˆ ¹ˆ”´Ž

› ˛˙ ¡ ˛ Œ ˛ ¦ˆ° 18 ° † ˘˛¨£ ¦ˆ� . ˇ ˛ ˘ˆ–˛ ´ …“˙ ° †˛ . –¯ ƒ ⁄ ˘ˆ–˛ ´ ˘˛Ê ˛ ˛ ˈ� Ì£˛ ˜Æ™ › ˛˙ ˘˛Ê ¦ˆ° 18 ° �ˆ ˘˛¨£ §› ˆ Ž˛ ¿− žˆ˙£ ± ˙ ˛ .›› €™˛ ˙ ˘°ˆ›˛

’š € ˙†� ˜•˜ ˜˙ † ‡…‘— † ˆ� ˘˙ ˛€Ł HPV ¬ ˛ ˝ ˆ‘˙ ˛ žˆ‘‘¿Ł .˜°˛ ˇ µ—´Ł ˘ˆÆ™ ‹‚˙ Lj‘ …—° ˛ ˜°˛ ˛ ˘ˆŒ ˆ� Œ ˆ° ˘° .˜°˛ ´£  Œ˙ ¬ ˛ ˛ ˝ ˆ‘˙ È˙ ˜Ÿˆ€˙ ¨™˛ HPV ˆ� ˘°ˆ›˛ „� ˘° – ˛²˛ ˛ †˛ ¶›˙ . –˙ ˜—È ˛ ˙

ÈÅŁ ¬ˇ˛ †˛ ˘ˆ›É„•˛ ˛ ˜ «˙ †˛ ™ .˜°˛ ˘ˆ•‡ žˆ ˆ ˛ ˝ ˆ‘˙ ½²˙

.˜°˛ ˝˙ˆˇ ˘° ˛ ˙ˆ . ˆ ˛ ˆ  ˛ (HPV)

ARTIKELNUMMER 19059-17

ˆ� ˜ˆ  ˛˙ ˛ ¨Œ žˆ˙€˙ ˛‚ ± ˝¾ • Folkhalsomyndigheten.se • 1177.se • Lakemedelsverket.se

’š  „ ” ‡˙”‚ ˝⁄‰˜ ˝™fi fl” — 

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN OCTOBER 2019

– —ƒ ⁄‹ ›˙ −‘ ˝˙ƒ ‰ ˙ �

Profile for Folkhälsomyndigheten

Bra att veta om HPV - Dari  

HPV är ett mycket smittsamt virus som kan leda till cancer längre fram i livet. Alla tjejer erbjuds gratis vaccination hos skolsköterskan i...

Bra att veta om HPV - Dari  

HPV är ett mycket smittsamt virus som kan leda till cancer längre fram i livet. Alla tjejer erbjuds gratis vaccination hos skolsköterskan i...