Page 1

Torsdag 3 maj kl 18:30 INKONST (Bergsg 29) 50 kr

FILMBAR #6 - Skånska kortfilmer med pauser för mingel, bar & DJ/VJ BARA LITE - Alicja Björk Jaworski HANOUNEH feat PROMOE: REAL GAZA ME SEH - Puzzle Productions 21 - Csaba Bene Perlenberg JÄSNINGEN - Åsa Maria Bengtsson UTSIKTER - Moa Geistrand & Marcus Harrling EARTH SAVERS: INGET BLÅTT - INGET GRÖNT - David Sandberg & Claes Lundin HJULET SNURRAR MEN HAMSTERN ÄR DÖD : PREQUEL - Maciej Kalymon BLYERTSORKANER - Anja Holmström VINNARFILMER FRÅN PIXEL - SKÅNES KORTFILMSFESTIVAL 2012 BLYERTSORKANER

DJ: Moa Geistrand VJ: Peter Wiren

JÄSNINGEN


FILMBAR #6

Dax igen för FILMBAR! ...terminens andra och sista. Den här gånger erbjuder vi bland annat minst tre dokumentärer, en novellfilm (Sverigepremiär), en helt ny musikvideo, en Berlin-tävlande och inte minst en hel drös med vinnarfilmer ifrån PIXEL! DJ: Moa Geistrand VJ: Peter Wiren -----------------------------------------19:00 BLOCK 1 : BARA LITE Alicja Björk Jaworski HANOUNEH feat PROMOE: REAL GAZA ME SEH Puzzle Productions 21 Csaba Bene Perlenberg -----------------------------------------Ca 20:00 BLOCK 2 : JÄSNINGEN Åsa Maria Bengtsson UTSIKTER Moa Geistrand & Marcus Harrling EARTH SAVERS: INGET BLÅTT - INGET GRÖNT David Sandberg & Claes Lundin HJULET SNURRAR MEN HAMSTERN ÄR DÖD : PREQUEL Maciej Kalymon BLYERTSORKANER Anja Holmström -----------------------------------------Ca 21:00 BLOCK 3 : VINNARFILMER FRÅN PIXEL - SKÅNES KORTFILMSFESTIVAL 2012 -----------------------------------------Varje FILMBAR innehåller två visningsblock med blandad kompott av skånska kortfilmer, plus ett tredje filmblock med ett särskilt tema, en lite längre film eller annat trevligt. Mellan filmblocken blir det pauser för mingel, bar och DJ. Kortfilmerna kan vara drama, dokumentärt, animerat, konstfilm, musikvideos, kollage, annan rörlig media, osv. Arrangör: Folkets Bio Malmö, Filmcentrum Syd, Film i Skåne, ABF Malmö, Inkonst, Doc Lounge Malmö, Pixel - Skånes kortfilmfestival.

sid 2 | FILMBAR #6


K l 19: 0 0 - FI LM B LOCK 1

BAR A LITE Alicja Björk Jaworski, Sverige 2012, 9 min. Det var den första varma vårdagen. Lilla Grisen kände sig glad och bestämde sig för att gå till sjön för att bada. På vägen möter hon en igelkott med få taggar, en kråka med för lång näbb, ett grönt lamm och en kalv med många vita fläckar. Ingen ser ut som de ”vanliga” och är därför ensamma. Alla går med Lilla Grisen för att bada.

FILMBAR #6 | sid 3


HANOU N E H fe at PROMO E : R E AL GA Z A M E SE H Puzzle Productions, Sverige 2012, 5 min. Hanouneh är mångsysslaren Hanna Cinthio. Till den här rykande färska musikvideon har kreatörerna fått tillgång till dokumentärt filmmaterial från Gaza, filmat av Peå Holmqvist (“Unge Freud i Gaza”, “Mitt Gaza”).

sid 4 | FILMBAR #6


21 Csaba Bene Perlenberg, Sverige 2011, 29 min. 21 har vunnit ett par festivalpriser och filmen har visats på festivaler i Europa, Asien och Nordamerika... men detta är första gången den visas i Sverige. En gripande novellfilm om en mans kamp mot sitt eget samvete då han utnyttjar sin mammas Alzheimer för att täcka skulder han dragit på sig i sitt spelmissbruk. En film om två människors gemensamma ensamhet och om vad vi kommer bära med oss in i framtiden när vi inte längre har något förflutet. För när vi inte längre minns var vi kommer ifrån - hur ska vi då kunna veta vart vi är på väg? Och kanske viktigare: varför?

FILMBAR #6 | sid 5


Ca k l 20 : 0 0 - FI LM B LOCK 2

JÄSN I NG E N Åsa Maria Bengtsson, Sverige 2011, 9 min. Vi formar idealen och idealen skapar oss men vem bestämmer vilken mall som är den rätta? Ett kort filmiskt drama om mänsklig identitet som utspelar sig på en klinik för omgörelse till den allmänt rådande normen ”Pär”. Huvudrollen spelas av Pierre Björkman, medlem i Moomsteatern, en teatergrupp i Malmö som består av professionella skådespelare med funktionshinder. Pierre Björkmans roll i filmen är, precis som i verkligheten, en vänlig, varm, rolig, kreativ och framför allt, njutande person.

sid 6 | FILMBAR #6


UTSI K TE R Moa Geistrand & Marcus Harrling, Sverige 2011, 12 min. Det enda nordiska bidraget som valdes ut att tävla om priset Guldbjörnen i Berlinale Shorts 2012 - huvudtävlingen för kortfilm vid Berlin Filmfestival. Marie sitter i ett besöksrum på kvinnoanstalten Färingsö utanför Stockholm. Hennes längtan efter frihet står i skuggan av en verklighet som verkar så avlägsen efter all denna tid i förvar. Ändå är det den längtan som driver henne. Under Maries sista sex månader på anstalten förändras fängelseuniformerna, landskapet utanför, och Maries filosofiska funderingar och känslor inför den frigivning som närmar sig.

FILMBAR #6 | sid 7


E ARTH SAVE R S: I N G ET B L ÅT T - I NG ET G RÖ NT David Sandberg & Claes Lundin, Sverige 2012, 8 min. 74-åriga Dr Sylvia Earle har ägnat hela sitt liv åt att försöka rädda världshaven. Det är haven som är källan till större delen av syret i vår atmosfär. Dessutom är haven hem till 97% av allt liv på jorden. Inget vatten, inget liv! Inget blått – inget grönt. INGET BLÅTT - INGET GRÖNT är en av sex animerade dokumentärer i serien EARTH SAVERS. Serien presenterar miljöhjältar som bedriver en desperat kamp för att rädda den jord vi alla delar. Det är huvudpersonernas egna röster som hörs i filmerna, men samtliga karaktärer har animerats. Mera info om serien finns på www.earthsaversfilms.com

sid 8 | FILMBAR #6


H J U LET SN U R R AR M E N HAM STE R N ÄR DÖ D : PR EQU E L Maciej Kalymon, Sverige 2012, 8 min. En ung flicka längtar efter kärlek och att bli berörd. Hon dagdrömmer och fantiserar om att vara med någon. Men inser att hon är bara helt ensam. Hennes besvikelse vänds till vrede.

FILMBAR #6 | sid 9


B LYE R TSO R K AN E R Anja Holmström, Sverige 2012, 11 min. Helena tecknar korta notiser om människor från vardagen, hon söker och hittar sina uppslag på ställen där andra glömmer titta. Hennes blyertsstreck har benägenhet att blåsa upp till blyertsorkaner där även de små detaljerna ryms. I filmen får vi möta Helena i hennes konstnärliga arbete.

sid 10 | FILMBAR #6


Ca k l 21: 0 0 - FI LM B LOCK 3

VI N NAR FI LM E R FR ÅN PIXE L 2012 Det tredje filmblocket kommer denna gång att bestå av utvalda vinnarfilmer från PIXEL - SKÅNES KORTFILMSFESTIVAL 2012, som avgörs på Mejeriet i Lund lördag 28 april. Så exakt vilka filmer som kommer att visas kan vi inte avslöja ännu. Filmerna presenteras av Pixels projektledare Kjersti Greger och Maria Stoianova. Har vi tur kommer även några av vinnarfilmernas regissörer att närvara. Mera info om PIXEL och alla filmer som är med och tävlar i år finns på http://filmiskane.se/pixel

FILMBAR #6 | sid 11


KOMMANDE...

FILMBAR #7 & #8 Skånska kortfilmer med pauser för mingel + bar + DJ / VJ

FILMBAR återkommer till hösten.

Har du gjort en film som du vill anmäla in till FILMBAR så finns information på... http://www.panora.nu/main/filmbar_ny-efterlysning_formulaer.pdf

FILMBAR #6  

Skånska kortfilmer med pauser för mingel, bar och DJ / VJ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you