Page 1


Välkommen �ll EKOFilmFes�val Malmö! Sveriges första ekofilmfes�val helt �llägnad frågor rörande klimat, energi, ekologi och ekonomi – en fes�val för miljömässig och social hållbarhet! Film är e� fantas�skt medium för a� förmedla människors erfarenheter, tankar och visioner, men med enbart filmvisningar kommer vi inte långt. Vi behöver omsä�a kunskap och erfarenheter �ll samarbete och handling. Vi vill skapa en konstruk�v och lokalt förankrad fes�val som visar på exempel, en fes�val där vi kan testa a� göra saker vi inte gjort förut, en fes�val där man kan möta andra som vill samma sak. Med filmer från olika delar av världen och med kunniga lokala aktörer som fördjupar och förankrar olika teman, blir fes�valen en plats där kultur och krea�vitet möter forskare, jordbrukare och lokala eldsjälar för a� �llsammans bidra �ll deba�en och en hållbar utveckling! E� stort tack �ll alla som har gjort den här fes�valen möjlig och varmt välkommen!

Bilje�pris: 50 kr om inget annat anges. Medlemskort : 10 kr (obligatoriskt, löses vid dörren) Workshops / Föredrag / Utställning: Fri entré Samtliga filmer fr. 15 år om annat inte anges.

PLATSER - karta se baksidan Karavan - Bokgatan 18 Tryckeriet - Rolfsgatan 7 B Babel/DocLounge - Spångatan 38

MALMÖ

Odla i stan www.odlaistan.nu

Arrangörer: Folkets Bio Malmö i samarbete med ABF Malmö, Chris�an och Johanna G. Jimenez, Doc Lounge Malmö, Echo, Ekocentrum Syd, Glokala Folkhögskolan, Karavan, Miljöförbundet Jordens Vänner, Mykorrhiza, Naturskyddsföreningen i Malmö, Odla i Stan, Ronnebygatans Ekolivs, och Tryckeriet med stöd av Malmö stads miljöanslag, Malmö Kulturstöd och Sparbankss��elsen Öresund. E� extra tack �ll alla volontärer under fes�valen!


TISDAG 27 MARS 19:00 BABEL - DOC LOUNGE MALMÖ Filmstart 20:00 ECO-PIRATE: The story of Paul Watson

Regi: Trish Dolman, Kanada 2011. 110 min. Eng.tal. Historien om legendariska Watson, en radikal man ute på uppdrag för a� rädda planeten, som trotsar lagar för a� synliggöra de han anser vara de rik�ga förbrytarna - de illegala tjuvsky�arna. Från uppkomsten av Greenpeace �ll sammandrabbningar med fiskare i Galapagos, piratvalfångs�artyg utanför Portugal och med den japanska valfångs�lo�an i Antark�s. Watsons liv som banbrytande ak�vist skildras genom arkivmaterial och intervjuer. Det är e� extraordinärt liv som världens första eko-pirat! Entré: 60 kr eller Doc Lounge Guldkort För info om kringarrangemang mm se: www.doclounge.se/malmo I samarbete med Doc Lounge Malmö.

FREDAG 30 MARS 18:00 KARAVAN: Invigningsfilm Filmstart 19:00

Med film, mingel, musik och �lltugg inleder vi fes�valhelgen inne på Karavan! DJ Vagabond Sounds spelar skivor innan och e�er filmen.

COLLAPSE

Regi: Chris Smith, USA 2009, 82 min. Eng. text. Sverigepremiär! Lika mörkt som rummet där han si�er är Michael Rupperts tro på samhället och fram�den, förutsa� a� inget grundläggande förändras. Och det räknar han inte med. I vad som känns som en bunker berä�ar Ruppert, fd LA polis som vände blad och blev grävande reporter och radikal tänkare, om si� liv och hans beräkningar om fram�den. Han förutsåg bl.a den pågående finanskrisen och publicerade teorierna på sin nyhetssida From the Wilderness. Kri�kerna kallar honom konspiratör och anhängarna klarsynt. En sak är säker, i den här thrillerliknande dokumentären ly�s många frågor om var vi står och vart vi är på väg. Från skaparna av mångfaldigt prisbelönade American Movie och The Yes men. www.collapsemovie.com


LÖRDAG 31 MARS 12:00 KARAVAN: Film SAMMYS ÄVENTYR - den hemliga vägen

Regi: Ben Stassen, Belgien 2010, 85 min. Svenskt tal. fr 7 år. Under sin första dag i livet, på en strand på väg mot havet, hinner den lilla sköldpaddan Sammy både möta si� livs kärlek Shelly och förlora henne igen. Med henne i tankarna ger han sig iväg på äventyr med sin bäs�s Ray. Under 50 år u�orskar de världens oceaner. De möter spännande djur och natur; de ser hur människan förstör deras planet, men också a� de finns de som vill väl. Fri entré + medlemskap.

12:00 TRYCKERIET: Frukost & Förfa�arsamtal OMSTÄLLNINGENS TID: VÄRLDEN BORTOM TILLVÄXTEN Kom och ät sen frukost, eller ta en 12-fika och lyssna på när Björn Forsberg, förfa�are och forskare, berä�ar om sin nya bok OMSTÄLLNINGENS TID. Tillväxtepoken är över. E�er 150 år av ekonomisk �llväxt sä�er brist på olja och andra vik�ga naturresurser stopp. Men det finns en utväg: A� ställa om samhället. En utmaning lika stor som möjligheterna. Forsberg tar oss med �ll platser världen över som redan inle� omställningen. Samtalet kommer livesändas via: www.bambuser.com/channel/ekofilmfestmalmo I samarbete med Glokala Folkhögskolan.


LÖRDAG 31 MARS 14:00 KARAVAN: Film PLANEAT

Regi: Shelley Lee Davies, Or Shlomi, UK 2010. 72 min. Eng. text. Sverigepremiär! De har ägnat si� liv åt a� hi�a en kost som är bra för våra kroppar, för miljön och för den här planetens fram�d. Vi möter framstående läkare och forskare samt innova�va kockar som lagar den mest ap�tretande maten du kanske någonsin skådat. Alla menar de a� vi måste se över vårt kärleksförhållande �ll kö� och mjölkprodukter. En överraskande och oumbärlig film för alla som äter! www.planeat.tv ! Föredrag och Workshop KliMAT koll! 15.30 på Tryckeriet

15:30 TRYCKERIET: Föredrag & Workshop KliMAT koll! Vad åt du �ll frukost? Vi reder ut vilken roll maten spelar för klimatet och hur vi kan påverka genom a� välja annorlunda. Hur kan vi äta bra för både oss och miljön? För den som vill blir det en workshop i mjölksyrning av grönsaker. Vi syrar vitkål och om du vill ha med dig en burk hem så ta med en burk dit! Karin Ervelin har odlat, sålt och lagat ekologisk och närproducerad mat i många år. Hon är utbildad näringsterapeut och eko-kock och sedan länge engagerad för a� gynna en mer hållbar matproduk�on och konsum�on.

15:45 KARAVAN: Film DREAMLAND

Regi: Þorfinnur Guðnason, Andri Snær Magnason Island 2009. 89 min. Eng. text. Malmöpremiär! Med fantas�skt foto och musik besöker vi Island åren innan den ekonomiska krisen. E� land som dras med i en plan a� förvandla sin resursrika vildmark �ll e� utvecklingsområde för billig ”grön” el och tung industri. Idag, få år och en ekonomisk härdsmälta senare, står Island med en enorm statsskuld och en osäker fram�d. Flerfaldigt nominerad och prisbelönad på fes�valer. Interna�onell Premiär på IDFA 2009. www.dreamland.is


LÖRDAG 31 MARS 17:00 TRYCKERIET: Föredrag ODLA I STAN INSPIRERAR TILL ODLING PÅ DIN INNERGÅRD ELLER GATUTOMT! År 2009 ville boende skapa nya mötesplatser på Seved. Tre år senare har man med boende, föreningsliv och fas�ghetsägare utvecklat e� nätverk med mer än 300 personer som odlar ekologiskt, flera gemensamhetsodlingar och stärkt samhörighet i området! Kvartersträdgårdsmästare Linnea We�ermark och Göran Larsson samordnar Odlingsnätverket Seved och Odla i stan, och berä�ar om arbetet. www.odlaistan.nu I samarbete med Odla i Stan. ! Frödlingsworkshop söndag kl 14:15 på Tryckeriet

18:00 KARAVAN: Film QUEEN OF THE SUN: What are the bees telling us?

Regi: Taggart Siegel, USA 2010. 85 min. Svensk text. Malmöpremiär! Regissören av The real dirt on farmer John har gjort en djupgående och annorlunda tagning på den katastrofala, globala bi-krisen. Vi möter engagerande och alterna�va biodlare, forskare och tänkare från hela världen, som �llsammans visar på såväl svårigheter som lösningar för a� återuppbygga en kultur i balans med naturen. Green Screen Documentary - IDFA 2010. Flerfaldigt prisbelönad. www.queeno�hesun.com Filmen inleds av Mykorrhizas biodlingsprojket. ! Biodlingsworkshop söndag kl 14:15 på Tryckeriet

20:00 KARAVAN: Film IF A TREE FALLS: A story of the Earth Libera�on Front

Regi: Marshall Curry, Sam Cullman, USA/UK 2011. 85 min. Eng.tal. 2005 arresterades Daniel McGowan under en na�onell räd mot radikala miljöak�vister kopplade �ll ELF – en grupp som FBI kallat USAs största inrikes terroristhot. Med e� skickligt grepp berä�ar filmen Daniels historia, om ak�visterna omkring honom, om poliserna som jagade dem och om företagarna som utsa�es för dem. Det är en historia om vem, vad, hur och inte minst- varför? Oscarsnominerad 2012 för Bästa Dokumentärfilm / Sundancevinnare 2011 Bästa Klippning www.ifatreefallsfilm.com


SÖNDAG 1 APRIL 12:00 KARAVAN: Film PLAY AGAIN

Regi: Tonje Hessen Schei, Danm/Norge/USA 2010. 52 min. Eng.tal, Norsk text Vad är konsekvenserna av en barndom frånkopplad naturen? Filmen ställer frågan och följer e� gäng medieberoende tonåringar på deras första vildmarksäventyr. En för alla parter ögonöppnande resa som visar den förundran och inspira�on som föds av a� vara ute i naturen. Flerfaldigt prisbelönad. www.playagainfilm.com ! E�er filmen utgår en ”ätlig kvartervandring” , se nedan

13:00 TRYCKERIET: Kvartersvandring VILD NÄRING Vill du lära dig mer om ätliga växter? Eller vilka ogräs i tro�oarkanten som används �ll medicin? E�er a� ha använt en växt för a� läka sår eller �ll en kopp värmande te betraktar man dem annorlunda nästa gång. Fördjupa di� förhållande �ll naturen genom a� hi�a nya vänner i gräsma�an! Pontus Dowchan guidar oss runt i kvarteret och visar det ätliga landskapet. Tips: Ta med anteckningsblocket! I samarbete med Mykorrhiza. ”What they do not value, they will not protect. And what they do not protect, they will lose.” -Charles Jordan, Play Again.

13:30 KARAVAN: Work-in-progress & Odlarsamtal RÄVARNA I RÅBY Regi: Karin Ervelin och Max Nordström

Rävarna i Råby är en film om Disa och Tommy Nordgren. De har odlat ekologiskt på samma mark i 25 år, och är nu på väg a� förlora den �ll e� konven�onellt jordbruk. Karin och Max visar klipp från filmen och Tommy och Disa deltar i samtal kring ekologisk odling och värdet av den biologiska mångfalden på deras mark. www.ravarna-i-raby.se Fri entré. I samarbete med Mykorrhiza och RåFILM.


SÖNDAG 1 APRIL 14:15 – 16:00 TRYCKERIET VÄLKOMNA VÅREN med VÄXT- & BIODLINGSWORKSHOPS Under söndagse�ermiddagen intar tre olika prak�ska odlingsprojekt Tryckeriet. Roligt, intressant och inte minst, e� �llfälle a� få jord under naglarna! SÅ FRÖER med Odla i stan och Odlingsnätverket Seved Så basilika eller andra örter, förodla dina egna tomat- eller chiliplantor. Tips och råd hur du gör! Odlingsnätverket Seved är en ideell förening vars medlemmar odlar i bostadsområdet Seved i Södra Sofielund. Tillsammans med Odla i stan och fas�ghetsägare inspirerar vi �ll ekologisk odling i stadsmiljö. Odla i stan samordnar och hjälper boende komma igång prak�skt, utbildar och håller workshops och odlingsträffar året om. ca 1.45 �m

FRÖBYTE OCH VÄXTFÖRÖKNING med Mykorrhiza Drömmer du om a� ha en balkong full av frodiga växter �ll sommaren? A� föröka växter vegeta�vt är e� enkelt sä� a� snabbt få fler plantor, så du både kan fylla dina balkonglådor och ge bort �ll vänner. Under workshopen får du lära dig a� föröka växter vegeta�vt med s�cklingar. Vi kommer även ha fröbyte, så ta med dig frön a� byta med och utöka din frösamling! ca 1 �m BIODLINGSWORKSHOP med Mykorrhiza Mykorrhiza startar i år en urban biodling i närheten av odlingarna i Enski�eshagen. Vill du vara med och hjälpa bina här i staden så häng på. Som i filmen Queen of the Sun så kommer våra kupor a� stå på tak och långt bort från landsbygdens bekämpningsmedel. Staden blir en oas med de många träd som ger pollen och nektar. Vill du lära dig om biodling? Vill du veta om hur man kan ha bin på taket? Kom �ll odlingsworkshopen så berä�ar vi mer. ca 1 �m


SÖNDAG 1 APRIL 15:00 KARAVAN: Film & Samtal HOMO TOXICUS

Regi: Carole Poliquin, Kanada 2008, 52 min. Eng.tal. Sverigepremiär! Filmaren Carole tar e� blodprov för a� mäta vilka kemikalier som finns i hennes kropp. Det är startsko�et på en resa för a� söka upp och tala med poli�ker, drabbade och forskare om de fak�ska och poten�ella skadliga effekter som kemikalierna i vår vardag har på vår hälsa. www.homotoxicus.com Samtal med Naturskyddsföreningen i Malmö: Vi utsä�s för mer miljögi�er i vår vardag än de flesta av oss känner �ll. För a� få bä�re koll på de�a och framför allt på hur man minskar dem, reder vi ut vad Cocktaileffekten är och hur man egentligen vet om en produkt är bra eller dålig. Sy�et är a� underlä�a – man ska inte behöva vara en kemist för a� leva e� någorlunda gi�fri� liv. I samarbete med Naturskyddsföreningen i Malmö

16:00 TRYCKERIET: Föredrag & Bokpresenta�on STADEN SOM ÅKERMARK- STADSODLING I MALMÖ OCH NEW YORK Fotografen Chris�an Jimenez och skribenten Johanna G. Jimenez har träffat människor som odlar staden på si� eget sä�. Om odling för lokal ma�örsörjning och e� starkare lokalsamhälle, - som kra�full samhällsresurs och poten�ell jobbskapare åt de som bäst behöver det. Dessutom berä�ar de om hur New Yorks gerillaodlingar blev startsko�et �ll Slo�strädgården, Malmös första öppna trädgård.


SÖNDAG 1 APRIL 17:30 KARAVAN: Film URBAN ROOTS

Regi: Mark MacInnis, USA 2011. 93 min. Eng. tal. Malmöpremiär! En film som följer stadsodlingsfenomenet i Detroit, en stad som är byggd på bilindustrin, en stad som föll när börsen rasade. Några år senare, anmärkningsvärt avbefolkad, med enorma tomter och hus som gapar tomma har det ske� något i staden – många har börjat odla. En �dsenlig, rörande och inspirerande dokumentär som talar �ll en värld där industristäder faller, och om nödvändigheten a� skapa en hållbar och lovande fram�d. Producerad av Leila Conners som skapade The 11th Hour. www.urbanrootsamerica.com

19:30 KARAVAN: Film THE ISLAND PRESIDENT

Regi: Jon Shenk, USA 2011. 101 min. Eng/Dhivehi tal, eng. text. Sverigepremiär! En högaktuell film om Maldivernas (nu fd) President Nasheed Mohamed och hans poli�ska kamp för si� lands och folks överlevnad i skuggan av s�gande havsnivåer. E�er a� ha kämpat för demokra� i Maldiverna under 20 år blev han vald �ll president, och mö�es av det största hotet av alla - klimathotet. Filmen följer Nasheed runt om i världen under hans första år som president, för a� få världssamfundet a� ta klima�rågan på största allvar och agera inför COP15 2009. The Island President ger en unik inblick i det spel som pågår bakom kulisserna på globala poli�ska konferenser. Filmen har få� fantas�sk respons på fes�valer runt om i världen. People´s Choice Award - Best Documentary – Toronto Interna�onal Film Fes�val 2011 Hilton Worldwide LightStay Sustainability Award - Sundance Film Fes�val 2012 www.theislandpresident.com / www.democracymaldives.com


CAFÉ MED RONNEBYGATANS EKOLIVS Alldeles in�ll Folkets Park ligger en liten bu�k med ekologiskt och närproducerat, där grönsaker och äppelmust samsas med kryddiga teer. Tre�o personer håller �llsammans igång bu�ken med ideella kra�er. Just den här helgen gästar Ekolivs EKOFilmFes�valen och dukar fram söta bakverk, ap�tretare och mumsiga smörgåsar på Tryckeriet hela helgen lång! www.ekolivs.se

UTSTÄLLNING Under helgen ställs spännande utställningar ut på Tryckeriet. Odla i stans fotoutställning för fram personerna bakom deras odlingar; Ekocentrum Syd visar upp delar av sin permanenta utställning med konkreta exempel för en hållbar utveckling, och inspira�onssajten Echo bjuder åskådarna på kor�ilmer om säsongsanpassad mat, gi�er och kemikalier samt downshi�ing. Miljöförbundet Jordens Vänners turnerande utställning om exploatering av Amazonas gör nedslag i Malmö; Johan Andebra� ställer ut bilder från Mykorrhizas odlingssäsong 2011; och sist men inte minst samlar Glokala Folkhögskolan upp material från folkbildningsarbetet på temat runt om i Sverige! Mer om de separata delarna av utställningen på www.panora.nu


TISDAG: DOC LOUNGE BABEL 19:00 ECO PIRATE

SÖNDAG: KARAVAN

FREDAG: KARAVAN

18:00 INVIGNING & MINGEL 19:00 COLLAPSE

12:00 PLAY AGAIN 13:30 RÄVARNA I RÅBY 15:00 HOMO TOXICUS 17:30 URBAN ROOTS 19:30 THE ISLAND PRESIDENT

LÖRDAG KARAVAN

SÖNDAG: TRYCKERIET

12:00 SAMMYS ÄVENTYR 14:00 PLANEAT 15:45 DREAMLAND 18:00 QUEEN OF THE SUN 20:00 IF A TREE FALLS

12:00 – 18:00 UTSTÄLLNING 13:00 VILD NÄRING 14:15 VÄXT- & BIODLINGSWORKSHOPS 16:00 STADEN SOM ÅKERMARK

LÖRDAG: TRYCKERIET

12:00 – 18:00 UTSTÄLLNING 12:00 OMSTÄLLNINGENS TID 15:30 KliMAT Koll! 17:00 ODLA I STAN

PLATSER:

Karavan - Bokgatan 18 Tryckeriet - Rolfsgatan 7 B Babel (DocLounge) - Spångatan 38

För uppdateringar se www.panora.nu eller www.facebook.com/folketsbiomalmo

Profile for Per Larsson

EKO FILM FESTIVAL MALMÖ 27/3-1/4 2012  

Sveriges första ekofilmfestival helt tillägnad frågor rörande klimat, energi, ekologi och ekonomi – en festival för miljömässig och social h...

EKO FILM FESTIVAL MALMÖ 27/3-1/4 2012  

Sveriges första ekofilmfestival helt tillägnad frågor rörande klimat, energi, ekologi och ekonomi – en festival för miljömässig och social h...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded