Page 7

fib 7

»

Dem vi mötte i Syrien och diskuterade med var eniga – de var för reformer men ville inte få kriget som i Irak eller i Libyen. Nej, det territoriet finns inte just i dag eftersom den väpnade grupp som tog kontroll över Jisr-al-Shigur vid turkiska gränsen i juli slogs tillbaka av Syriens armé efter att civilbefolkningen flytt dels över gränsen till Turkiet (där utländska journalister inte fick tala med dem i det av Turkiets regering upprättade flyktinglägret) dels till andra städer i Syrien. Folkrätten ger landets regering mandat att bemöta inhemskt väpnat våld inom ramen för landets lagstiftning men utan att åsidosätta mänskliga rättigheter. Svante Svensson har inte fått klartecken från ”internationell nyhetsrapportering” så dessa väpnade grupper och strider vill han inte diskutera. Vi skriver om att det finns livaktiga oppositionsgrupper som inte accepteras i ”internationell nyhetsrapportering”, nämligen de syriska medborgare som arbetar öppet inne i Syrien för en annan ekonomisk politik mot ”social marknadsekonomi” och för demokratiska fri- och rättigheter, men som inte driver kravet på president Bashar al-Assads avgång. På känt McCarthy-manér blir detta i svenssonsk tappning till ”Eva Myrdal och Hashim Al-Malki

krig och många av dem bor i landet. I landet bor också de som har vunnit på ”social marknadsekonomi” och de som står för den korruption som många andra nu arbetar för att få bort.

som faktiskt hyllade Bashar al-Assad”. Vi skriver om en salafitisk mobilisering utanför moskéerna på fredagarna och om Facebookgruppen ”Den syriska revolutionen” och andra liknande grupper som sprider wahhabitiska-salafitiska budskap på nätet genom filmer av demonstrationer riktade mot Syriens kristna, alawiter, ismailiter, druser och sekulära. I satellit-tv-kanalen Safa sitter salafiten Sheikh Adnan Al-Arour, syrier i exil i Saudiarabien sedan 1982, och bokstavligen lovar att göra köttfärs av motståndare för hundarna att äta när revolutionen segrat och de tagit makten. Men sådant hamnar också utanför tv-rutan när Svensson väljer ”internationell nyhetsrapportering”. Kanske för att han inte behärskar arabiska? ”Internationell nyhetsrapportering” matchar fram Natos allierade bland de exilpolitiker som håller möten i Antalya och i Paris. Dem vi mötte och diskuterade saken med i Syrien var eniga – de var för reformer men de ville inte få kriget som i Irak eller i Libyen. Den Natoallierade oppositionen, de beväpnade grupperna med sekteristiskt budskap och de sekteristiska fanatikerna hoppas tvärtom på ett sådant

Där bor de demonstranter som med ”Frihet” som enda paroll vill ha bort paragraf 8 i grundlagen (den paragraf som säger att Arabiska Socialistiska Baathpartiet leder staten och samhället) men som inte skjuter. I landet bor vidare de som, utan att fråga Svante Svensson eller ”internationell nyhetsrapportering” om lov, deltog i de stora demonstrationerna till stöd för president Bashar al-Assad i våras. Detta är konkreta politiska och sociala motsättningar som syrierna själva måste lösa. Det är ju syrierna, och inte Svensson i sin tv-soffa, som kommer att leva med konsekvenserna. Den som har tillgång till internet och inte kan arabiska men som ändå vill ta del av analyser och ögonvittnesskildringar som når djupare än ”internationell nyhetsrapportering” kan till exempel läsa den brittiske diplomaten Alastair Crooke, Asia Times on line 15 juli, eller den belgiske historieprofessorn Pierre Piccinin i Counterpunch 4 augusti, eller gå in på hemsidan ”Global Research” och läsa till exempel James Corbett 2 September.

eva myrdal & hashim al-malki

FiB 9-2011  

ARBETARARKIVET ÅKER UT BILLMAN – BILDMAKAREN KAOS HOTAR MILJÖN

FiB 9-2011  

ARBETARARKIVET ÅKER UT BILLMAN – BILDMAKAREN KAOS HOTAR MILJÖN

Advertisement