Page 7

fibdebatt

fib 7

ATT SE DET UPPENBARA w Just nu tränger den syriska armén in med pansar i städer över hela Syrien och det är massvis med döda och sårade. Många ungdomar. Journalister tillåts inte att komma in och rapportera därifrån. Men i vår tid läcker information ändå ut i sådan omfattning att bilden av det som händer gör det möjligt att klart se att det handlar om systematiskt mördande — framför allt från regimens sida. Detta utesluter naturligtvis inte att andra våldsaktioner kan ha ägt rum, men den som inte är blind inser vad det är som händer. Intresserade kan exempelvis läsa journalisten Robert Fisks kommentarer i tidningen the Independents nätupplaga. Folket i Bild nummer 6/7 2011.

I Folket i Bilds sommarnummer fanns två artiklar av Eva Myrdal och Hashim al-Maki som faktiskt hyllade Bashar al-Assad (en diktator som fått sitt uppdrag genom arv!) och som tycktes hävda att det uppror hela övriga världen inser pågår, inte existerar.  Skribenterna noterade att journalister var utestängda från Syrien, men uppmanade folk att ”resa in som turister” för att själva se att allt var lugnt. Den senare uppmaningen är anmärkningsvärd. Om någon skulle ta den på allvar bör han eller hon veta att journalister har ett visst skydd, turister däremot inget skydd alls. Eva Myrdals och Hashim al-Makis bild av skeendet har uppenbarligen färgats av någonting som gjort att de inte sett eller velat se det som verkligen pågår. Säkert är det precis så som de säger, att på

de platser där de varit såg de ingenting. Jag känner Eva Myrdal som en person med stor integritet. Men likafullt pågår ändå ett massdödande. Stridsvagnar i städer, granater in i befolkade kvarter, beskjutning av demonstranter. Envar kan se det i medierna och den som följer internationell nyhetsrapportering finner att Eva och Hashim har en starkt idealiserad bild av det ”antikoloniala” Syrien.  Den här typen av färgade bilder var på sin tid väldigt vanlig bland gamla Moskvakommunister, men sådant är inte godtagbart i dag. Världen är nu mycket mer transparent och vem som helst kan se att dessa högvis med döda som slaktats av regimen faktiskt existerar. Gränsen mot Turkiet fylls också av flyktingar. Men Eva

och Hashim har uppenbarligen inte åkt till gränsen. De verkar skriva utifrån något slags förutfattad ”teori” eller uppsättning av åsikter.  FiB/K har som första paroll FÖRSVAR FÖR YTTRANDE- OCH TRYCKFRIHETEN. Ett land som inte tillåter journalister att resa in och som mördar sina medborgare kan inte beskrivas på det sätt som görs i Eva Myrdals och Hashim al-Makis artiklar. Det blir bara underligt. Om tidningen skall ha någon trovärdighet måste detta balanseras. Våra paroller är ju allvarligt menade.

svante svensson Ett svar från Eva Myrdal och Hashim al-Maki kommer i nästa utgåva, nummer 9, av FiB.

Profile for Folket i Bild Kulturfront

FiB 8-2011  

KRIGETS BARN FiBs Martin Schibbye rapporterar från Filippinerna KRIGSZON NORRBOTTEN FILMERNA TV INTE VÅGAT VISA

FiB 8-2011  

KRIGETS BARN FiBs Martin Schibbye rapporterar från Filippinerna KRIGSZON NORRBOTTEN FILMERNA TV INTE VÅGAT VISA