Page 42

Den nya ekonomiska supermakten. Loretta Napoleoni Leopard förlag

Den italienska författaren har en bakgrund som ekonom, men är i dag en bästsäljande journalist, med till exempel egen assistent och möjlighet att lägga ut intervjuarbete på andra. Förlaget har tidigare utgivit tre böcker av henne, den senaste var Skurkkapitalismen 2009. Napoleoni har en vänsterprofil och är en stark kritiker av monetarismen och nyliberalismen. Boken bygger på intervjuer 2009– 2010, visst fältarbete med hjälp av Italienska Kulturinstitutet i Beijing, engelskspråkig litteratur, inklusive tidskrifter om Kina. Dock saknas en auktoritet

som Minqi Li som referens. Med slakten av folkkommunerna i början på 1980-talet skapas förutsättningen för ”det kinesiska undret” – migrantarbetarna – och de ekonomiska frizonerna, den första redan 1978 i Shenzhen. Det handlar om enorma människoströmmar; migrantarbetarna ökat från 6 miljoner 1990 till cirka 200 miljoner 2008. Arbetsförhållanden har varit usla, och Napoleoni jämför med de beskrivningar Marx ger av den engelska arbetarklassen och Dickens i litteraturen. Boken tar ganska stora svep och blandar på ett positivt sätt beskrivningar av västkapitalismens utveckling, dess ideologiska försvarare, globaliseringen, USA:s roll, lite antiimperialism, lite marxism och som beskrivs tidigare: den omfattande industrialiseringen av Kina med tung exportinriktning. Napoleoni är skicklig i att måla upp Kinas väg – hennes term kapi-kommunism – till ekonomisk stormakt. Hon tror också starkt på Kinas kommande utveckling,

Charles Dickens Övers. Lasse Lindström Leopard

»

”Household Words” heter den veckotidning som Charles Dickens skapade. På svenska döpt till Vardagsord. Tidningen utkom åren 1850–59. Detta var under viktorianismens glansperiod, tiden då det brittiska imperiet blev en världsmakt. Jan Myrdal har sammanställt ett urval av tidningens texter. Myrdal menar att i litteraturhistorien har Dickens verk som tidningsman och journalist ställts i skuggan av hans verk som romanförfattare. Detta perspektiv vill Myrdal förändra med denna utgåva. Household Words bar Dickens prägel.

Även om han skrev långtifrån alla artiklar själv bar de ändå hans signum och skulle godkännas av honom. Texterna skulle hålla Dickens nivå. Detta förfaringssätt kan jämföras med hur många stora målare arbetade. De hade lärlingar vars uppgift det var att färdigställa verken, innan mästaren slutligen signerade målningen som sin egen. Dickens hade full kontroll över tidningen vars uppgift och syfte var att underhålla, roa och upplysa. Med Myrdals ord att medvetandegöra läsarna. Till formen liknar boken en faksimilupplaga av en äldre utgåva. Till innehållet känns det som om vi kommer en annan tid och en annan verklighet närmare, trots ett språkbruk som vi inte längre använder. Vi möter i artiklarna

Vardagsord

fib 42

Foto: Laurent Denimal

RECENSION

Made in China.

till exempel att gå om USA. Det är en både perspektivrik och läsvärd bok om Kinas utveckling. Den rekommenderas, och varför inte också läsa det långa kapitel 2 om Kina i Pål Steigans bok En gång skall jorden bliva vår? (Leopard 2011). ulf karlström

Artiklarna belyser ett brett spektrum av ämnen som förhållandena i det brittiska Indien, arbetarskyddet ... en långt hårdare verklighet, utan det försonande ljus som finns i Dickens tidigare romaner. Perspektivet har mörknat. Artiklarna belyser ett brett spektrum av ämnen som förhållandena i det brittiska Indien, arbetarskyddet, den gifta kvinnans rättslöshet, för att nämna några. För alla som arbetar med det skrivna ordet är denna samling texter en källa att gräva ur. Genom tidsavståndet kan man ändå förnimma nerven och engagemanget som en levande puls. Den här volymen kostar tid och en viss möda att läsa på grund av det ålderdomligt mer högtidliga och formella språket. Men det är ur denna radikala tradition som tidningar som FiB/Kulturfront har uppstått. jan bergsten

FiB 3-2012  

SYRIEN Vem drar i trådarna? NOVELL Följ med på hemtjänstpass ISRAEL Mordet på Folke Bernadotte

FiB 3-2012  

SYRIEN Vem drar i trådarna? NOVELL Följ med på hemtjänstpass ISRAEL Mordet på Folke Bernadotte

Advertisement