Page 40

Recension. Bengt Berg Heidruns

Det finns en författare, poet och riksdagsman (v) som nästan omärkligt gör underverk i vår litterära värld. Utan att vara polemisk skulle jag vilja utnämna honom till motsatsen till Björn Ranelid. Men hans språkliga sensibilitet och precision gör honom till en av våra främsta uttolkare av vår existentiella belägenhet: Bengt Berg. Vi har vant oss vid att betrakta honom som poet helt enkelt av den anledningen att han främst publicerat diktsamlingar. Men den här gången har han valt att formulera sina tankar som ”betraktelser” i en tilltalande liten bok med titeln Mellan Nordkap och Syrakusa. Den märkliga titeln kommer från en indianliknande fransman som kal�lar sig Yggdrasil och som är på väg just till Nordkap men stannar upp en stund i Bengt Bergs värmländska Torsby. Men

De osynliga: Om Europas fattiga arbetarklass Rebecka Bohlin Atlas Reportage

Med en expanderande servicesektor har Sverige under de senaste tio åren sett en växande andel människor som jobbar för mycket låga löner. Människor som tvingas till osammanhängande arbetsdagar och fib 40

tro inte för ett ögonblick att en prosaist har intagit poetens plats: tvärtom! Bengt Bergs betraktelser är genomsyrade av poetisk känsla och exakthet. Och det märkvärdiga är att denna känslighet återfinns i nästan allt han skriver om: resor, människor, naturen, tystnaden, reflexioner över livets obegriplighet. Någon gång kan man längta efter en mer rå och aggressiv formulering, det finns en liten tendens till predikoton här och var. Ändå besegras man som läsare av just hans i sann mening ödmjukhet, insikt, precision. Men en fågels lätthet förflyttar han sig över världen. Det är nära mellan Nordkap och Syrakusa och vackrast är det i efter regnet i Lissabon. Att hans älskade Värmland är granne med Norge, också litterärt, framgår i många av betraktelserna, där ofta norska poetkolleger åberopas. Det tål att påpekas att det är dubbelt så långt till Stockholm som till Oslo och att Osloplanet börjar går ner ovanför Torsby! Det är nog bara i historieböckerna som den svensknorska unionen upplöstes 1905. I poesin är fortfarande Norge en del av vårt fosterland. Men inte heller Finland, trots det geografiska avståndet, ligger långt bort i betraktarens tankar. Ett kärleksfullt porträtt målas av den litterärt uppfin-

ningsrike vännen Lars Huldén. Även om många tankar ägnas åt ordens makt och vanmakt begrundar Bengt Berg det ordlösa hantverket, allt från kvinnoslöjden till de ordlösa avtryck som naturen själv skapar. Det är svårt att glömma bort ”vitsippornas mjölktandsskratt innan de blånar och vissnar bort”. Naturen och politiken. Däremellan pendlar betraktaren Bengt Berg. Poeten som blev riksdagsman! peter curman

obetald restid mellan olika arbetsplatser på upp till sex timmar. Den övervägande delen av dessa är kvinnor och många kommer från andra länder. De osynliga handlar om dem och deras kolleger runtom i världen. Människor som genom sitt slit och den höga utsugningsgrad som de får utstå håller nere priserna på sallader och kaffe latte. Rebecka Bolins bok är ingen munter läsning. Den ger en bild av Sverige som ligger mer i fas med det sena 1800-talet, av något som för bara några år sedan var ett land med mycket hög levnadsstandard men som nu faller ner i ett svart

mörker, där människors hela liv går ut på att klara sig och leva på inga marginaler alls. Finns det några lärdomar att dra utifrån alla dessa nedslående historier? Ja, de är enkla och har ekat i arbetarrörelsen i hundratals år. Omfördela samhällets tillgångar så att de kommer alla till del. Detta når man genom politisk kamp och kamp på arbetsplatserna. Jag rekommenderar alla som sitter på kontor att läsa De osynliga. Ni vet inte under vilka omständigheter människorna som tömmer era papperskorgar och städar era toaletter lever. peter karlsson

Foto: Sveriges Riksdag

Mellan Nordkap och Syrakusa

FiB 3-2012  
FiB 3-2012  

SYRIEN Vem drar i trådarna? NOVELL Följ med på hemtjänstpass ISRAEL Mordet på Folke Bernadotte

Advertisement