Page 37

som drivmotor sig som ’exploaterade’.....(safarin hade) det uttalade syftet att så split mellan människor och ska därför ses för vad den var – ett farligt experiment i praktiskt grupphat.” VISST GAV SAFARIN en lektion i klasshat. Men utan den aktiva medverkan som Solsidans välbärgade husägare och deras avkomma erbjöd hade utflykten av allt att döma inte blivit så instruktiv. De infödda ställde generöst upp med äggkastning, skrän och fyndiga invektiv. Därmed illustrerade man sanningen att det inte bara är i tangon man måste vara två – även klasshat är ömsesidigt, även om de besuttnas hat mot underklassen sällan får samma publicitet och aldrig skulle ha kallats ”farligt grupphat” av proffsapologeten Wolodarski i DN.

Margaret Thatcher har haft rollen som högerspöke för de flesta i decennier.

MARGARET HILDA THATCHER (född Roberts 13 oktober, 1925), det vill säga Baronessan Thatcher, LG, OM, PC, FRS har nu under mer än 20 år fungerat som ett högerspöke långt in i de borgerliga leden. Det är ganska belysande att Annie Lööf (född Johansson, långt senare), den nya C-ordföranden, vars karriär och åskådningar uppenbarligen är verbalinspirerade av Thatcher, nödgades stryka hennes namn från den översta platsen i listan över idoler på sin hemsida innan hon vågade kandidera till partiledarskapet, trots att hennes parti borde ha varit ganska härdat efter Maud Olofssons ordförandeskap. När det kungjordes att det var operaoch Mama Mia-regissören Phyllida Lloyd som skulle regissera Järnladyn (The Iron Lady), filmen om Margaret

Thatcher efter manus av Abi Morgan med Meryl Streep i titelrollen, kunde en sensibel person på ett ungefär räkna ut vad vi skulle få, det vill säga en bild av Kvinnan Margaret, den så kal�lade Människan och Personligheten bakom politiken och mycket närbilder med Streep i yngre dagar, innan hon gummsminkades. Normalt brukar man inte porträttera en uppenbarligen välbegåvad, extremt karriärmedveten och handlingskraftig historisk person, först då han/hon sedan flera år genom sin demenssjukdom förlorat sin orientering i tid och rum och den identitet som hennes verk byggt på. Försåvitt man inte har haft ambitionen att göra en medicinsk fallstudie, vilket nog inte varit fallet här. Snarare har en välvillig manusförfat-

foto: Alex Bailey

tare valt att visa hur en simpel specerihandlardotter – visserligen med dubbla akademiska meriter från Oxford i naturvetenskap och juridik och klokt gift med den likasinnade, sponsrande mångmiljonären Dennis – hela tiden hade att kämpa mot sociala fördomar inom Torypartiets mansvärld. För att inte tala om den oförståelse som folkets bredare massor visade mot hennes politik. ATT DEN SKILDRING av hennes elva år

vid makten vi i tillbakablickar bestås med uppvisar betänkliga luckor framstår som helt naturligt, eftersom den först hade filtrerats genom en dement gammal dams hjärna. Detta är ett fyndigt sätt att avsvärja sig ansvar för skildringen av en historisk epok. Man slipper att ta ställning till hennes stöd fib 37

>

FiB 3-2012  

SYRIEN Vem drar i trådarna? NOVELL Följ med på hemtjänstpass ISRAEL Mordet på Folke Bernadotte

Advertisement