Page 3

Krönika.

24

Höjd pensionsålder – obegripligt! ETT AV FÅ RIKTIGT hårda belägg för att ett samhälle blir bättre är att våra liv blir längre. Detta har skett i Sverige och i många andra länder. Medellivslängden har ökat från under 60 till om kring 80 på de sista hundra åren. I alla förnuftiga samhällen skulle detta betraktas som ett oerhört framsteg. Men nu får vi lära oss att betrakta det som ett problem. I ekonomkretsar finns det traditionellt huvudsakligen  två mycket enkla mediciner, vilka oavsett läget, fast i något olika beredningar, brukar ordineras: De som arbetar måste antingen 1. arbeta mera för samma ersättning eller  2. med bibehållen arbetsvolym få mindre ersättning.

24

Intervju. EN DOLD SANNING. Göran Burén har skrivit boken Mordet på Folke Bernadotte, för att berätta vad som egentligen hände 17 september 1948.

31

Novell. HEMTJÄNSTEN INIFRÅN. Jane Morén levandegör vardagen som hemtjänstpersonal i Kvällspass 4:7.

DEN FÖRSÖKSBALLONG som Fredrik Reinfeldt släppte förra veckan handlar denna gång om att arbeta mera. Han talade ånyo om nödvändigheten av minskad livslön, det vill säga av höjd pensionsålder – trots att den i Sverige redan är bland de tre högsta i världen. Pensionsmyndigheten hotar i de årliga pensionsbeskeden med en pensionärstillvaro i armod för den som envisas med att anse sig ha jobbat färdigt efter 65. Vi som levde i Sverige åren 1960–1990 behövde sällan frukta arbetslöshet. Vi fick minskad arbetstid, sänkt pensionsålder och ökad välfärd och bättre och längre utbildning via en utökad gemensam sektor. Att bejaka en diametralt motsatt utveckling betraktas nu av våra ledare som högsta förnuft och som en absolut nödvändighet. Varför vi på 2000-talet, då 21% av ungdomen saknar arbete, då vi per timma producerar det dubbla mot för 30 år sedan och då kvinnornas inträde på arbetsmarknaden har fördubblats, måste arbeta längre tid än förr – det måste man vara nationalekonom för att förstå. En sådan betraktar nämligen marknadsekonomi, fria kapitalrörelser över gränserna, utländsk konkurrens och exportberoende som oumkullrunkeliga naturlagar och kräver ständigt mera av samma slag. DE FLESTA AV OSS över 65 är till exempel inte beredda att lägga oss ner och dö bara för den ekonomiska så kallade expertisen skulle föredra att vi gjorde det. Alternativet vore att, som engelsmännen säger (men inte gör!), tänka ”utanför boxen”  det vill säga att förorda ett ekonomiskt system som bygger på produktion av nyttigheter för folkets behov, inte på utbyte av varor på en (världs-)marknad och på finansiella spekulationer.

hans isaksson fib 3

FiB 3-2012  

SYRIEN Vem drar i trådarna? NOVELL Följ med på hemtjänstpass ISRAEL Mordet på Folke Bernadotte

FiB 3-2012  

SYRIEN Vem drar i trådarna? NOVELL Följ med på hemtjänstpass ISRAEL Mordet på Folke Bernadotte

Advertisement