Page 19

finns uppgifter som tyder på att interventioner av framför allt USA:s regering via CIA spelar en betydande roll, vilket försvagar den demokratiska delen av oppositionen. Enligt Daily Star har agenter från CIA och brittiska MI6 samarbete med FSA. Den fria syriska armén stöds av USA via Turkiet och i denna ingår islamistiska fundamentalister, som Abdel Hakim Belhaj, ledare för Al-Qaida i Syrien. (Det är inte första gången som USA och Al-Qaida samarbetar, det var USA som en gång stödde uppbyggnaden av Al-Qaida i Afghanistan.) Enligt CBC News 18 april 2011 har USA:s utrikesdepartement ”gett ekonomiskt stöd till motståndare till Syriens president Bashar Assad sedan 2006”. Tidskriften Foreign Affairs, som väsentligen stöder USA:s utrikespolitik har skrivit ”Varför anfaller inte Syriens regering FSA i en stor attack? Det beror på att den är stationerad nära gränsen till Turkiet och lätt kan förflytta sig till Turkiet vid behov”. Professor Michael Chossudovsky menar rentav att ”Den fria syriska armén, FSA, är en skapelse av USA och Nato” (Syria: NATO’s next humanitarian war”, www.globalresearch.ca). DIKTATUR. Men det ska också genast sägas att det inom Syrien förstås finns en grund för opposition. Landet är en diktatur, med en arbetslöshet som ökat under senare år, med försämrade sociala förhållanden särskilt efter de ekonomiska reformer som genomfördes 2006 efter anvisningar från internationella valutafonden, IMF, (jämför med Grekland), ett uttryck för ökat inflytande för den neoliberala ekonomiska politik som har ökat näringslivets inflytande och genererat ökade ekonomiska och sociala skillnader och ökad arbetslöshet på många håll i världen. Detta är också ett bidrag till och uttryck för reella åsiktsskillnader bland de härskande i Syrien, och för en försvagning av det sekulära Baath-partiet, som integrerar muslimer, kristna och druser. IRAN NÄSTA. Och man hetsar mot Iran, som kanske bygger upp kapacitet för kärnvapen, samtidigt som USA är världens dominerande kärnvapenmakt, och har moderniserat sin kärnvapenarsenal under Obama.

Och naturligtvis håller USA tyst om Israels kärnvapeninnehav. DN skriver 15 februari ”Hot om krig får världen att hålla andan”. I själva verket har attackerna och massmediedrevet mot Syrien betydelse för kampanjerna mot dess bundsförvant Iran. Både Syrien och Iran försöker ju hålla en tydlig självständig linje visavi USA. EU följer lydigt efter, liksom tongivande svenska massmedier. Man kan lätt se att Syrien i ett större perspektiv verkar vara en bricka i ett spel där USA än mer vill öka sitt inflytande i Mellanöstern. Kan det vara en del i en strävan från USA efter största möjliga kontroll över världen, bland annat manifesterat i den kraftiga upprustningen de senaste tio åren och de 700 militärbaserna utomlands? INGA PROTESTER. I det folkrättsvidriga och brutala kriget i Irak har enligt vissa uppgifter, baserade på uppdatering av uppgifter i en artikel i Lancet 2006, en av världens mest ansedda medicinska tidskrifter, uppemot en miljon människor dödats, flera miljoner har flytt eller är på flykt. Den irakiska regimen använder brutal tortyr, möjligen upplärd av den amerikanska militären. En stor del av infrastrukturen och kulturen har förstörts. Varför protestera inte FN och EU mot detta? Obamaadministrationen har beslutat att til�låta export av försvarsmateriel till Bahrain, där demokratirörelsen brutalt har slagits ned av regimen. ”Väst tittar bort från Bahrains protester”, skrev Svenska Dagbladet 15 februari. Samma dag rapporterar Amnesty att det är kaos i Libyen, och att där sker tortyr av Khadaffi-anhängare och övergrepp mot de mänskliga rättigheterna efter de Natoledda omfattande bombningarna av landet. FÖR DEMOKRATI. Sammanfattningsvis måste man kritiskt granska all rapportering från Syrien. Personligen är jag för eldupphör, vapenvila och förhandlingar, mot våld mot civila och mot inblandning av utländska stater, där ju särskilt USA har ett fult ”track record”. Utgående från FiB/Kulturfront antiimperialistiska plattform finns all anledning att dokumentera och protestera mot USA-imperialismens subversiva verksamhet, men också att stå upp till försvar för yttrande- och tryckfrihet och för reell demokrati i Syrien. ■ ■

SYRIEN Syrien tillhörde det osmanska riket till 1920, då staten Syrien tillkom som NF-protektorat under Frankrike och är sedan 1946 en självständig stat med 22 miljoner invånare och ett mellaninkomstland med BNP på cirka 5 000 US Dollar 2011

(Wikipedia). Baath-partiet är sedan 1950-talet det klart viktigaste partiet i Syrien, men det finns andra etablerade partier. Efter en militärkupp 1963 förstatligades stora delar av näringslivet och en jordreform genomfördes. Landet har sedan 1970 letts av familjen Assad. Motståndet mot regeringen har säkert påverkats både av demokratirörelserna i andra länder i norra Afrika och av inhemska förhållanden.

> fib 19

FiB 3-2012  

SYRIEN Vem drar i trådarna? NOVELL Följ med på hemtjänstpass ISRAEL Mordet på Folke Bernadotte

Advertisement