Page 18

SYRIEN Vad är det egentligen som pågår i Syrien? Den till synes knivskarpa rapporteringen i massmedia suddar i själva verket ut verklighetens konturer.

fib 18

ministerkommitté med röstsiffrorna 4-1, då Algeriet, Egypten, Oman och Sudan röstade för och Qatar röstade mot. KRITIKLÖST. Denna rapport har uppmärksammats föga i massmedia, som ofta kritiklöst accepterar den bild som ges av USA:s regering, trots att vi vet hur den har misslett i frågan om Irak, Afghanistan, Libyen etcetera, och vet hur de har stött diktaturer i området (Mubarak, Tunisien), och etablerar marionettregeringar (Irak, Afghanistan) som kan ge ökad tillgång till naturtillgångar. I What is really going on in Syria (www.voltairenet.org) ges flera exempel på blodiga övergrepp som tillskrivs den syriska oppositionen, men som massmedierna inte eller i begränsad omfattning tagit upp. Journalisten Lizzie Phelan, som nyligen varit i Syrien, gav nyligen en bild av generellt vinklad rapportering från Syrien av de stora massmedierna, och kopplar detta till intressen hos ägare och dominerande politisk opinion. (Lizzie Phelan vs. The New York Times. Counterpunch, nr 3 1-15.2, 2012. www.counterpunch.org). I Counterpunch finns också en kritisk gransk-

ning av USA:s FN-ambassadör Susan Rice av Vijah Prashad, författare till den prisbelönta, utmärkta boken När bojorna brast. Övergrepp från båda sidor måste kritiskt värderas och föras fram. JIHADISTER. I mitten av februari intervjuades Per Jönsson, chef för utrikespolitiska institutet i Sverige, om läget i Syrien i radion. Han menade att jihadister utifrån och militära krafter, bland annat från sekulära Syriens fiende Saudiarabien, inklusive självmordsbombare börjat ta över från de demokratiska krafterna i oppositionen mot Assad. Han sa också att han uppfattar att mycket av rapporteringen är önskerapportering. I flera avseenden råder osäkerhet om förhållandena, och som brukligt i krigsliknande förhållanden finns rapporter med mycket olika innehåll, vilket Per Jönsson också underströk. CIA OCH AL-QAIDA. Vid sidan av dem som verkar för ökad demokrati i Syren – där Assad har lovat vissa förbättringar, bland annat en folkomröstning den 26 februari om en ny grundlag som ska ge hans eget parti, Baath-partiet, mindre makt

FiB 3-2012  

SYRIEN Vem drar i trådarna? NOVELL Följ med på hemtjänstpass ISRAEL Mordet på Folke Bernadotte

FiB 3-2012  

SYRIEN Vem drar i trådarna? NOVELL Följ med på hemtjänstpass ISRAEL Mordet på Folke Bernadotte

Advertisement