Page 11

Genom livsmedelshallens fönster ser vi de tomma varudiskarna och de övergivna kassalinjerna. Det är ett år sedan någon satte sin fot där inne. Nu kommer personal bara för att fylla på dryckesautomaten och tömma den på pengar. Mat måste invånarna handla någon annanstans. Från samhället som ligger nere i dalen syns skolan på skogshöjden på andra sidan. Där har inga barn varit på ett år nu. Genom fönstret skymtar cyklar och snöskyfflar, uppställda för att snabbt kunna tas ut om snön kommer. Om snön kommer. Den sista snön som föll förra vårvintern kom med nedfallet från kärnkraftverket 40 kilometer bort. Det var den 15 mars och vindarna över det havererade kärnkraftverket som tidigare blåst ut över havet var nu på väg in över land. Först mot sydväst och miljonstaden Tokyo, sedan mot nordväst och Fukushima stad uppe i bergen. FÖRGIFTAT REGN OCH SNÖ. I nordvästra Tokyo

finns nu så kallade ”hot spots” med hög strålningsnivå. På sin väg uppför bergskedjan mot Fukushima stad släppte molnet regn och snö. Först drabbades Fukushimas finanscentrum, staden Kooriyama med 300 000 invånare. Tre mil senare sveptes länets ”huvudstad”, Fukushima, in i nedfallet. Även här finns 300 000 invånare. Men värst drabbades byn Iitate. Ingen hade en aning om faran. Inte då. Först nu har forskarna vid Fukushimas universitet konstaterat att ett område där en miljon människor bor är smittat. I efterhand har forskarna studerat och analyserat de radioaktiva ämnen som spreds från Fukushima Daiichi – kärnkraftsanläggningen vars säkerhetssystem skulle stå emot alla kända och även hypotetiskt tänkbara hot. Men som havererade med härdsmältor i tre kärnkraftverk då det omöjligaste av det omöjliga inträffade. Det kanske inte spelar någon roll i dag efter-

som skadan redan är skedd och människorna har tvingats på flykt men ändå, vice rektorn vid universitetet, professor Akira Watanabe, som också är medlem i det statliga rådet för kärnkraftssäkerhet tillsammans med kärnkraftsbolaget Tepco, står framför vår bandspelare, bugar vördsamt och ber alla om ursäkt. Inte bara det japanska folket utan hela världssamfundet. – Med hjälp av simulatorer följde vi hur snabbt de radioaktiva ämnena spreds. På tolv dygn svepte radioaktiviteten runt hela jorden och det beklagar vi väldigt mycket. Akira Watanabe var personligen delaktig i besluten som öppnade för katastrofen. Så uttrycker han det själv. Han är professor i klimatologi och rådgivare åt kärnkraftföretaget Tepco. Enligt professor Watanabe begicks misstag som sedan aldrig har rättats till. – Vätgasexplosionen spred radioaktiva ämnen med extremt hög temperatur så högt upp i atmosfären att nedfallet sveptes iväg och föll långt bort.

– Molnet spred sig till Fukushima stad, sex mil bort. Vi hade inte räknat med det, säger universitetsrektor Akira Watanabe.

16 mars 2011

17 mars 2011

De radioaktiva molnen som nu dels kommer norrut från Tokyo, dels direkt från de havererade kärnkraftverken har nått staden Fukushima sex mil nordväst om den drabbade kusten. Inga varningar utfärdas trots att nedsläppen är lika stora som mycket nära kärnkraftverken.

Flygbombas reaktor 3 med saltvatten. Trots att 30 ton vatten släpps över reaktorn märks ingen förändring. Senare under dagen sätts vattenkanoner och brandbilar in i vattenbegjutningen.

>

fib 11

FiB 3-2012  

SYRIEN Vem drar i trådarna? NOVELL Följ med på hemtjänstpass ISRAEL Mordet på Folke Bernadotte

Advertisement