Page 1

Rødekro's 300 Jubilæum  

Avis fra 14 Aug. 1949