Page 1

Norsk Folkehjelp lanserer Vergehåndboka og inviterer til frokostseminar:

Den utfordrende vergerollen

– Barn alene på flukt til Norge. Manglende rettssikkerhet? Onsdag 12. desember 2012, kl. 09.00 til 12.00 på Litteraturhuset Program kl. 9.00 – 12.00 • Velkommen v/ Generalsekretær Liv Tørres, Norsk Folkehjelp • Klipp fra Margareth Olins film «De Andre» • Vergen som garanti for mindreåriges rettssikkerhet? v/statssekretær BLD Ahmad Ghanizadeh • Erfaringer og dilemmaer i vergearbeidet v/Verge Gunnar Topland • Den utfordrende vergerollen – presentasjon av funn og dilemmaer v/forfatterne av Vergehåndboka, Vigdis Vevstad og Trygve G. Nordby • Representantordningen og ny vergemålslov v/avdelingsdirektør Elbjørg Sande, Fylkesmannen i Oslo og Akershus Paneldebatt: Leder av debatten, advokat Cecilie Schjatvet, Advokatforeningen. Tema: Manglende rettsikkerhet for barn alene på flukt? I panelet: • Stortingspolitiker Axel Hagen, SV: Leder av Kommunal- og Forvaltningskomiteen • Stortingspolitiker Morten Ørsal Johansen, FRP: Utenrikspolitisk talsmann og medlem av Kommunalkomiteen • Enhetsleder Trygve Augestad, Norsk Folkehjelp • Jurist og forfatter Vigdis Vevstad • Konsulent og forfatter Trygve G. Nordby Oppsummering og avslutning v/generalsekretær Liv Tørres Meld deg på her: www.folkehjelp.no/vergeseminar innen 7. desember

vergeseminar  

http://www.folkehjelp.no/filestore/vergeseminar.pdf

Advertisement