Page 1

Vi vil med dette invitere til fagseminaret:

Sterke stemmer i redningstjenesten - om kvinners plass i redningstjenesten Tid: Lørdag 20. oktober 2012 Sted: Norsk Folkehjelp Tromsø’s lokaler, Strandvegen 24 På dette fagseminaret ønsker vi å ta opp utfordringer, problemstillinger og styrker ved å være kvinne i en mannsdominert redningstjeneste. Det overordnede spørsmålet er: hvordan få flere jenter med i redningstjenesten og i ledende posisjoner?

PROGRAM: 10.00 – 12.00 -

Hersketeknikker

Hva er hersketeknikker? Hvordan møte hersketeknikker?

13.45 – 14.45 -

Lunsjdialog

Status quo; kvinners plass og oppgave i dagens redningstjeneste

12.30 – 13.30 -

v. Gunn Evy Håkaby

Hvilken rolle spiller kulturen i en organisasjon? Kvinner VS menns gode og dårlige egenskaper. Hva er mest akseptert? Hvilke holdninger har vi til andre kvinner i ledelse?

12.00 – 12.30 -

Organisasjonskultur

Tema enda åpent

Noe spennende!

15.00 – 16.30

Presentasjon og argumentasjonsteknikk v. Kristin Røymo

18.00 -

Middag

Påmelding til: tromso@npaid.org innen 10. oktober. Seminaret eller middag koster ingenting for deltakere fra Norsk Folkehjelp Tromsø og innledere. Eksterne deltakere: 200 kroner. Dette for å dekke mat.

Velkommen!

Sterkestemmeriredningstjenesteninvitasjon  

http://www.folkehjelp.no/filestore/Sterkestemmeriredningstjenesteninvitasjon.pdf

Advertisement