Page 1

Oversikt over drukningsulykker 2011

Fylkesvis fordeling 2010 Øs Januar Februar Mars April Mai Juni 1. halvdel Juni 2. halvdel Juli 1. halvdel Juli 2. Halvdel August 1. halvdel August 2. halvdel September Oktober November Desember Totalt

Os

Ak

He

Op

Bu

Ve

Te

A-A

V-A

Ro

Ho

1

SF 1

MR

S-T

N-T

No

1 1 2

2 1

1 2

1

1 1

2

1

1

1

5

1

1 1 1

1 1

1

2 1

7

4

1

1 1

1

1

1 1

1 1

1

1 3

2

1

1 1

1

1 1

3

1

1 1 1

1

1

Tot

1

2 1 1 1

Sv

2

2 1

Fi 1

1 1

Tr

1

1

6

3

6

4

2

7

2

6

3

7

1

4

1 5

3

5

0

4 2 4 3 13 7 4 6 12 5 6 6 3 3 1 79

Fordeling kjønn 2010 Jenter Jenter Gutter Gutter Kvinner Kvinner Kvinner Kvinner Menn Menn Menn Menn

Antall

0 - 7 år 8 - 14 år 0 - 7 år 8 - 14 år 15 - 25 år 26 - 40 år 41 - 60 år 61 år 15 - 25 år 26 - 40 år 41 - 60 år 61 år ukjent

Totalt

Bosted Norge

Utlandet

1 5

1 5

3

3

3 4 4 10 15 15 10 9 79

1 4 4 6 10 14 10 8 66

2

4 5 1 1 13

Fylkesvisfordeling 2011 Øs Januar Februar Mars April Mai Juni 1. halvdel Juni 2. halvdel Juli 1. halvdel Juli 2. Halvdel August 1. halvdel August 2. halvdel September Oktober November Desember Totalt

Årsak 2010 Gjennom is Fall i brønn/dam Fall i elv/sjø/vann Utfor kai/brygge Under bading Dykking - fritid Dykking - yrke Seilbrett/rafting Kano/kajakk Overbord fra båt Kantring av båt Båthavari Fiskebåt - yrke Skipsfart - yrke Bil i sjø/vann Andre årsaker Ukjente årsaker Totalt

Os

Ak

He

Op

Bu

Ve

Te

A-A

V-A

Ro

Ho

SF

MR

S-T

N-T

No

Tr

Fi

Sv

Tot

1 1 1 1

1 2

2

2 1

2

Øs

0

Os

0

Ak

2

He

1

Op

0

Bu

1

2

Ve

2

Te

3

A-A

1 1

1

1 1 1

1

V-A

1 1

1

1 1 4

1

1 1 3

3 2 7

3

Ro

2

1

SF

MR

1

1 2

4

3

3

S-T

0

N-T

3

1 1 1

1 1

1

7

No

3

Tr

1

2

Fi

2

2 1

1

2

2 1

1

4 2

1

6

4

2

7

1 2

6

3

7

1

1 4

1 3

5

0

Sv

1

1

1 1 6

1

1

2

1 1

1

1

Ho

1 0 1

1

1

1

0

1

1

1

1

1 2

2

1

1

0

2 4

2

5

1 1 3 10 7 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 31

Tot. 5 0 14 5 6 5 0 0 3 13 15 0 0 0 2 5 6 0 79

Fordeling kjønn 2011 Jenter Jenter Gutter Gutter Kvinner Kvinner Kvinner Kvinner Menn Menn Menn Menn Totalt

Antall

0 - 7 år 8 - 14 år 0 - 7 år 8 - 14 år 15 - 25 år 26 - 40 år 41 - 60 år 61 år 15 - 25 år 26 - 40 år 41 - 60 år 61 år ukjent

Bosted Norge

Utlandet

1

1

1 2 1 2

1 2

6 2 7 9

5 1 7 8

31 Sum

1 Thailandsk 2

27

1 Ensl.mindreårig asylsøker 1 Afghaner Mann usikker i stamp 1 Estlender 4


Årsak 2011

Øs

Gjennom is Fall i brønn/dam Fall i elv/sjø/vann Utfor kai/brygge Under bading Dykking - fritid Dykking - yrke Seilbrett/rafting Kano/kajakk Overbord fra båt Kantring av båt Båthavari Fiskebåt - yrke Skipsfart - yrke Bil i sjø/vann Andre årsaker Ukjente årsaker Totalt

Os

Ak

He

Op

Bu

Ve

Te

A-A

V-A

Ro

Ho

SF

MR

S-T

N-T

No

Tr

Fi

Sv

Tot.

1 1 1

1 1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

2

1

5

1

2

2 0

0

0

2

1

0

2

2

3

1 3

0

1

1

1

3

0

1 3

7

2

0

1 1 4 1 1 0 0 0 0 9 0 7 0 0 3 2 2 31

2010 Kjønn/alder - fylke

Øs

Os

Ak

He

P 0 - 7 år

1

P 8 - 14 år

1

Op

Bu

Ve

Te

AA

VA

Ro

Ho

SF

MR

ST

NT

No

Tr

Fi

Sv

Tot 1

2

1

4

G 0 - 7 år

0

G 8 - 14 år

2

1

1

4

K 15 - 25 år

0

K 26 - 40 år

1

K 41 - 60 år

1

1

1

2

K 61 -

2

1

M 15 - 25 år

2

M 26 - 40 år

1

1

1

1 1

1

1

2

1

1

1

1

M 61 -

2

1

1

1

2

7

4

3

6

4

1

3

3

2

M 41 - 60 år Totalt

1

1

6

1

7 4

1

2

1

1

1 7

1

2

1

2 2

2

4

1

2

10

1

13

1

1

2

1

1

2

1

6

5

2

3

1

6

3

7

1

3

3

14 18 0

79

2011 Kjønn/alder - fylke

Øs

Os

Ak

He

Op

Bu

Ve

Te

P 0 - 7 år

AA

VA

Ro

Ho

SF

MR

ST

NT

No

Tr

Fi

Sv

Tot

1

1

P 8 - 14 år

0

G 0 - 7 år

0

G 8 - 14 år

1

1

K 15 - 25 år

2

K 26 - 40 år

2

1

K 41 - 60 år

1

1

1

2

K 61 -

0

M 15 - 25 år

1

2

1

M 26 - 40 år

1

M 41 - 60 år

1

M 61 Totalt

2

1

1

1

1 0

0

0

2

1

0

2

2

3

0

6

1

2

1

3

1

2 1

1

1

3

2

1 0

7

3

1

7

3

9 2

0

31

/statistikk20113  
/statistikk20113  

http://www.norskfolkehjelp.no/filestore/statistikk20113.pdf

Advertisement