Page 1

Oversikt over drukningsulykker 2011

Fylkesvis fordeling 2010 Øs Januar Februar Mars April Mai Juni 1. halvdel Juni 2. halvdel Juli 1. halvdel Juli 2. Halvdel August 1. halvdel August 2. halvdel September Oktober November Desember Totalt

Os

Ak

He

Op

Bu

Ve

Te

A-A

V-A

Ro

Ho

1

SF 1

MR

S-T

N-T

No

1 2 1

1 2

1

1 1

2

1

1

1

5

1

1 1 1

1 1

1

2 1

7

4

1

1 1

1

1

1 1

1 1

1

1 3

2

1

1 1

1

1 1

3

1

1 1 1

1

1

Tot

1

2 1 1 1

Sv

2

2 1

Fi 1

1 1 1 2

Tr

1

1

6

3

6

4

2

7

2

6

3

7

1

4

1 5

3

5

0

4 2 4 3 13 7 4 6 12 5 6 6 3 3 1 79

Fordeling kjønn 2010 Jenter Jenter Gutter Gutter Kvinner Kvinner Kvinner Kvinner Menn Menn Menn Menn

Antall

0 - 7 år 8 - 14 år 0 - 7 år 8 - 14 år 15 - 25 år 26 - 40 år 41 - 60 år 61 år 15 - 25 år 26 - 40 år 41 - 60 år 61 år ukjent

1 5 3 3 4 4 10 15 15 10 9 79

Totalt

Fylkesvisfordeling 2011 Øs Januar Februar Mars April Mai Juni 1. halvdel Juni 2. halvdel Juli 1. halvdel Juli 2. Halvdel August 1. halvdel August 2. halvdel September Oktober November Desember Totalt

Os

Ak

He

Op

Bu

Ve

Te

A-A

V-A

Ro

Ho

SF

MR

S-T

N-T

No

Tr

Fi

Sv

Tot

1 1 1 1 2

1 2

2

2 5

1

1

1

0

3

3

1

2

8

1 1 1

1 2

4

3

1

1

1

2 1 1

1

1 1

1 1

3

1

1

2

1

1 1 1 1

2 4

2

4

4

1 1 1 3

3

4

1

4

1

8

3

3

0

1 1 3 10 7 3 6 9 5 4 5 8 0 0 0 62

Fordeling kjønn 2011 Jenter Jenter Gutter Gutter Kvinner Kvinner Kvinner Kvinner Menn Menn Menn Menn Totalt

Antall

0 - 7 år 8 - 14 år 0 - 7 år 8 - 14 år 15 - 25 år 26 - 40 år 41 - 60 år 61 år 15 - 25 år 26 - 40 år 41 - 60 år 61 år ukjent

1 1 1 3 2 5 1 12 5 18 12 1 62 Sum


Årsak 2010

Øs

Gjennom is Fall i brønn/dam Fall i elv/sjø/vann Utfor kai/brygge Under bading Dykking - fritid Dykking - yrke Seilbrett/rafting Kano/kajakk Overbord fra båt Kantring av båt Båthavari Fiskebåt - yrke Skipsfart - yrke Bil i sjø/vann Andre årsaker Ukjente årsaker Totalt

Årsak 2011 Gjennom is Fall i brønn/dam Fall i elv/sjø/vann Utfor kai/brygge Under bading Dykking - fritid Dykking - yrke Seilbrett/rafting Kano/kajakk Overbord fra båt Kantring av båt Båthavari Fiskebåt - yrke Skipsfart - yrke Bil i sjø/vann Andre årsaker Ukjente årsaker Totalt

Os

Ak

He

Op

Bu

Ve

Te

A-A

V-A

1 2

1

1 1 1

1 1

1

1

1

1

1 0 1

4

1

1 1 3

1

Os

Ak

1 1

2

SF

MR

4

He

Op

1

1 2

No

Tr

3

Fi

Sv

Tot. 5 0 14 5 6 5 0 0 3 13 15 0 0 0 2 5 6 0 79

Sv

Tot.

1

2

2 1

1 1

1 1

2

2 1

1

4 2

1

3

Bu

N-T 1

1 1 6

S-T

1 1 1

2

1 1

1

3 2 7

Ho 1

1

1

Øs

Ro 1

6

Ve

4

Te

2

A-A

1

7

V-A

2

Ro

6

Ho

3

SF

7

MR

1 4

1

S-T

N-T

1 3

No

5

Tr

5

Fi

1 1 1 1

1

1

1

1 1

1 1 1

1 1

1

1

1 1

1

1

1

1

5

1

2

1

1

2

1

2

3

3

1

1

5

1

2

2 1 3

1 1

0

3

1 3

2

8

4

3

1

1 4

1 4

3

4

4

1 1

8

1 3

3

0

1 1 8 2 5 1 0 0 0 17 0 15 0 0 3 2 7 62


2010 Kjønn/alder - fylke

Øs

Os

Ak

He

P 0 - 7 år

1

P 8 - 14 år

1

Op

Bu

Ve

Te

AA

VA

Ro

Ho

SF

MR

ST

NT

No

Tr

Fi

Sv

Tot 1

2

1

4

G 0 - 7 år

0

G 8 - 14 år

2

1

1

4

K 15 - 25 år

0

K 26 - 40 år

1

K 41 - 60 år

1

1

K 61 M 15 - 25 år

2

M 26 - 40 år

1

M 41 - 60 år

1

M 61 1

3

3

2

1 4

2

1

1

1

1

2

7

1

2

1

Totalt

1

2

1 6

1

1

1

1

1

1

1

2

3

6

4

1

7 4

1

2

1

1

1 7

1

2

1

2 2

2

4

1

2

1

1

2

3

1

6

3

7

10

1 1 1

13

2

3

3

1

2

1

6

5

14 18 0

79

2011 Kjønn/alder - fylke

Øs

Os

Ak

He

Op

Bu

Ve

Te

P 0 - 7 år

AA

VA

Ro

Ho

1

SF

MR

ST

NT

No

Tr

Fi

Sv

Tot

1

2

P 8 - 14 år

0

G 0 - 7 år

0

G 8 - 14 år

1

K 15 - 25 år

1

2

K 26 - 40 år

1

K 41 - 60 år

1

1

2

1

3

2

1 2

1

M 61 Totalt

2 5

1 1

M 26 - 40 år M 41 - 60 år

3

1

K 61 M 15 - 25 år

1

3

1

0

1

1

1

3

3

1

2

2

8

1

1

1

1

1

2

1

1

1 4

3

0

2

1

5

4

1 1

6

3

1

18

1 3 1 3

4

1

1

4

1

2

12

3

1

1

8

3

3

12 0

62


Bosted Norge

Utlandet 1 5 3 1 4 4 6 10 14 10 8 66

Bosted Norge

2 Antall druknet ved Utøya ikke tatt med 4 5 1 1 13

Utlandet 1 1 1 3 1 5 1 10 4 18 11 1 57

autist/asylsøker

1 Thailandsk

2 Ensl.mindreårig asylsøker 1 Afghaner Mann usikker i stamp 1 Estlender 5

og en pålsk mann


2010 Årsak - kjønn/alder

P0-7

P 8 - 14

G0-7

G 8 - 14 K 15 - 25 K 26 - 40 K 41 - 60 K 61 -

M 15 - 25 M 26 - 40 M 41 - 60 M 61 - Tot

Gjennom is

3

Fall i brønn/dam

2

5

3

10

2

6

1

Fall i elv/sjø /vann

3

1

1

1

2

1

2

Utfor kai/brygge Under bading Dykking - fritid

2

1

1

2

2

1

2

Dykking - yrke

2

9 1

4

1

1

Seilbrett/rafting

0

Kano/kajakk

1

Overbord fra båt

1

Kantring av båt

1

1

2

2

3

3

2

6

13

6

2

2

13

Båthavari

0

Fiskebåt - yrke

0

Skipsfart - yrke

0

Bil i sjø/vann

1

Andre årsaker

1

1

1

Ukjente årsaker Totalt

1

1

4

0

4

1

3

2

1

1

1

1

4

4

9

15

15

2 5

3

7

19

79

2011 Årsak - kjønn/alder

P0-7

P 8 - 14

G0-7

G 8 - 14 K 15 - 25 K 26 - 40 K 41 - 60 K 61 -

M 15 - 25 M 26 - 40 M 41 - 60 M 61 - Tot

Gjennom is

1

Fall i brønn/dam Fall i elv/sjø /vann

1

1 1

1

1

1

Utfor kai/brygge

2

3

1

Under bading

1

2

1

Dykking - fritid

8

1

2

1

5

1

1

Dykking - yrke

0

Seilbrett/rafting

0

Kano/kajakk

0

Overbord fra båt

1

Kantring av båt

1

9

6

17

2

1

2

13

2

Båthavari

1

2

2

3

2

Fiskebåt - yrke

0

Skipsfart - yrke

0

Bil i sjø/vann

2

1

Andre årsaker

1

Ukjente årsaker Totalt

1

0

1

1

3

2

6

3

1 0

2

3

1

2

1

7

13

5

18

12

62

/statistikk2011-sept  

http://www.folkehjelp.no/filestore/statistikk2011-sept.pdf