Page 1

Få informasjon om politiske saker i Norsk Folkehjelp. Hvordan skape politisk aktivitet og engasjement på lokalt og regionalt nivå. Hvordan planlegge og utføre kampanjer med sosiale medier i lokale saker.

Noen fagtema i helgen:

Asylpolitikk 1. mai Internasjonal solidaritet Hvordan drive kampanje Hvordan påvirke

Se fullstendig program på baksiden

Konferansen: «Solidaritet i praksis» 2012 20.-22. april på Gardermoen Her skal du som deltaker få inspirasjon og påfyll til å drive med solidaritetsaktivitet lokalt eller regionalt. Vi skal belyse hva vi står for, hvordan vi gjør ting og hvordan man kan påvirke. Det er flere temaer som omhandler både nasjonale og internasjonale utfordringer og problemstillinger.

Pris: 1.000,- (1.400,- i enkeltrom) pluss reisefordeling Påmelding på vedlagt skjema Påmeldingsfrist: 5.mars 2012

www.folkehjelp.no


Fredag 18:00 – Ankomst og innsjekking 19:00 – Åpning 20:00 – Middag 21:00 – Samling for å bli kjent Lørdag 08:00 – Frokost 09:00 – Åpning av konferansen Asyl- og integreringspolitikk Kjør asyl- og flyktningdebatt 12:00 – Rekruttering 13:00 – Lunch 14:00 – Internasjonal solidaritet - rettferdig fordeling Norge og Palestina 20:00 – Middag 21:00 – Sosialt Søndag 08:00 – Frokost 09:00 – Folk forandrer verden Appellantkurs 13:30 – felles avslutning 14:00 – Lunch 15:00 – Avreise

PÅMELDING Bruk vedlagte påmeldingsskjema, samt påmeldingsskjema til workshoper. Fristen for påmelding er 5. mars. Påmelding må være klarert med lokallaget som betaler for deltaker. Ved spørsmål om arrangementet ta kontakt med Per Øyvind Eriksen på telefon 98229541 eller e-post per.eriksen@npaid.org. Alle påmeldte vil motta bekreftelse på e-post.

Folk forandrer verden: Gjennomgang av årets 1.mai appell og konkrete aktiviteter lag og medlemmer kan gjennomføre. - Hvordan kan vi bruke erfaringene fra TV aksjonen til å styrke 1.mai aksjonen? Orientering om rapport om fordeling av ressurser i verden i dag. Hvordan kan medlemmer jobbe konkret for å sette fokus på ressursfordeling? Palestina - Norge: Norsk Folkehjelp gir ut en rapport om Palestina i 2012. - Hvordan kan medlemmer i Norsk Folkehjelp jobbe i forhold til palestineres situasjon?

/solidaritetipraksis-konferanse  

http://norskfolkehjelp.no/filestore/solidaritetipraksis-konferanse.pdf

/solidaritetipraksis-konferanse  

http://norskfolkehjelp.no/filestore/solidaritetipraksis-konferanse.pdf

Advertisement