Page 1

5.2 Ungdom

Aktiv ungdom Norsk Folkehjelp Ungdom organiserer unge mennesker i lokale ungdomsgrupper med mange interesseområder. I 2010 ble disse områdene sterkere skilt fra hverandre på aktivitetssiden. Ungdom som engasjerer seg i samfunnspolitikk, antirasisme, rettferdig fordeling og internasjonalt fokus fikk rendyrket sine interesser. Samtidig ble sanitetsseksjonen styrket for å kunne få økt fokus og aktivitet for ungdom med interesse innen førstehjelp, redningstjeneste og friluftsliv. En ekstern rapport om Norsk Folkehjelp Ungdom underbygger også at det er store muligheter med å satse sterkt på aktivitet for denne målgruppen. Styrket profil for sanitetsungdom “Livreddende fritid” “Førstehjelp – redningstjeneste – friluftsliv” er profilen som ungdomsarbeidet for disse gruppene skal bygges rundt. Under kartlegging av ungdomsarbeidet kom det klart frem at ungdommene selv vil ha en mer målrettet aktivitet og et bedre tilbud. De vil være med i Norsk Folkehjelp for å bli flinke innen satsingsområdene. De vil også ha mer aktivitet, flere samlinger og flere turer. Et viktig mål vil være at ungdomsgruppene øker rekrutteringen inn i sanitetsgruppene etter hvert som ungdommene blir gamle nok. Det ble i 2010 laget ny ungdomsbrosjyre med ensrettet fokus slik at budskapet kan bli enklere å få ut til andre. Sent på høsten kom også en t-skjorte for ungdom i salg og en fleecegenser var like rundt hjørnet ved nyttår.

Sommerleir på Utøya Nok en gang gikk sommerleiren for Norsk Folkehjelp Ungdom av stabelen. Dette er fjerde gang leiren arrangeres, og som året før utspant disse actionfylte dagene seg på vakre Utøya i Tyrifjorden. Da båten la til på brygga på Utøya stod det 72 forventingsfulle og sommerklare ungdommer og trippet ombord. Blant dem stod 25 ungdommer fra Norsk Folkehjelps asylmottak. En fin og veldig konkret måte å integrere flyktninger på er å invitere dem med på slike arrangement. Det gir dem et inntrykk og en kjennskap til Norge, samtidig som norsk ungdom får en ”reality check” og et smekk på lanken. Dataspill, sminke og iPhone er samtaleemner som krymper i skyggen av de sterke historiene til mange av ungdommene fra mottak.

I tillegg til gode samtaler rundt bålet og lange turer på kjærlighetsstien rundt øya, stod fag og aktivitet i fokus. Førstehjelpskonkurransen for ungdom rullet av gårde med poster som innebar alt fra båresurring, livredning i vann og låtskriving, til brannskader, orientering og forgiftning. En fin måte å utfordre ungdommen på deres kunnskap innen førstehjelp og ikke minst rim. Workshops som gikk på bekledning, pakking av utstyr, sjøvett og skadesminking ga ny kunnskap og tips til ivrige ungdommer. Kano, ballspill, bading, sommerflørt, telt og natur var ellers noen av ingrediensen for en vellykket og knall bra leir. Sol og behagelig sommertemperatur gjorde sitt til at folk ble både brune og rød, grillen stod i konstant beredskap og sanden på volleyballbanen ikke fikk tid til å tørke i solsteiken.

31


5.2 Ungdom

Ungdomslederkurs i Trondheim Nesten 20 deltakere samlet seg i Bymarka utenfor Trondheim noen fine høstdager for å lære om lokal drift av ungdomsgrupper. Det vanlige hotelloppholdet var byttet ut med en koselig hytte og maten ble laget av deltakerne selv pluss hjelp fra medlemmer i Sanitet Trondheim. Dette er rammer som ungdommene selv ønsker og det er slike rammer det vil bli jobbet under lokalt og regionalt. Samtidig er det rimelige løsninger og fullt mulig å få til over hele landet.

Under kurset ble verdens største klasserom (ute) brukt flittig og deltakerne fikk en fin tur med innlagte oppgaver som var relatert til førstehjelp, redningstjeneste og friluftsliv. De rullerte på poster med eksempler på hvordan man kan gjennomføre lokale aktivitetskvelder på en enkel måte. Turplanlegging var en viktig del av kurset og alle fikk i oppgave å lage til en lokal tur når de kom hjem etterpå. Selvfølgelig er det også noe administrasjon for ungdommer, og alle deltakere ble oppfordret om å lage søknad om ungdomsmidler senere på høsten. Ungdomslederkurset har ikke vært arrangert

på noen år, men med litt justeringer vil dette bli et godt årlig kurs som kan motivere lokale ungdomsgruppeledere til å få opp lokal aktivitet og til å rekruttere ungdommer inn i organisasjonen. Høstleir i Lysebotn For første gang i historien ble det arrangert ungdomsleir i skolens høstferie. Det ble lagt opp til to leirer, en i uke 40 og en i uke 41. På grunn av få påmeldte ble den første leiren dessverre avlyst. Leir nummer to ble gjennomført med 12 deltakere. Det tar litt tid å innarbeide nye aktiviteter og Norsk Folkehjelp bør satse enda sterkere på å rekruttere ungdommer ned i 13 års alderen. En del av våre aktive ungdommer i dag er i arbeid eller har læreplass og har ikke fri i skolenes høst- og vinterferier.

Leiren ble avholdt på Norsk Folkehjelp Strand og Forsand sitt eget leirsted i Lysebotn i Rogaland. Her ligger alle fasiliteter til rette med kanoer, fjellutstyr, telt, klatreutstyr og redningsmateriell. Det ble fire dager med full aktivitet hver dag. Spreke ungdommer padlet kano til Nilsebu turisthytte og lagde pannekaker på stormkjøkken. De gikk på fjelltur til Kjerag hvor de fleste våget seg ut på den berømte Kjeragbolten. I fjellveggen ovenfor Lysebotn ble det rappellering i tau og klatreseler og underveis ble det øvd på samband, førstehjelp, kart og kompass og GPS. På leirstedet er det egen gymsal som ble flittig brukt til ballspill og på kveldene var det aktiviteter ute og inne. Som en bonus stilte lokallaget i Strand og Forsand

32


5.2 Ungdom

med hurtiggående RIB og en tur på Lysefjorden hvor en kunne beskue Kjerag nedenfra. Lokal aktivitet er viktigst Ungdommene ønsker mer aktivitet og mer målrettet aktivitet. Da blir det for lite med noen nasjonale samlinger i året. Det er derfor i 2010 også fokusert mye på å få opp aktiviteten i lokale grupper, få nytt liv i grupper som sliter litt og etablere nye ungdomsgrupper. Dette er et arbeid som skal følges opp kontinuerlig og som vi håper vil gi gode resultater på sikt. Norsk Folkehjelp Haugaland har lykkes godt med å etablere ny ungdomsgruppe i 2010. De gikk noen interne runder først og var veldig klar på hva de skulle satse på. Derfor kunne de rekruttere målrettet hos ungdommer som ble interessert i førstehjelp, redningstjeneste og friluftsliv. De startet med opplegg i skolens høstferie med aktiviteter som var friluftsrelaterte. Og fra denne aktivitetsuken vervet de inn ungdommer som kunne tenke seg mer av dette opplegget. Ved utgangen av 2010 driftes gruppen godt med samlinger en gang i uken og minst en tur pr måned. Det har også utpekt seg ressurspersoner i ungdomsgruppen som kan være med å dra lasset som organisatorer og ledere. En suksessoppskrift som vi håper kan smitte over til andre lag og ungdomsgrupper.

33

/rsrapportungdom-sanitet  
/rsrapportungdom-sanitet  

http://www.folkehjelp.no/filestore/rsrapportungdom-sanitet.pdf

Advertisement