Page 1

www.folkehjelp.no/strandforsand

Ă…rsrapport 2011


Tillitsvalgte og styrearbeid

STYRESAMMENSETNING Styret: Leder Sylvi F Stangeland Nestleder Jørn Geir Tvedt Sekretær Anne Olsen Økonomileder Tove Mihle Strand Styremedlem Thor Egil Solberg Siem Styremedlem Mathias F Hagen Styremedlem Rune Søyland Styremedlem Frode Sandvik Styremedlem Kenneth Hus Varamedlem Ole Skår Varamedlem Pål Nyberg

FOLKEHJELPSÅRET 2011 Norsk Folkehjelp Strand og Forsand deltatt på rekordmange lete- og redningsaksjoner i 2011. Totalt 22 aksjoner var den lokale redningsgruppen involvert i. Det nærmer seg 2 redningsoppdrag i måneden. Lokallaget er veldig imponert over alle frivillige mannskaper som stiller opp på vegne av laget og gjør en forskjell for den som er skadet eller savnet.

Sanitetsutvalget: Adm.leder Thor Egil Solberg Siem Utvalgsmedlem Gordon Heng Utvalgsmedlem Arne Torvald Idsø Beredskapsansvarlig Espen Brekke Ungdomsutvalget: Leder Mathias F Hagen Nestleder Yacob F Stangeland Voksenleder Tim Tvedt/ Pål Nyberg Sylvi F Stangeland Minigruppe: Voksenleder

Ida Benedikte Myhre

Bolten utvlag: Leder Rune Søyland Utvalgsmedlem Sylvi F Stangeland Utvalgsmedlem Jørn Geir Tvedt Utvalgsmedlem Agnas Eystberg Utvalgsmedlem Gunnvor Levik Utvalgsmedlem Espen Brekke Varamedlem Kirsten Oaland

På Norsk Folkehjelps landsmøte ble ungdomsarbeidet delt i to og for lokallaget har det medført mer målrettet satsning. Sanitetsungdom jobber innen områdene Førstehjelp Redningstjeneste - Friluftsliv og ønsker å lære opp ungdommer til å bli fremtidens redningsmannskaper.

STYREARBEID Styret har avholdt til sammen styremøter. Det er blitt behandlet 78 saker. Styret har arrangert en planleggings og arbeidslørdag for alle tillitsvalgte. Sensommeren ble det besluttet å satse sterkt på ungdomsgruppa, mens minigruppa ble lagt på is inntill videre.

Norsk Folkehjelp - Solidaritet i praksis / strandforsand@folkehjelp.no / www.folkehjelp.no/strandforsand

2


Medlemstall og aktiviteter

MEDLEMSTALL Medlemstallet for 2010 var 858. Også i 2011 var det stort fokus på verving av nye medlemmer. Den største verveaksjonen foregigg på påskeaften hvor det ble hentet 20 kubikk med snø fra Lyngsheia.Det ble delt ut vafler og appelsiner til den store gullmedaljen, og det var nesten påskestemning tross 25 plussgrader. Under landsmøtet fikk laget 2 stk GPS som vervepremie.

AKTIVITET Sanitetsgruppen og sanitetsungdomsgruppen utgjør hovedaktiviteten i laget. Det er ukentlige samlinger med fokus på utendørs aktivitet I tillegg kommer kurs, turer, vintervakter, førstehjelpstjenester og nasjonale samlinger. Utadrettede aktiviteter utgjør en stor del av arbeidet som nedlegges. Vi driver stor tur- og friluftsaktivitet for publikum

Aktiviteter/ møter Aktivitet Antall Deltakere Årsmøte 1 22 Styremøter 10 80 Sanitetssamlinger 35 280 Øvelser sanitet 2 26 Utvalgsmøter sanitet 2 20 Sanitetsungdom, samlinger 19 100 Øvelser ungdom 3 30 Turer ungdom 6 60 Sommeravslutning 1 14 Festmiddag, julebord 1 50 Juleavslutning 1 40 Nasjonale samlinger Vinterleir Aktivitetskonferanse Høstleir Landsmøte

Tromsø Sørmarka Lysebotn Lillestrøm

Kurs Kurs egne mannskaper Vintersamling/ snøscooter Førstehjelpskurs, NGF Førsthejslpskurs NGF Hjertestarterkurs DHLR Søk og redning Ungdomslederkurs

Sted Deltakere Nilsebu 18 Huset 7 Bolten 5 Huset 8 Bolten 4 Trondheim 1

3 2 5 3

Kurs hvor vi har stilt instruktører Strand turlag DNT Førstehjelp 6 Byggekompaniet Førstehjelp 12 Scana Steel Kart og GPS 12

3


Folkehjelpshuset og hytter

Hytter i Lyngsheia og Vinddalen Hytta i Vinddalen er lite i bruk men den holdes i grei stand og har fått skilt på veggen i 2011 Det har vært 9 overnattinger i Vinddalshytta.

Folkehjelpshuset ”Huset” Folkehjelpsuset er organisasjonens base med møtelokaler, kontor, garasje og depot. Det er kjøpt inn ny pc med skriver på kontoret på Folkehjelpshuset og det er lagt inn ny bredbåndslinje for internett. Varmepumpene på Folkehjelpshuset er byttet ut. Det er satt opp nytt skilt utendørs. Alt bestikk er skiftet ut. Fokehjelpshuset leies mye ut til andre organisasjoner, barnedåper, selskaper og møter. Tove Mihle Strand organiserer utleien. Leilighetene i kjelleren har vært utleid hele året. Det er gjort mindre reparasjoner i den ene leiligheten.

Hytta i Lyngsheia er i bruk hver helg fra nyttår til og med påsken. Men sen påske og mye mildvær gjorde at påskevakten stort sett uteble. Hytta fikk nye møbler på høsten og det ble lagt sengetøy på alle sengene. Det er webkamera på hytteveggen som blir flittig besøky gjennom vinteren. Det var registrert 206 overnattinger og 26 dagsbesøk.. Jørn Geir Tvedt har vært hyttesjef.

4


Bolten aktivitets- og beredskapssenter

Beredskap Bolten ble også i 2011 brukt som base redningsaksjoner. En personskade ble også fraktet rett til senteret av publikum. Det står alltid en bil i Lysebotn og gjennom vinterhalvåret økes beredskapen med en snøscooter. Administrasjon Leder Rune Søyland Utvalget: Sylvi F Stangeland, Agnas Eystberg, Espen Brekke, Jørn Geir Tvedt, Gunvor Berge, og vara Kirsten Oaland Dugnadsinnsats Det jobbes dugnad jevnt og trutt på Bolten. Senteret vedlikeholdes kontinuerlig for at leietakerne skal få oppleve ett innbydende og praktisk senter til alle formål. Høsten 2011 ble det arrangert en kjempedugnad av nesten 20 medlemmer. På en helg ble det gravd ut 250 lastebillass med masse mot kirkegården. Dette ble transportert til andre steder på eiendommen og noe til naboer. Arbeidet ble gjort for å klargjøre bygging av beredskapsgarasje til våren. To lastebiler, to gravemaskiner og en hjullaster gikk nesten døgnet rundt. Samtidig sørget andre medlemmer for å kutte ned trær og kratt over hele eiendommen, som måtte bort. Innendørs ble gang og den ene garderoben i gymsalen malt og det ble foretatt en skikkelig rengjøring. Kanostativet på tilhengeren ble også justert og skrudd fast. Det ble kjøpt inn nytt sengetøy.

Utleie Senteret etablerer seg som attraktivt sted for klasseturer, konfirmasjonsleirer, familieturer og sted for andre lag og organisasjoner. Totalt var det 1270 overnattingsdøgn mot 1188 i 2010, 1303 i 2009, 1400 i 2008, og 1150 i 2007. Under ”Heliboogie” for BASEhoppere leide vi ut senteret til Lysefjorden turisthytte for å øke sengekapasiteten i Lysebotn. Det ble arrangert bryllupp på senteret for første gang.

5


Bingo, TV-aksjon og andre oppgaver

17.mai eldretur For 41. gang arrangerte vi eldretur på 17.mai. Turen går gjennom hele kommunen og avsluttes på Folkehjelpshuset med bespisning og underholdning. Det var i år 20 pensjonister med på turen. Østerhus Buss A/S holdt som vanlig gratis buss, og sjåfør ble betalt av Strand kommune ved eldrerådet. Annonsen ble dekket av Sparebank 1 Sr-bank. Trafikksikkerhetskampanje Vi deltok på ”hold avstand” kampanje sammen med Trygg Trafikk og politiet.

ANDRE ARBEIDSOPPGAVER Badeflåte og livbøyer er fortsatt vårt ansvar for kommunen. Vi har også ansvaret for lysløypa i Dalen i tillegg til sporkjøringen. På utedans ved Skallstøperiet under Strandadagene satte vi opp telt og stilte med ordensvakter. Vi stilte ordensvakter på dans på aktivitetshuset på Tau. På den årlige TV-aksjonen stilte vi med bøssebærere både i Forsand og på Jørpeland. Ved den årlige eldrefesten for eldrerådet/kommunen organiserte vi all mat og rydding.

BINGO Norsk Folkehjelp arrangerte 8 bingoer i 2011. Dette tiltaket blir satt stor pris på av gjestene som prøver lykken og får samtidig en sosial kveld. Samtidig gir dette en fin inntekt til laget. Linda Janet Fosse, Laila Nybroen og noen andre hjelpere har organisert bingoene. SALG FØRSTEHJELPSUTSTYR Det er stor omsetning på førstehjelpsutstyr og vi har mange fornøyde bedriftskunder. Tove Mihle Strand organiserer dette arbeidet. TV-aksjonen Norsk Folkehjelps minearbeid var mottaker for innsamlede midler på årets TV-aksjon på NRK. Lokalt ble det arrangert stand i Jørpeland sentrum. Som vanlig dekket Norsk Folkehjelp de faste rodene på Jørpeland og Forsand. I tillegg dekket medlemmene fergekøene på Tau og Oanes. .

PARTYTELT Teltene var noe utleid og utlånt gjennom sommeren. Flere telt ble skadet av sterk vind og laget vurderer å slutte med utleie da det er dyre reparasjoner og liten inntekt.

6


Sanitet - materiell og sanitetsvakter

SANITETEN Utstyr Det ble i 2011 kjøpt inn: 50 hodelykter 50 håndlykter 5 klatreseler Isredningsutstyr; stegjern, isøks, isskruer 4 ryggsekker til assistanseoppdrag 3 sett vakumspjelk 4 Jerven fjellduk 10 VHF radioer 4 fjellspader og 4 sondestenger 8 kikkerter 4 bæreseler til båre og 4 Spiderstrapp 1 pasientpulk 1 snøscooterslede 4 snøskredsøkere (SM-utstyr)

Kjøretøyer Det har ikke vært endringer i kjøretøyer i 2011. Båtene Stor båt ble brukt 180 motortimer. Klatring Det har vært klatreaktivitet både for sanitetsgruppen og sanitetsungdomsgruppen. Tore Stendahl har boltet toppfester og ruter med utstyr fra Norsk Folkehjelp.

Dykking Dykking foregår nå kun i pravat regi, hvor dykkerne fyller luft på Folkehjelpshuset. Det selges også luft til brannvesenet og andre. Kompressoren ble oppgradert for nesten 20.000 kroner for å tilfredsstille kvalitetskrav på luft. Førstehjelpsvakter Saniteten har hatt sanitetsvakt på følgende arrangementer: Trial KM stevne på Forsand, fotballturnering for Staal Jørpeland., Staal Jørpeland fotball (Alaget) sine hjemmekamper, Sesilåmi (avlyst), Strandamila, Tripp-trapp-triatlon i Lysefjorden, Flørli og Vinddalen, b.a.s.e hopperstevne i Lysebotn, utedans Skallstøperiet, Scanarittet, Vampkonsert på Forsand ,Ole Ivars Tau, EM i båtrace på Jørpeland.

Norway Cup og andre eksterne vakter Det har blitt tradisjon å sende mannskaper til verden største fotballturnering. Både sanitet og ungdom sendte representanter til hovedstaden. I tillegg til selve sanitetstjenesten fikk mannskapene opplæring, aktiviteter og sosialt samvær med folkehjelpere fra hele landet. Det var en fire sanitet som reiste fra Strand og Forsand. Mannskaper fra Strand og Forsand har også bidratt under vannfestival på Ålgård og en del idrettsarrangementer i Stavanger Vintervakter i Lyngsheia Vintertjenesten gikk sin vante gang med mannskaper i Lyngsheia hver halg fra nyttår. Det kjøres opp skispor i tillegg til vanlig beredskapsarbeid. Påsken var i 2011 veldig sen mens våren var tidlig. Det resulterte i snøfattig påskefjell og dermed ble heller ikke hytta bemannet. Det ble kjørt opp skispor i Dalen hele vinteren.

7


Sanitet - opplæring og øvelser

Sanitetssamlinger Hver tirsdag gjennom hele året er det fagsamlinger for sanitets mannskaper. Noen av samlingene inngår i kursoppsett for førstehjelp og for søk og redning. Det er ett mål at flest mulig av fagsamlingene skal være utendørs. Fra høsten av ble det bestemt at det ikke skal legges generelt arbeid, som bl.a. å skifte dekk, til fagsamlingene. Dette tas utenom på andre dugnader og mannskapene skal få faglig påfyll på tirsdagene. Det har vært 4 til 14 mannskaper på samlingene.

Vinersamling Nilsebu Den årligse samlingen for snøscooterførere samlet 15 deltakere inklusive lensmannen i Strand og Forsand og deltakere fra Jæren og Stavanger. Mannskapene kom denne gangen både fra Lyngsheia over Lyngsvatn og fra Lysebotn. Samlingen har fokus på sikre veivalg med snøscooter for å unngå uhell med usikker is eller snøskred. Det graves ut testfelt i snøhellinger for å se på lagdeling og sklievne mellom lagene som øker skredfaren. Det ble kjørt en tur Litle Auradal for å gjøre seg kjent i tilfellet aksjoner i området. Orientering vinterstid med kart, kompass og GPS er en vesentlig del av treningen.På hjemturen kom vinterstormen og da var god erfaring, knnskap og lokalhjennskap helt avgjørende

Utdanning og mannskapstest Sanitetsgruppen har fokus på kontinuerlig rekkruttering og opplæring av nye mannskaper. Samtidig får etablerte mannskaper tilbud om oppfriskning og påfyll av ny kunnskap. For å sikre en minimumsstandard på Norsk Folkehjelps mannskaper er det innført en orienteringstest. Alle nye mannskaper må finne 4 av 5 poster på en løype som er 10 km lang. Lokalt har både nye og noen gamle mannskaper tatt testen høsten 2011. En fin anledning til å friske opp egne ferdigheter i fjellet. Testen tas alene uten bruk av GPS.

Øvelser sammen med andre Vi hadde to observatører på snøskredøvelse i Sirdalen. Norsk Folkehjelp deltok på en stor søksøvelse på Byøyane utenfor Stavanger. Øvelsen var i FORF regi og det var deltakere fra de frivillige organisasjonene

8


Sanitet - redningsaksjoner

Aksjoner i 2011 var Norsk Folkehjelp Strand og Forsand delaktige i rekordmange lete- og redningsaksjoner Aksjon: Antall mannskaper: Antall timer: • Søk etter savnet skiturist Taumevatn, Sirdal 9 117 • Søk etter savnet kiter, Sandvatn, Lyngsheia 2 8 • Assistanse turgåerPreikestolstien 6 6 • Assistanse turgåer Ådnahåve, Tau 4 6 • Søk etter savnet seiler Karmøy 3 48 • Assistanse turgåer, Preikestolstien 12 24 • Assistanse turgåer, Preikestolstien 2 4 • Assistanse turgåer, Preikestolstien 8 32 • Søk etter savnet turgåer Preikestolstien 7 14 • Assistanse turgåer, Preikestolstien 9 15 • Søk etter savnet turgåer, Frafjordheiane - Langavatn 4 24 • Søk etter savnet dame Sandnes 7 53 • Søk etter savnet familie Preikestolstien 8 43 • Søk/ assistanse jente Preikestolen 9 14 • Assistanse turgåer Preikestolen 5 18 • Assistanse turgåer Preikestolen • Søk etter savnet turgåer Preikestolen • Søk etter savnet mann Hommersåk 3 23 • Søk etter to savnede ved Stapnes ved Eigersund x 2 8 • SØk etter savnet jeger Vinddalen 8

Aksjoner Med 22 registrerte aksjoner (to aksjoner er reg to ganger pga forskjellige faser) har den lokale beredskapsgruppen deltatt på rekordmange redningsaksjoner i 2011. Preikestolen har spesielt mange hendelser og det er en økning i assistanseoppdrag. Norsk Folkehjelp ser samme utvikling på landsplan med sterk økning i assistanseoppdrag og samtidig flere leteaksjoner. Den lokale beredskapsgruppen har fornyet både utstyr og organisering for å møte utfordringene med raskere responstid..

9


Sanitetsungdom

SANITETSUNGDOMSGRUPPA Førstehjelp - Redningstjeneste - Friluftsliv Ungdomsgruppa har stor aktivitet og er en av de viktigste aktivitetene i Strand og Forsand. Landsmøte til Norsk Folkehjelp vedtok i 2011 at det skal satses enda mer på ungdom i organisasjonen. Sanitetsgruppene har fått større ansvar for oppfølging av ungdomsarbeidet og prioriterer dette høyt. Nasjonalt er ungdomsarbeidet delt i to aktivitetsområder. Lokalt fører det til at navnet er endret til sanitetsungdom og at det blir større fokus på hovedpilarene i ungdomsarbeidet. Førstehjelp - Redningstjeneste - Friluftsliv. Ungdomssamlinger Sanitetsungdommer møtes på mandager på Folkehjelpshuset på Jørpeland. På samlingene er de innom temaer som; førstehjelp, kart og kompass, GPS, Samband og bekledning.

det storm i fjellet, men ungdommene var allikevel utendørs og gravde snøhule. Det er mulig med sikkerhet i høysetet og mulighet for å kunne søke ly. Samtidig er det nettopp under slike forhold at det kan bli nødvendig å grave seg inn i snøen. I løpet av uken i Tromsdalen ble det ellers en del skiturer, innsats i snøskred, Selvsagt ble det trening på å snørekjøre bak snøscooter og en tok vare på frosne pasienter

Sanitetsvakter På noen av sanitetens sanitetsvakter deltar også ungdomsmedlemmen under veiledning. Ungdommene deltar også på vintertjenesten i Lyngsheia, noe som gir fin vintererfaring. Vinterleir i Tromsø Tre ungdommer reiste i vinterferien til Tromsø for å delta på nasjonal vinterleir for sanitetsungdom. Det deltok tilsammen 11 ungdommer på leiren som hadde base i Norsk Folkehjelp Tromsø sin hytte i Tromsdalen. Ungdommene fikk oppleve vinterfjellet med de utfordringer det kan medføre. På den røffeste dagen blåste

10


Sanitetsungdom

Høstleir i Lysebotn i høstferien arrangeres det nasjonale leirer for sanitetsungdom på Bolten i Lysebotn. Fra Strand og Forsand deltok fem ungdommer på leiren som varte fra mandag til fredag. Tilsammen 17 ungdommer fikk en uke med mange flotte friluftsaktiviteter. Det er stort fokus på bruk av kart, kompass og GPS. Samtidig er det viktig å kunne kle seg skikkelig for det var både snøbyger og nattefrost under leiren. Men høstfjellet viste seg også fra sin bedre side og da paste det godt med kanpadling på fjellvann og matlaging utendørs. Selvsagt ble det en fjelltur til Kjerag og overnatting i lavvo. I løpet av uken ble det gjennomført Norsk grunnkurs i førstehjelp og det ble mange sosiale aktiviteter på senteret. Alpintur til Haukeli Sammen med regionen dro ungdommene på tur til Haukeliseter. Kaldt vintervær gav flotte opplevelser og en kunne finne puddersnø utenfor løypene. Den ene dagen var ungdom-

mene i bakkene på Vågsli og neste dag stod Røldal for tur. På kvelden ble det fokusert på sikker kjøring, snøskredfare og bruk av SMutstyr. Andre turer Ungdomsgruppen har utenom de nevnte turene vært på turer både i Lyngsheia og til Bolten. Innholdet på turene varierer fra fjellturer og øvelser til ballspill i gymsalen og konkurranser på kveldene. Ungdomsgruppa hadde avslutningstur til Bolten før jul. Det var mange aktiviteter og staselig julebord om kvelden.

11


Friluftsarrangementer

FRILUFTSARRANGEMENTER Ti på tur ”Ti på tur” og ”Ti på topp” er gjennomført med stor suksess. Ti på topp i Forsand ble arrangert av Norsk Folkehjelp for 23 gang. I Strand var det fjerde året Norsk Folkehjelp hadde ansvaret for ti på tur. Her ble solgt 450 startkort, Scana er hovesamarbeidspartner og sponset buff til alle som kjøpte startkort. Andor Fjelde as stiller med flotte premier og administrerer salget gjennom sin sportsbutikk. Det merkes hvert år opp nye stier til nye turmål. Agnas Eystberg, Ole Skår og Hilde Marie Fjetland starter tidlig på vinteren for å være klare til turopplegget legges ut for salg ved påsketider. Interne turer Kjerag på ski er blitt en årlig hendelse i månedsskifte april - mai. Dette året deltok 4 personer på turen. Turen gjennomføres som vanlig i nydelig vårvær med muligheter for å stå på ski i shorts. Haukelituren ser også ut til å sette seg som årlig helgetur i mai. Fortsatt et er det godt med snø i høyfjellet og topper innen en dagsmarsj rekkevidde bestiges. Haukeliseter fjellstue u\ innbyr til god mat og drikke etter en fin dag i fjellet. Høstturen i 2011 gikk fra dammen på Nilsebuvatn til Nes i Årdal. En flott helgetur med overnatting både på Stakken og i Viglesdalen. Det deltok 5 medlemmer på turen og tross perioder med dårlig vær opplevde de fantastisk høstvær.

Skiløyper På vegne av kommunene kjører Norsk Folkehjelp opp skiløyper på Furuneset ved Jørpeland og i Lyngsheia. Det var gode forhold i 2011 og de første skisporene ble kjørt opp lille julaften i lysløypa. For arbediet får organisasjonen en mindre sum fra Strand og Hjelmeland kommune. Resten av utgiftene til løypekjøring dekker laget selv fra egen kasse. Det brukes bl.a. penger fra Grasrotandelen til dette arbeidet som er viktig i lokalsamfunnet. Det ble også skoget og gravd i lysløypa på dugnad. Kommunen dekket masse og maskin. Bre og Fjell som vanlig deltar ett par medlemmer på nasjonal fjellsamling i Jotunheimen. En uke i fantastisk høyfjell med brevandring og bestigning av 2000 meters topper.

12


Representasjon og media

REPRESENTASJON Regionsstyret Kristine Nortvik Regionalt studieutvalg Ole Skår Tim Tvedt Regionalt sanitetsutvalg Kristine Notvik (leder) Sentralt ungdomsutvalg Kristine Notvik (2.nestleder) Sentralt ungdomsutvalg sanitet (fra høsten) Yacob F Stangeland Landsmøtet Rune Søyland Gordon Heng Mathias F Hagen Regionskonferanse/ årsmøte 3 stk Sentral aktivitetskonf ungdom 2 stk AVISOMTALE/ MEDIA Norsk Folkehjelp er fornøyd med samarbeidet med Strandbuen og Stavanger Aftenblad. Vi slipper til med spalteplass når vi har gode historier å fortelle. Lete- og redningsaksjoner dekkes også tilfredsstillende. www.folkehjelp.no/strandforsand Nettsiden oppdateres med nyheter fra organisasjonen, oppdaterte føremeldinger fra Lyngsheia og det er lagt ut mye generell informasjon og bilder fra aktiviteter.

13


Økonomi

ØKONOMI Regnskapet viser en omsetning på kroner. Det viser et overskudd på kroner. Grasrotandelen Norsk Tipping innførte i 2009 ny ordning som tippere kan melde seg på. De kan gi 5% av innsatsen til et valgfritt lokallag/ organisasjon. For Norsk Folkehjelp Strand og Forsand har dette slått veldig positivt ut med 359 (267) registrerte spillere og dette medførte inntekter på 156.588 kroner (143.025 kroner.) Tall fra 2010 i parentes. SLUTTORD Styret vil rette en stor takk til alle som bidrar aktivt i vårt arbeid. For styret er all aktivitet og innsats like viktig. Den som arrangerer bingo, den som arrangerer tur i ungdomsgruppa, den som er på dugnad på Bolten i Lysebotn og den som rykker ut på leteaksjoner er alle en viktig Gaver/ tilskudd Gitt av Beløp Formål Strand kommune 20.000 kroner Driftstilskudd Forsand kommune 4.418 kroner Støtte ungdomsarbeid NF Sentralt (Jus.dept.midler) 50.000 kroner Materielllstøtte NF sentralt (Frifondmidler) 21.875 kroner Aktivitet ungdom Privat giver (etter redningsaksjon) 1.000 kroner Ryfylke Trelast 10.000 kroner Julegave Sum gaver/ tilskudd 126.583 kroner

brikke for at organisasjonen skal fungere. Styret håper at også flere personer vil delta aktivt i vårt arbeid. Her er plass og bruk for alle, om en vil bruke en time i måneden, eller 10 timer i uken.Alle våre medlemmer gjør at Norsk Folkehjelp Strand og Forsand er Norges nest største Folkehjelpslag. At lokalbefolkningen støtter oss på denne måten gjør selvsagt at laget får økonomiske midler tilført som er sårt tiltrengt. Men støtten er også viktig symbolsk og mentalt når lokalbefolkningen viser at den setter stor pris på vårt arbeid og innsats.

godt samarbeid. Scana Steel, Comrod, Sørskår mek. Fiskå Maskin, Magnar Ur, Andor Fjelde, TF regnskap og andre sponsorer har også vært svært gode støttespillere.

Til slutt takkes Strand & Forsand lensmannskontor og Hjelmeland lensmannskontor for

14


Ă˜konomi

15


Ă˜konomi

16


Avslutning

Viktige medlemmer Styret vil rette en stor takk til alle som bidrar aktivt i vårt arbeid. For styret er all aktivitet og innsats like viktig. Den som arrangerer bingo, den som arrangerer tur i ungdomsgruppa, den som er på dugnad på Bolten i Lysebotn og den som rykker ut på leteaksjoner er alle en viktig brikke for at organisasjonen skal fungere. Styret håper at også flere personer vil delta aktivt i vårt arbeid. Her er plass og bruk for alle, om en vil bruke en time i måneden, eller 10 timer i uken.Alle våre medlemmer gjør at Norsk Folkehjelp Strand og Forsand er Norges nest største Folkehjelpslag. At lokalbefolkningen støtter oss på denne måten gjør selvsagt at laget får økonomiske midler tilført som er sårt tiltrengt. Men støtten er også viktig symbolsk og mentalt når lokalbefolkningen viser at den setter stor pris på vårt arbeid og innsats. Gode støttespillere Norsk Folkehjelp Strand og Forsand får stadig hjelp fra utenforstående. Dette gjelder både direkte økonomisk støtte og indrekte med lån av utstyr og annen hjelp. I 2011 våger vi spesielt å fremheve entreprenører som har hjulpet oss både med snøtransport til sentrum i påsken og spesielt ved dugnaden på Bolten. Vi fikk låne gratis maskiner, lastebiler, transport av maskiner, gratis steinmasse, gratis diesel og hjelp til byggesøknader.

Vi vil gjerne takke: Tom Dalen, Dalen Sandtak, Fikså Maskin, Terje UR, Geir Lyse/ Lyse Sveis, Bonde i Årdal, Magnar Ur, I Fossan, Forsand Mørtelverk, Ryfylke Trelast Vi vil også takke våre støttespillere ellers og for gode priser på beredskapsutstyr: Andor Fjelde as, Comrod as, Hjertenes Jernvare, TF Regnskap, Scana Steel, Srskår mek., MF Lysefjord, Forsand E-verk Kristine ble hedret på årsmøte: Kristine Notvik ble hedret under årsmøtet for sin enorme innsats med vårt ungdomsarbeid. I over 10 år har hun vært primus motor for det lokale ungdomsarbeidet. Kristine har også vært aktiv på regionalt og nasjonalt nivå i organisasjonen. SLUTTORD Til slutt takkes Strand & Forsand lensmannskontor, Hjelmeland lensmannskontor, SUS ambulansetjeneste, AMK og HRS for godt samarbeid. En spesiel takk til Norsk Folkehjelps egen organisasjonsavdeling og sanitetsseksjon ved hovedadministrasjonen.

17


Bilder fra 2011

Utgitt av Norsk Folkehjelp Strand og Forsand Redaktør: Espen Brekke Design: Heydays Layout: Espen Brekke Foto: Thor Egil Siem, Arne Alsvik, Ola Barkve, Rune Søyland og Espen Brekke 18


19


Til:

Returadresse:

Norsk Folkehjelp Strand og Forsand Mellarveien 3 4100 Jørpeland

B

Norsk Folkehjelp Strand og Forsand er stolte av Edvard Kr. Tungland (Eddie) som ble organisasjonens første lokale æresmedlem. I 44 år har han deltatt aktivt i Norsk Folkehjelp på alle nivåer. Han har bl.a. vært leder både lokalt og i regionene, og nestleder nasjonalt. Eddie har vært med på to sammenslåinger av lokallag. Først Tau og Jørpeland til Strand. Og senere Strand og Forsand. Selv fremhever han det å hjelpe mennesker i nød under redningsaksjoner som det største opplevelsen i Norsk Folkehjelp. Det må bare oppleves sa en fornøyd Eddie under tildelingen. Frode Sandvik ble tildelt gullnål for 30 års medlemsskap og aktiv innsats. Han har deltatt på utrolig mange redningsaksjoner gjennom årene, vært styremedlem og ellers meget aktiv i sanitetsgruppen og ellers i lagets aktiviteter. Prisene ble utdelt av leder i laget Sylvi F Stangeland. Årsrapporten er sponset av:

Hjertenes Jernvare

20

/rsrapportStrandogForsand2011  

http://www.folkehjelp.no/filestore/rsrapportStrandogForsand2011.pdf

/rsrapportStrandogForsand2011  

http://www.folkehjelp.no/filestore/rsrapportStrandogForsand2011.pdf

Advertisement