Page 1

Norsk Folkehjelp Strand

Ă…rsrapport 2003

1


ÅRSRAPPORT FOR 2003 NORSK FOLKEHJELP STRAND Styresammensetning: Hovedstyret Leder Nestleder Sekretær Økonomileder Studieleder Vaktmester Varamedlem Varamedlem

Sten Kristian Lund Rolf Johannesen Signe Schultz Anne Johannesen Lisabet Melberg Brekke John Fosse Arvid Lie Jarle Helgøy

Sanitetsutvalget Adm. leder (styremedl. hovedstyret) Utvalgsmedlem Utvalgsmedlem Utvalgsmedlem Operativ leder (oppnevnt) Operativ nestleder (oppnevnt) Depotleder (oppnevnt) Sikkerthetsansvarlig (oppnevnt)

Gjert Johannesen Ola Barkve Hans Olav Seljeskog Frode Sandvik Espen Brekke Jørn Geir Tvedt Stig Aspenes Leif Bruntveit

Ungdomsgruppeutvalget Leder (styremedl. hovedstyret) Utvalgsmedlem Utvalgsmedlem Utvalgsmedlem Voksenleder (deltar i hovedstyret)

Lars Ur Henning Øye Erik Rydningen Roy Lillehavn Kristine Notvik

Minigruppa Voksenleder (deltar i hovedstyret)

Torbjørn Torbjørnsen

Årsrapporten er sponset av

Årsrapporten er sponset av

Årsrapporten er sponset av

Fargerike Hjertenes

Fargerike Hjertenes

Fargerike Hjertenes

Hjertenes Jernvare

Hjertenes Jernvare

Hjertenes Jernvare

Vågen – tlf 51 74 72 04 – 51 74 82 08

Vågen – tlf 51 74 72 04 – 51 74 82 08

Vågen – tlf 51 74 72 04 – 51 74 82 08

2


FOLKEHJELPSÅRET 2003 2003 har vært nok et aktivt år for laget. Når det gjelder antall lete- og redningsaksjoner, og aksjonenes omfang, må året betegnes som svært aktivt. Aksjonene har også vist at det er avgjørende for redningstjenesten at frivillige organisasjoner stiller sine ressurser tilgjengelig når det er nødvendig, også når tiden betegnes som en motstander. Vi har i tillegg hatt diverse andre aktiviteter og arbeidsoppgaver gjennom året fordelt på alle gruppene. Det arbeidet vi har lagt ned i kommunen og nærområdene er vi meget stolte av. 2003 var det første året i Norsk Folkehjelp Strand det ble delt ut gullnål til særs aktive medlemmer over lang tid. Laget er stolt over å ha slike medlemmer som har bidratt veldig mye for å få laget på det nivået vi har i dag.

MEDLEMSTALL Medlemstallet for 2003 var1258 medlemmer. Dette er fordelt på 800 enkeltmedlemmer og 458 kollektive. Det er en oppgang på 13 enkeltmedlemmer. Medlemskontingenten registreres direkte til hovedadministrasjonen. Det er positivt med nye kollektive medlemmer, som blant annet Miniklubben barnehage. Disse er med å støtte arbeidet i lokallaget, og alle pengene fra kollektive medlemmer beholdes lokalt.

3


AKTIVITET Alle gruppene legger mer og mer til rette for aktiviteter av alle slag. Ungdommen ønsker ikke bare teoretiske møter, men ønsker fart og spenning. Laget prioriterer dette med å følge opp med økonomisk støtte. Tjenestetimer Laget har registrert ca. 15.025 tjenestetimer i 2003. Det reelle nedlagte arbeidet utgjør da 8,35 årsverk. Dette må betegnes som veldig bra når man tenker på at dette er frivillig innsats! Aktiviteter/ møter Det er blitt avholdt totalt 142 aktiviteter i laget, med totalt 1046 deltakere. Bortsett fra klubbdykk er dette en oppgang for alle aktiviteter. Dette fordeler seg på følgende aktiviteter: Aktivitet: Antall aktiviteter Antall deltakere totalt Årsmøtet 1 40 Arbeidsutvalg hovedstyret 11 41 Styremøter hovedstyret 10 116 Klubbdykk 40 129 Utvalgsmøter saniteten 10 50 Medlemsmøter sanitet 17 119 Øvelser sanitet 4 21 Utvalgsmøter ungdomsgruppa 3 12 Medlemsmøter ungdomsgruppa 19 228 Øvelser ungdomsgruppa 2 20 Medlemsmøter minigruppa 17 170 Julebord 1 31 Aktivitetskveld (Go-kart, paintball…) 2 30 Klatresamlinger 4 30 Ungdomsgruppetur til Setesdalen 1 9 Kurs for egne mannskaper Sted Antall deltakere Videreopplæring sanitet Lyngsheia 5 stk Regionalkonferanse Stavanger 2 stk Vinterkurs/ beltevogn Lyngsheia 8 stk Båtopplæring Jørpeland 10 stk Ambassadørkurs Stavanger 5 stk Ungdomslederkurs Beitostølen 1 stk Kurs hvor vi har stilt instruktør Eikehaugenbarnehage Fiskå 8 stk Strand fam.barnehage Jørpeland 18 stk Vågen barnehage Jørpeland 25 stk Scana Steel, 4 kurs Jørpeland 50 stk Sjøredningsdagen Jørpeland 70 stk Årsrapporten er sponset av Årsrapporten er sponset av Årsrapporten er sponset av Fargerike Hjertenes

Fargerike Hjertenes

Fargerike Hjertenes

Hjertenes Jernvare

Hjertenes Jernvare

Hjertenes Jernvare

Vågen – tlf 51 74 72 04 – 51 74 82 08

Vågen – tlf 51 74 72 04 – 51 74 82 08

Vågen – tlf 51 74 72 04 – 51 74 82 08

Turer 4


Det har vært fellestur til Seljestad i Røldal. Dette er den årlige slalåm/ telemark/ snowboard turen. Også i år ble turen lagt til etter påske, noe som førte til minimale køer i trekkene. Været var ikke det aller beste i år, men det la ingen demper på ungdommens utfoldelse. Denne turen kan varmt anbefales samtlige av laget medlemmer, ja her kan alle være med! Ungdommen dro på forsommeren til Setesdalen for å rafte. På Evje gikk det i ett med klatring, rafting, offroad-sykling, øksekasting og annen moro. Fellesturen til Bratteli ble avlyst pga dårlig vær. Klatregjengen var en helg i Oltedal, klatret og overnattet i hidler.

Folkehjelpshuset Huset er blitt flittig brukt, både til egne aktiviteter og til utleie. Koserommet har stått tilgjengelig alle ukedager til sosialt samvær. Til terminfestede aktiviteter har huset blitt brukt 110 ganger. Det har blitt leid ut 39 ganger, til sammen er det blitt brukt 149 ganger. Leilighetene i kjelleren har vært utleide nesten hele året. Heimevernet leier kjelleren under garasjen. Hytta i Lyngsheia Hytta ble brukt omtrent likt som i fjor, men fortsatt kan hytta bli brukt mer i sommerhalvåret. 467 overnattinger og 290 dagsbesøk er registrert i besøksprotokollen. 17. Mai For 33.gang arrangerte vi eldretur på 17. Mai. Turen går gjennom hele kommunen og avsluttes på Folkehjelpshuset med bespisning og underholdning. Det var i år ca 50 pensjonister med på turen. Østershus Buss A/S holdt som vanlig gratis busser og Sparebank 1 betalte annonsering. Trafikksikkerhetskampanje For 11. året på rad har vi hatt trafikk sikkerhetskampanje. I samarbeid med British Petroleum (BP), som gav 2 stk. gavekort à kr. 500,-. Strand & Forsand lensmannskontor har gjennomført lyskontroller på sykkel sammen med oss på aksjonen. Vi var også med Trygg Trafikk, Gjensidige og Strand & Forsand lensmannskontor på hodestøtte og sikkerhetskampanje. HOVEDSTYRET 5


Hovedstyret har avholdt til sammen 20 arbeidsutvalgs og styremøter. Det er blitt behandlet 75 saker. SANITETEN Ny båt Båten er blitt brukt flittig og har vist sin suverenitet til vårt bruk. Mannskaper er lært opp både i maritime teoretiske fag og i praktisk bruk. Båten er brukt ved; klubbdykk, turer, marinbiologisk dag, haik for speidere, to redningsaksjoner og to øvelser. Ble kjørt totalt ca 100 timer. Utstyr Det er i 2003 kjøpt inn; påhengsmotor til liten gummibåt, GPS til båt/ snøscooter/ bv, uniformer, 2 snøscooterhjelmer, 4 VHF radioer, klatrehjelmer og sikringsutstyr. I tillegg ble det kjøpt inn en ”banan” til å dra etter båten, for sosiale aktiviteter. Folkehjelpsbil nr. 1 VW Caravelle ble kjørt totalt 6630 km.. Folkehjelpsbil nr. 2 Ford Transitt ble kjørt totalt 6437 km.. Beltevogn nr. 1 Den var stasjonert i Lyngsheia, ble kjørt totalt 567 km.. Beltevogn nr. 2 Den var stasjonert på Folkehjelpshuset, hadde noen turer til Dalen. Var på oppdrag i Lysebotn og på øvelse/kurs Lyngsheia – Nilsebu. Ble kjørt 418 km. Klatring 2003 ser ut til å være et år hvor klatreaktiviteten er på vei oppover. Flere medlemmer har investert i mye personlig utstyr og laget har også brukt opp pengene som var øremerket til klatreaktivitet. En båtlast var på Talgje og klatret innendørs på skolen der i mai. Deretter dro 7 personer en helg til Oltedal på forsommeren. Her ble det klatret på steinene på myra, og det ble klatret på Gullsva. På Tungland er det boret inn topp-tau fester slik at en er klar til å klatre på 10 minutter.

Fargerike Hjertenes

Fargerike Hjertenes

Hjertenes Jernvare

Hjertenes Jernvare

Vågen – tlf 51 74 72 04 – 51 74 82 08

Vågen – tlf 51 74 72 04 – 51 74 82 08

6


Årsrapporten er sponset av

Årsrapporten er sponset av

Årsrapporten er sponset av Fargerike Hjertenes

Dykking Det

Hjertenes Jernvare Vågen – tlf 51 74 72 04 – 51 74 82 08

ble avholdt

marinbiologisk dag i Barkavika 18. august, og denne ble en suksess. Det ble også avholdt marinbiologisk dag for ca 150 speidere som var på speiderleir på Fureneset. Den nye båten er brukt til en del klubbdykk, flotte dykkersteder langt unna nås nå på kort tid. Den gamle kompressoren var preget av slitasje og alder samt at den trengte en ny kostbar reparasjon. Høsten 2003 ble det derfor bevilget penger til ny kompressor. Denne gir 400 l/min og en flaske fylles på 5-6 minutter uten bruk av luftbank. Regning på kompressoren føres på 2004 regnskapet. Aksjoner: har i år deltatt på totalt 11 aksjoner, og det ble lagt til sammen 1020 tjenestetimer på disse. - 2 aksjoner i Preikestolområdet - assistert skiløpere ved Nilsebu, mye nysnø - leteaksjon etter savnet mann i Lyngsvatn (vinter) - leteaksjon etter savnet mann i Lyngsheia - leteaksjon etter savnet dame på Bakken - leteaksjon etter savnede gutter ved Eidavatn - leteaksjon etter savnet dame i Viglesdalsheiene - 2 leteaksjoner etter savnede menn på Jørpeland - leteaksjon etter savnet gutt Kleivaland Espen Brekke reiste høsten 2003 til Danmark sammen med 2 politimenn for å bearbeide pårørende og lærere etter leteaksjon i 2002. Det var en dansk ungdom ved Kjerag som aldri ble funnet. Vi ned

Speiderhaik Norsk Folkehjelp lagde speiderhaik for 450 speidere under kretsleiren på Fureneset i juni. Vi hadde 3 ruter; Grimsli, Guromyrfjellet og Rekevika. Speiderne fikk førstehjelpsoppgaver, måtte padle kano, grottevandring, henge i løpestreng og båttur. Ett døgn hadde vi ansvaret for speiderne som var en uke på leir Katastrofeøvelse Ingen storøvelse ble arrangert i Strand i år. Dette er lensmannens ansvarsområde. To observatører stilte fra oss på en sivilforsvarsøvelse i Kuvika. Pokalkonkurransen NFS Strand stilte 1 sanitetslag/3stk på pokalkonkurransen i Stavanger, her fikk vi en fin 4. plass. 7


Vakter Vi har hatt vakt på: Stavangerensemblet konsert under Strandadagene, Sesilåmi, Strandamila, fotballturnering på Randaberg, trail stevne i Nordmarka og på Forsand, ridestevne på Jørpeland, Norway Cup, 3 stk ungdoms arrangementer i Folketshus, øl og brød festival på Tau Vintervakter i Lyngsheia Vi hadde vakt i Lyngsheia hver helg fra nyttår og til helgen etter Påske. I år var det en kald vinter med sikre vatn både for beltevogner og skiløpere. Men vinteren var litt snøfattig, og påsken som var sen minnet litt om våren. Men det var nok snø for dem som lette litt. Vi behandlet noen få skader i vinter, to transporter til lege/ sykehus. Sporkjøring Vi har kjørt spor som vanlig i Lyngsheia, og i Dalen når det har vært nok snø. Utgiftene til dette blir delvis dekket av Strand og Hjelmeland kommune. Våre mannskaper får god trening med snøscooteren og beltevognen samtidig. Norway Cup I år som i fjor stilte Strand mannskaper på Norway Cup. Det var i år 5 personer som dro til hovedstaden. På cupen i år hadde de laget et eget ungdomsdag for de som var i ungdomsgruppa, her koste de seg på sjøen med vannski med mer. UNGDOMSGRUPPA Det er 23 aktive ungdommer i ungdomsgruppa. Ungdomsgruppa stilte to lag på pokalkonkurransen i Stavanger. Lagene fikk 4. og 6. plass. Dette året har vi som alle andre år hatt et høyt aktivitetsnivå i ungdomsgruppa. Vi har hatt 19 møter kor 2 stk. har vært øvelse. Det har vært bra oppmøte med ca. 10 – 12 stk hver gang. Vi har hatt 3 utvalgsmøter i 2003. Vi har vært med saniteten som så mange ganger på vakt i Lyngsheia +++ mange andre ting kor de har hatt behov for oss. I år har det begynt 6 nye medlemmer i ungdomsgruppa, dette syntes vi er kjempe bra. Dette året var vi på distriktstur for UG – gruppene i Rogaland, denne turen gikk til Setesdalen hvor vi var på Troll Mountain aktivitetssenter. Der fikk de prøve å rafte, offroadsykling, klatring + + + mye annet gøy, dette vil de gjøre mer. Vi har også vært 2 ganger på hytta i Lyngsheia, der har vi kjørt brann øvelse og kveldsøvelse. I år hadde vi Halloweenparty, dette var veldig bra, så det blir det kanskje mer av. På ett av møtene fikk vi Sten Kristian til å snakke om narkotika, vi hadde også minigruppa med, de syntes dette var stas. Minigruppa har også vært med oss på flere møter. Årsrapporten er sponset av

Årsrapporten er sponset av 8

Årsrapporten er sponset av


Fargerike Hjertenes

Fargerike Hjertenes

Hjertenes Jernvare

Hjertenes Jernvare

Vågen – tlf 51 74 72 04 – 51 74 82 08

Vågen – tlf 51 74 72 04 – 51 74 82 08

Fargerike Hjertenes Hjertenes Jernvare Vågen – tlf 51 74 72 04 – 51 74 82 08

I år så fant vi ut at vi skulle ha juleverksted isteden for å gå ut å spise mat. Dette tok vi minigruppa med på, her laget vi mye forskjellig julesnop + hver sin marsipan gris. Vi var også med på felles turen til Seljestad for å stå på slalom og snowboard, der hadde vi Anne Karine Rokstad fra Sentralt fagutvalg ungdom med. 2 stk fra ungdomsgruppa var med til Oslo på Norway Cup. Dette har vært et kjempe år. MINIGRUPPA Minigruppa har hatt jevnt godt frammøte. På møtene snakker vi om for eksempel førstehjelp, brannvern og mye om friluftsliv. Minigruppa har i år gjennomført en ”hjelpedag” der vi hjalp forskjellige eldre i kommunen. Vi har vært på skitur i Dalen og i Lyngsheia, og badet i badestampen til Torbjørn. I høst har vi vært rundt omkring på Jørpeland og delt ut reflekser, noe mange satte pris på. Vi har møter annenhver mandag fra klokken 19 til 2030. BINGO Vi har i 2003 arrangert 8 bingoer. Dette gir en fin inntekt til laget, og blir satt pris på av lokalbefolkningen. Lisabeth Brekke, Karen Sandvik, Janne K Næss og Mette Rovik har hatt hovedansvaret for bingoen.

PARTYTELT Det har vært god respons på utleie av teltet, og det ble utleid totalt 13 ganger. Ble brukt 2 ganger til egne aktiviteter. ANDRE ARBEIDSOPPGAVER For Strand Kommune har vi utført tilsyn på badeplasser med vask av toaletter. For Kommunen og RyMi har vi også i år ryddet langs veien fra Torgerkrossen til bossplassen. Vi har også i år tatt på oss mange arbeidsoppgaver i Jørpeland sentrum; stenging av gågate, oppsetting av telt, henting av bord, organisere nissetog pluss mye mer. Vi arrangerte Preikestoltur for 80 deltakere på HLR 2003. Vi serverte varm mat og fulgte dem til Stolen. OVERTAKELSE AV KATASTROFESYKEHUS Helsedirektoratet kvittet seg med sine katastrofesykehus fra 60-tallet. På Jørpeland ungdomsskole stod det lagret utstyr for å kunne behandle og pleie mange hundre mennesker. Sammen med sentralleddet overtok vi dette utstyret ”på rot”. Til sammen 3 fulle godsruter med utstyr ble kjørt bort fra skolen en kald høstkveld. Utstyret vil bli gitt bort til andre organisasjoner, sendt til internasjonale 9


prosjekter innen Norsk Folkehjelp, brukt til eget bruk og solgt på loppemarked. Dette vil bli hovedsakelig gjort i 2004. ØKONOMI Regnskapet viser en omsetning på kr. 1.132.040,-. Overskuddet ble på 187.013 kroner. Regnskapet har blitt revidert av registrert revisor; Bjørn Midtbø. Regnskapsutdraget deles ut på årsmøtet. Gaver/ tilskudd Gitt av: Beløp: Strand kommune 15.000 kroner LO i Stavanger og omegn/ Ryfylke 5.000 kroner British Petroeum (BP) 58.800 kroner Fritjof Riis (far til en savnet gutt) 1.500 kroner Miniklubben barnehage 4.000 kroner Jus.dep midler (fordelt sentralt) 50.000 kroner Sum gaver/tilskudd 134.300 kroner Sørskår mek Verdi ca.10.000 kroner REPRESENTASJON Landsmøtet: Styret (sentralt): Distriktsstyret: Ungdomsutvalget distriktet Distriktsårsmøtet: Ambulansekomité (sentralt): Planleggingskonferanse: Regionalkonferanse: Representantskapsmøte ungdom

Formål: Driftstilskudd Støtte Tilskudd til kjøp av båt Takk for innsats ved leteaksjon Støtte Støtte til båt i 2002 (utbetalt 2003) Targabøyle med mer til båten

Espen Brekke Espen Brekke (nestleder) Arvid Lie (sekretær) Rolf Johannesen (vararepresentant) Renate Rønneberg (leder) Sten Kristian Lund, Anne Johannesen, John Fosse, Espen Brekke og Kristine Notvik Espen Brekke Espen Brekke, Kristine Notvik og Rolf Johannesen John Fosse, Anne Johannesen Kristine Notvik og Lars Ur

GULLNÅL Følgende medlemmer ble under årsmøtet tildelt Gullnål og diplom for 30 års medlemskap: Edvard Kr. Tungland, Tove Mihle Strand, Olav Strand, Kåre Johannesen, Berit Gausland, Elling Gausland, Morten Næss, Paul Tore Barkve og John Bjørheim En slik hedring får kun dem som i tillegg til medlemskapet har minst 10 års aktivt styrearbeid eller annen meget aktiv innsats. Vi er meget stolte av deres innsats gjennom Norsk Folkehjelps flotte historie i Strand. Vi tillater oss å nevne særs Edvard Kr. Tungland som har hatt tillitsverv sammenhengende i 35 år. Hans innsats har variert fra lokalplan til distrikt og nasjonalt plan. Han gikk av som nestleder på landsmøtet i Juni. AVISOMTALE/ MEDIA Samarbeidet med Strandbuen og Stavanger Aftenblad har som vanlig vært meget bra. Vi får god dekning av vårt arbeid og aksjoner. Vi synes det er trist at Aftenbladets Jørpelandskontor er lagt ned. Årsrapporten er sponset av

Årsrapporten er sponset av 10

Årsrapporten er sponset av


Fargerike Hjertenes

Fargerike Hjertenes

Fargerike Hjertenes

Hjertenes Jernvare

Hjertenes Jernvare

Hjertenes Jernvare

Vågen – tlf 51 74 72 04 – 51 74 82 08

Vågen – tlf 51 74 72 04 – 51 74 82 08

Vågen – tlf 51 74 72 04 – 51 74 82 08

PROFILERING Vi har hatt stand i Jørpeland sentrum under Strandadagene. Stand på HLR 2003, en Nordisk konferanse for helsepersonell med over 300 deltakere. Vi har vært med å utforme ny nasjonal sanitetsbrosjyre med mange lokale bilder fra Strand. SLUTTORD Norsk Folkehjelp Strand er fortsatt Norges største lokallag. Dette viser godt igjen også på den aktive siden. Aktiviteter spenner over hele aldersspekteret, fra minigruppe til pensjonister. Laget har en mengde meget aktive medlemmer som herved overbringes en stor takk for flott innsats også i 2003. Andre lag og organisasjoner takkes for god støtte og godt samarbeid. Våre givere takkes selvsagt spesielt. Deres støtte var i 2003 et vesentlig bidrag til lagets økonomi. Ikke siden hytta ble bygget i 1996 har vi mottatt så mye støtte og tilskudd. Men vi beklager sterkt at Strand kommunen har redusert det årlige driftstilskuddet med 5.000 kroner til vår organisasjon som i hovedsak driver med ungdoms og beredskapsarbeid. Vi vil fortsatt arbeide aktivt for å få flere medlemmer som støtter opp om den innsatsen laget gjør i samfunnet. Aktivitetsnivået har økt betydelig med henblikk på lete- og redningsoperasjoner i nærområdet vårt. Laget vil derfor takke samtlige som velger å støtte denne innsatsen ved å være medlemmer i Norsk Folkehjelp Strand. Vi takker Strandbuen og Stavanger Aftenblad for god dekning og positiv omtale i året som gikk. Til slutt en spesiell takk til Strand & Forsand lensmannskontor og Hjelmeland lensmannskontor for godt samarbeid. British Petroleum, Østerhus Buss A/S og Sørskår mek. takkes for god støtte, og et godt samarbeid.

Sten Kristian Lund leder

Anne Johannesen økonomileder

Signe Schultz sekretær

Gjert Johannesen adm. leder sanitet

Lars Ur Torbjørn Torbjørnsen leder ungdomsgruppa voksenleder minigruppa 11


Årsrapporten er sponset av

Årsrapporten er sponset av

Årsrapporten er sponset av

Fargerike Hjertenes

Fargerike Hjertenes

Fargerike Hjertenes

Hjertenes Jernvare

Hjertenes Jernvare

Hjertenes Jernvare

Vågen – tlf 51 74 72 04 – 51 74 82 08

Vågen – tlf 51 74 72 04 – 51 74 82 08

Vågen – tlf 51 74 72 04 – 51 74 82 08

12

/rsrapportpdf2003  
/rsrapportpdf2003  

http://www.folkehjelp.no/filestore/rsrapportpdf2003.pdf

Advertisement