Page 1

PÅMELDINGSSKJEMA KURS- OG KONFERANSER NB – oppgi hvilket kurs påmeldingen gjelder, uke 7, 8 eller 9 Vi må også ha medlemsnr. på alle deltakerne

Deltakerens personalia Navn:

Fødselsdato:

Adresse:

Postnr.:

Telefon:

arbeid:

Poststed:

E-post:

Medlemsnummer:

Arrangement Kurs-/konferansenummer:

Sanitetsungdom 1-13

Kurs-/konferansenavn:

Vinterkurs Sanitetsungdom

Tidsrom:

Uke

Kurs-/konferansested: Overnatting: Merknader:

Felles

Begrunnelse for hvorfor du vil være med på vinterkurs Grunnet sikkerhetsforhold med å ferdes i vinterfjellet bl.a. vedrørende personlig utstyr og erfaring. Og dersom det blir stor pågang fra ungdommer om å få være med, slik at vi må prioritere deltakere. Skriv litt om hvorfor du vil være med på vinterkurs og din forutsetning for å kunne bli med:

Deltakerens bekreftelse Sted: Deltakerens underskrift:

Pårørende Navn: Telefon som pårørende kan nås på under leiren: E-post: Spesielle merknader, sykdommer, allergier hos deltakeren:

Dato:


Lokallagets/regionens bekreftelse Lokallaget/regionen som deltakeren representerer: Denne deltakeren prioriteres som nr: Sted:

Totalt antall deltakere fra lokallaget/regionen: Dato:

Lederens underskrift: Deltakeren beregnes kun som påmeldt, hvis vedkommende har gyldig kontingent jfr. vedtektene

Påmelding kan sendes uten underskrift fra leder i laget dersom den er sendt fra leders e-post eller med egen bekreftelse fra leders e-post i tillegg til innsendt påmelding. Billetter: Flybilletter bestilles tidlig, men etter avtale med en av oss undertegnede. Hvis deltaker/lag ikke bestiller billetter i god tid før arrangementet, kan det resultere i dyrere reiseutgifter. Hvis dette er tilfellet får ikke laget ta med total reiseutgift i reisefordeling. Gjeldene lag vil bli orientert og gjort oppmerksom på dette i forkant. Faktura for deltakeravgift og evt reisefordeling sendes lokallaget i etterkant av kurset. Dette skjema sendes til Norsk Folkehjelp innen påmeldingsfristen 1.februar Adresse: • Norsk Folkehjelp, 8844 Youngstorget, 0028 Oslo, merk Espen Brekke, eller sanitetsungdom@folkehjelp.no Det er begrenset deltakerantall på hver leir. Dersom stor interesse fordeles plassene på gruppene som har meldt på innen fristen. Spørsmål kan rettes til Espen Brekke, tlf 971 70 468, espenb@npaid.org

Pmeldingsskjemavinterkurs2013  

http://folkehjelp.no/filestore/Pmeldingsskjemavinterkurs2013.doc