Page 1

PÅMELDING AKTIVITETSKONFERANSE 20.-22. april 2012, Comfort Runway hotell Gardermoen

Norsk Folkehjelp inviterer til aktivitetskonferansen som skal være et verksted og en samling der medlemmer og tillitsvalget skal få innspill og påfyll til å fortsette arbeidet i Norsk Folkehjelp. Her vil det være erfaringsutveksling mellom grupper og lag, gode innspill fra foredrag og eksempler på hvordan egen aktivitet kan utvikles til å ble enda bedre. Konferansen starter med åpning kl 1900 og slutter kl 1400 på søndag med lunsj! Frist for påmelding er 5.mars.

Navn: _________________________________________ Mobil: ____________________ Representerer: _______________________________ E-post: _____________________

Sett kryss i den boksen som representerer den konferansen du ønsker å delta på: Årsmøte – SolidaritetsUngdom Fagkonferanse – Sanitet Konferanse – SanitetsUngdom Konferanse: «Solidartitet i praksis» - lag og region

Følgende bestilling er bindende (kryss av):

HOTELLBESTILLING m/overnatting Jeg ønsker overnatting på enkeltrom fra fredag til søndag (1400,-) Jeg ønsker overnatting på dobbeltrom fra fredag til søndag (1000,-) OBS du må fylle ut hvem du skal dele rom med! _____________________________________

SPESIELLE BESKJEDER Jeg ønsker å meddele følgende: (skriv om du har spesielle behov vedrørende allergi, mat o.l.): __________________________________________________________________________________________


FELLESTRANSPORT Det er ikke fellestransport til denne konferansen.

BETALING FOR KONFERANSEN Prisen for å delta på hele konferansen er kr 1000.- i dobbeltrom og kr 1400.- i enkeltrom. Regning sendes til laget i etterkant, sammen med oppgjør av reisefordelingen. De to ses i sammenheng og avregnes mot hverandre. Hvis det meldes forfall mindre enn en uke før konferansen, så vil laget bli belastet kostnaden selv om man ikke deltar. Forfall skal meldes skriftlig etter at påmelding er sendt inn.

REISEFORDELING Deltakerne reise utgifter fordeles etter reisefordelingsprinsippet. Det vil si at reisefordelingen alltid vil regnes ut fra billigste reisemåte, og slik at alle representanter får like reisekostnader. Prinsippet gjelder alle lag og regioner. Hver enkelt deltaker må levere eget skjema som fylles ut første dag på konferansen. Reisefordelingen gjøres opp etter konferansen. Vi stipulerer kostnaden til å bli om lag 1200.Din reisekostnad – 1200 = skyldig eller ha igjen penger Bruk av egen bil føres med 2.- pr km og 0,5 pr km pr passasjer (Vi oppfordrer til at flest mulig benytter kollektive eller offentlige transportmidler)

HER SKAL DERE BO Comfort Runway hotell, Gardermoen Hans Gaarders veg 27, 2060 Oslo Airport, Gardermoen

RETUR Send skjemaet i retur til Norsk Folkehjelp poe@npaid.org senest 05. mars. Ved retur i ordinær post bruk adressen: Norsk Folkehjelp, postboks 8844, Youngstorget, 0028 OSLO - merk konvolutten “aktivitetskonferansen”. Utfylt og returnert skjema bekrefter at deltaker er kjent med opplysningene gitt i skjemaet. Spørsmål om konferansen kan rettes til Per Øyvind Eriksen 98229541 eller poe@npaid.org.

/pamelding-aktivitet-klar2  

http://norskfolkehjelp.no/filestore/pamelding-aktivitet-klar2.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you