Page 1


KONKLUSJONEN Vi starter med det enkleste: konklusjonen, hva vi trenger. På sidene bak vil dere lese om bakgrunn for konklusjonen og om Norsk Folkehjelp Strand.

Norsk Folkehjelp Strand trenger ny bil. Vi ønsker oss: 6 – 9 seter Firehjulsdrift Sommerdekk og piggdekk Diesel, med litt krefter Hengerfeste Uniformert Samband Driftsikker og sikker for fører og passasjerer Vi ser for oss: Toyota Hiace 2002 modell eller nyere 6 seter kombinertbil eller 8 seter personbil 102 hk diesel Firehjulsdrift Pris: Pakke med brukt bil, uniformering, samband og tilhenger: 300 – 350.000 kroner

Behov for støtte: 300 – 350.000 kroner Ønske om gjennomføring: Så snart finansiering er på plass, gjerne til vintersesongen.


BAKGRUNN FOR KONKLUSJONEN Norsk Folkehjelp Strand trenger to biler til beredskap og drift stasjonert på Folkehjelpshuset på Jørpeland. Vi trenger en bil på vårt beredskapssenter i Lysebotn. Norsk Folkehjelp Strand har i dag gammelt bilmateriell. Vår Volkswagen båre/ mannskapsbil ble kjøpt ny i 1987 og er 20 år neste år. Den sliter på årene og vi vil ikke bruke mye penger på reparasjoner. Vi vil holde den i drift så lenge den er presentabel og i teknisk grei stand, men på sikt må også denne byttes ut. For ett år siden tok vi vår 9-seter Ford Transitt ut av tjeneste. Det var en bil vi fikk brukt i gave 4 år tidligere. Men den var allerede da begynt å ruste og vi visste den ikke ville bli veldig gammel. I 2005 fikk vi overta en Mercedes Gelendewagen fra ambulansetjenesten på SUS. Dette er en 1984 modell, men er relativt lite kjørt, godt vedlikeholdt og i fin stand. Men den har bensinmotor og drikker mye. Vi har stort behov for å ha denne bilen i Lysebotn på vårt senter der. www.folkehjelp.no/bolten. Der vil den være en viktig ressurs og beredskap for vår virksomhet, men den vil samtidig bli mindre brukt og bensinforbruket vil derfor ikke være uoverkommelig. Da har vi bare en bil på Jørpeland til bruk på vakttjeneste hver helg i Lyngsheia, andre vakter, leteaksjoner og til aktiviteter i mini-, ungdom-, dykker-, klatre-, og sanitetsgruppen. Vi har blant annet deltatt på leteaksjoner mange ganger ved Preikestolen og hentet personer med brekte ben samme sted. Vi ønsker oss denne spesifikke biltypen fordi: Toyota er driftssikre, vi håper på få utgifter til vedlikehold i fremtiden, og stor driftssikkerhet slik at beredskapsutstyret alltid er klart til bruk. Vi har to snøscootere som må dras på tilhenger, vår beredskapsbåt står på tilhenger og vi har stor tung beredskapstilhenger som dras ut på lete- og redningsaksjoner. Derfor må vi ha firehjulsdrift og litt krefter i dieselmotoren. Vi har stort sett mannskaper med vanlig B-sertifikat og ønsker derfor ikke minibuss, selv om behovet for å kunne ta med mange er tilstede.

Våre to biler sammen med politibil fra Strand og Forsand lensmannskontor under en leteaksjon i Lysebotn høsten 2006. Tilfeldigvis er politibilen den type bil vi ønsker. Men da med vår uniformering (lik bilen til høyre) og uten blålys.


BILPAKKEN Med dagens bilpriser ser vi fornuften i å forsøke å kjøpe brukt. Vi vil også selv uniformere bil og henger, og montere samband.

Bilen

Pr. desember 2006 viser bruktmarkedet (finn.no) at det er mulig å få tak i ønsket bil med 6 seter, 102 hk diesel og firehjulsdrift. En 2003 modell som er kjørt ca. 100.000 km koster ca. 300.000 kroner. Uniformering. Vi følger Norsk Folkehjelps nasjonale standard og en bil i denne størrelsen koster 4200 kroner. Arbeidet gjør vi selv Samband. En VHF bilradio på Norsk Folkehjelps lukkede sambandsnett koster 10.000 kroner. Tilhenger Transportbehovet er alltid tilstedet. Vinterstid har vi behov for å forflytte to snøscootere, men har bare en velegnet tilhenger i dag. Ellers har vi behov for å få med personlig utstyr som sekker og bager, samt lagsutstyr. Vi ser for oss en Tysse tilhenger med lokk, samt tipp for lettere pålasting av snøscooter. Høsten 2007 fikk vi penger til snøscooter av SRbank. Her fikk vi også en del penger til bilhenger, og det mangler bare 15.000 kroner for å få fullført denne biten.

Sum bilpakke avhengig av bruktpris: 300 – 350.000 kroner


NORSK FOLKEHJELP STRAND Norges største lag, målt i individuelle medlemmer, over 700 medlemmer. Har mange faste aktiviteter og aktivitetsgrupper. MINI 8-13 år Møter hver mandag, har mange aktiviteter. Førstehjelp, sanitet og samband. Men også matlaging, musikk og gå ut på tur. Drar ofte på helgturer. UNGDOM 13-26 år Er sammen med sanitet på sanitetsvakter, Norway cup og vintertjeneste i Lyngsheia. Har møte hver uke med temaer innen førstehjelp og sanitet. Men også helt andre temaer med film, bading og øvelser. Ofte på helgeturer, ofte sammen med andre ungdomsgrupper i Rogaland. SANITET fra 17 år Den operative gruppen i Norsk Folkehjelp. Deltar på lete- og redningsaksjoner, sanitetstjenester, vintertjeneste. Samlinger hver uke, kurs og opplæring, øvelser og samarbeider tett med andre aktører innen helse- og redningstjeneste. Sosial bit med bl.a. turer, skiweekend og julebord. DYKKING fra 15 år Egen kompressor på Folkehjelpshuset både til aktive dykkere og til andre dykkere som vil kjøpe luft. Stor RIB, hurtiggående gummibåt, som tas med på klubbdykk. 2 faste dykkedager i uken pluss noen helgeturer i året. KLATRING fra 15 år Hobbyklatring, mest på topptau, noe leding. Rappellering og taukjenskap. Sikkerhet i høysetet. Utstyr og kompetanse for å kunne sikre egne mannskaper under aksjoner. Men vi driver ikke vertikal (loddrett) redning i bl.a. Kjerag, Det er det Rogaland Alpine Redningsgruppe som utfører.


BEREDSKAP Den opprinnelige årsaken til etablering av Norsk Folkehjelp Strand i 1964. Hvem skal lete etter dine nærmeste når de er savnet i et forferdelig vær i fjellet? Den viktigste faktoren er mennesket Vi har over 100 personer som har sagt seg villige til å kunne delta på lete og redningsaksjoner. Alle er frivillige og stiller opp uten lønn. Noen får dekket lønn av arbeidsgiver dersom de må ta fri fra arbeid, andre taper faktisk penger på å lete etter savnede personer i fjellet eller på sjøen. Vi har en kjerne med mannskaper som har opplæring i førstehjelp, samband, båresurring og annen redningsinnsats. Så har vi noen som er sjeldnere med, men er gode fjellfolk som har rett bekledning, erfaring og kunnskap til å kunne gjøre en innsats som letemannskap under en leteaksjon.

I 2002 hadde vi ett toppår med 17 aksjoner, dette gir over en aksjon i måneden. Den ene aksjonen varte i 8 døgn det året i Kjeragområdet. Normalt er vi ute 7-8 ganger i året på oppdrag for politiet. I tillegg kommer ambulanseoppdrag for ambulansetjenesten ved SUS, og av og til bistand til brannvesenet. Vi er også en del av kommunal beredskap, og hjelper til ved flommer med mer. Det vi oftest ser er utstyret Norsk Folkehjelp Strand har mye beredskapsutstyr. Vi har to snøscootere, to biler, 25 sambandsapparater, 2 basestasjoner for samband, pulker, bårer, mange hundre ulltepper, tauverk osv osv. Mesteparten av ustyret er kjøpt inn for egne midler som er inntjent på dugnader. Noe av ustyret er kjøpt med støtte fra kommuner og andre.


EIENDOMMER 1985, 1996 og 2006 er merkeår for vår organisasjon. Store byggeprosjekter er blitt gjennomført med stor dugnadsinnsats. Folkehjelsphuset I Mellarveien på Jørpeland ligger ”Huset” som vi kaller det. Store møtesaler, kontor, kjøkken, garasjer og depot. Tre leiligheter i kjelleren gir oss fast inntekt. I 2006 bygget vi nytt depot på 100 kvadratmeter. En investering på ca.70.000 kroner pluss mange dugnadstimer.

Folkehjelpshytta i Lyngsheia Vaktstasjonen er bemannet hver helg fra nyttår til og med påske. 4 vaktlag deler på denne tjenesten. Grunnflate på ca. 100 kvadratmeter, 17 sengeplasser og full av beredskapsutstyr. Badestamp, vedfyring og uten innlagt vatn.

Bolten aktivitet og beredskapssenter Gamle Lyse skole i Lysebotn. Gave fra Forsand kommune. Totalt lagt ned 6.000 dugnadstimer. Fått støtte fra kommuner, bedrifter og andre på formidable 1,4 mill kroner. En beredskapsdel med 17 sengeplasser, beredskapsutstyr, stue og kjøkken. Fungerer som kommandoplass under lete og redningsaksjoner. En leirdel med 43 sengeplasser, stort moderne storkjøkken, spisesal og storstue. Gymsal med dusjer og badstue. Satser på ungdomsaktiviteter og friluftsaktiviteter. Helårsutleie og kurs med mer for egen organisasjon hele året.


SAMFUNNSAKTØR Den kanskje viktigste jobben vi gjør i Norsk Folkehjelp er å gi ungdommene ett alternativ til å gå gatelangs uten noen mening i fritiden sin. Vi er en sterk og sikker medspiller både til kommune, næringsliv og andre. • • • • • • • • • • • • • •

Førstehjelpsopplæring for skoler, bedrifter og enkeltpersoner Eldretur 17.mai i Strand, to fulle busser Ordensvakter på konserter Familieuke i Lysebotn i samarbeid med Strand kommune Høstferie for ungdommer i Lysebotn, med friluftstilbud Skidag i Dalen eller Lyngsheia Sjøaktiviteter med bl.a. banankjøring Oppkjøring av skiløyper i Dalen og i Lyngsheia Marinbiologisk dag Nyttårskonsert, hjelper kommunen som vertskap Felles fjelltur åpen for publikum Eldrefest i samarbeid med Strand eldreråd Trafikksikkerhetskampanjer Reflekskampanjer


ØKONOMI En normal omsetning for Norsk Folkehjelp Strand ligger på 700 000 kroner. All regnskapsføring og økonomiledelse utføres på dugnad, som alt annet arbeid i organisasjonen. Enkelte år er ”gave og tilskuddspotten” i regnskapet på ca 30.000 kroner. Det vil si at vi selv har jobbet inn nesten syv hundretusen kroner. Andre år ser vi mange hundre tusen kroner i gaver, men da stiger regnskapet tilsvarende. Vårt regnskap revideres av godkjent revisor og godkjennes på årsmøtet. Inntekter Vi har gjort alt fra å vaske toaletter på badeplasser, stilt opp i dress for kommunen ved nyttårskonsert og dratt på sanitetsvakt på Sesilåmi i Sirdalen. Før brukte mannskapene en liten del av sin aktivitet til dugnadsarbeid, de siste årene er dette blitt for mye. Primæroppgaven må være å drive Folkehjelpsaktiviteter, ikke dugnad. Derfor håper vi på hjelp i fremtiden også slik at vi kan være en attraktiv organisasjon for ungdommer og voksne. Og samtidig kunne levere kvalitet tilbake til samfunnet. Utgifter Stor organisasjon generer store utgifter. Vi betaler langt over 100 000 kroner i forsikringer hvert år bare for å si noe om utfordringene. Aktiviteter er en kjekk utgiftspost i regnskapet, men medlemmene deltar som regel med egenandeler. Det er ingen i Norsk Folkehjelp Strand som mottar noen form for honorarer, lønn, instruktørgodtgjørelse eller annen avlønning. Til og med 500 timer administrasjon for prosjektledelse i Lysebotn ble gjort på dugnad. Det blir endatil brukt egne mobiltelefoner og biler.

Vi håper Dere vil vurdere oss som en seriøs og viktig organisasjon i samfunnet. Vi håper Dere vil vurdere å støtte oss med finansiering av ny bil

www.folkehjelp.no/strand

/Nybil07  

http://www.folkehjelp.no/filestore/Nybil07.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you