Page 24

Vedlegg 2: Oversikt over verdien av innvilgede lisenser for eksport av krigsmateriell fra EU-land til Israel i 2010

Eksportør  av     krigsmateriell  til  Israel   Frankrike   Tyskland   Romania   Finland   Storbritannia   Spania   Bulgaria   Tsjekkia   Hellas   Polen   Belgia   Italia   Nederland   Ungarn   Slovenia   Østerrike   Danmark   Slovakia   Irland     (Avrundet)  Sum:    

119

Verdi av  lisenser  innvilget     i  2010  avrundet  i  1000  Euro   32  831   31  620   15  216   7  930   7  291   5  767   4  887   3  588   3  361   2  618   2  277   1  315   717   642   616   484   228   100   25     121  513  

     

119 Eksportåret  2010  er  per  oktober  2012  det  siste  EU  har  publisert  samlet  eksportdata  for.  Kilde:  EUs  trettende   konsoliderte  årsrapport  om  våpeneksporten,  publisert  30.  desember  2011.  EU  dokument:  2011/C  382/01  “Thirteenth   Annual  Report  according  to  Article  8(2)  of  Council  Common  Position  2008/944/CFSP  defining  common  rules  governing   control  of  exports  of  military  technology  and  equipment”

24

Profile for Norsk Folkehjelp

Norskvpenhandelogmilitrtsamarbeidmedisrael3  

Norskvpenhandelogmilitrtsamarbeidmedisrael3  

Advertisement