Page 1

Kjære alle  sammen!     Norsk  Folkehjelp  Jæren  har  mye  kjekt  på  gang  denne  høsten.   Mandag  5.september  ble  det  avholdt  ekstraordinært  årsmøte,  og  et  enstemmig  årsmøte  stemte  for     å  bygge  ny  vaktstasjon/hytte  i  Solheimsdalen  i  Sirdal.  Hytte  komitèen  og  styret  får  en  spennende  og   travel  tid  framover.  Håper  mange  har  lyst  til  å  bidra  for  å  få  dette  prosjektet  i  havn.  Mer  info  kommer   Minigruppa  (5.-­‐8.  klasse)  har  nå  startet  opp  igjen  og  det  er  en  super  gjeng  å  være  sammen  med.  Det   er  ennå  plass  til  noen  flere,  så  om  dette  kan  være  aktuelt  kan  dere  sjekke  hjemmesiden   www.folkehjelpen.no/jaren/mini  eller  ta  kontakt  med  leder  Irene  M.  Torgersen     Ungdomsgruppa  (fra  13  år)  har  også  kommet  godt  i  gang.  De  møtes  på  folkehjelpshuset  hver   mandag  kl  18-­‐20.  Ta  så  gjerne  kontakt  med  ungdomsleder  Sondre  Emil  Torgersen  eller  sjekk   hjemmesiden:  www.folkehjelpen.no/jaren/ungdom  eller  facebook.     Saniteten  starter  snart  opp  med  6  timers  førstehjelpskurs  og  vil  deretter  tilby  kurset  søk  og  redning   og  fagkurset  vinter.  Mye  interessant  og  kjekt  å  lære.  Ta  kontakt  med  instruktør  Bjørn  Harald  Kleppe   om  du  kunne  tenke  deg  å  bli  med  på  noe  av  dette.     Samfunnsgruppa  arrangerer  bingo  med  dans  for  de  som  er  50+  første  og  tredje  fredag  i  måneden.  De   har  også  besøkstjeneste  i  samarbeid  med  frivilighetstjenesten  i  Klepp  kommune.   Samfunnsgruppa  har  også  ansvar  for  utleie  av  folkehjelpshuset,  dekking  av  bord  og  for  å  skaffe   servitører.  Folkehjelpshuset  har  også  egen  kokk.  Kontaktperson:  Ellen  Marie  Skretting       Verdenslandsbyen  i  Klepp  var  helt  nytt  i  fjor  og  da  var  det  mange  organisasjoner  som  ikke  deltok.  I  år   har  dette  snudd  og  mange  lag  og  organisasjoner  i  kommunen  kommer  til  å  delta.  Vi  skal  ha  stand  på   lørdagen  for  å  profilere  TV-­‐aksjonen,  men  også  for  å  fortelle  og  vise  hva  vi  holder  på  med  i  lokallaget.   Ta  turen  til  Klepp  sentrum  lørdag  24.september  og  få  deg  mange  gode  oppelvelser  og  om  du  kunne   tenke  deg  å  være  sammen  med  oss  på  stand  så  er  du  velkommen  til  det.   Kontaktperson:  Ellen  Marie  Skretting     I  år  skal  inntektene  fra  årets  TV-­‐aksjon  gå  til  Norsk  Folkehjelp  og  minerydding.  ͟sŝƌLJĚĚĞƌĨŽƌůŝǀĞƚ͟   er  årets  slagord.  Det  ligger  fortsatt  mange  udetonerte  miner  i  land  det  har  vært  krig  i.  Mer  info  på   www.folkehjelpen.no  .  Vi  trenger  bøssebærere  og  håper  virkelig  at  du  har  anledning  til  å  bidra  med   dette.  Kontaktperson:  Ellen  Marie  skretting     Styrer  arrangerer  også  BÅTFØRERKURS  1.-­‐2.oktober.   Lørdag  1.oktober  kl  10-­‐18  og  søndag  2.oktober  kl  9-­‐17.  Eksamen  tas  enten  rett  etter  kurset  på   søndagen  eller  etter  en  til  to  lesesdager.   Vi  har  fått  svært  gode  priser  -­‐  kr  1.400,-­‐  for  medlemmer  og  kr  2.000,-­‐  for  ikke  medlemmer,  inkluderer   lån  av  kursmateriell  og  eksamensavgift.  Man  må  ha  med  egen  pc  til  å  gjennomføre  eksamen  på.   Prisene  forutsetter  at  vi  er  20  deltakere.  Hvis  vi  blir  færre  vil  det  koste  noe  mer.  Det  har  allerede   ŬŽŵŵĞƚĞŶĚĞůƉĊŵĞůĚŝŶŐĞƌƐĊŚĞƌŐũĞůĚĞƌĚĞƚĊǀčƌĞƌĂƐŬƚƵƚĞ͘&ƆƌƐƚŵĂŶŶƚŝůŵƆůůĂ͙   Kontaktperson:  Irene  M.  Torgersen  


AKTIVITETSKALENDER Dato     22.9  kl  18.00   og     29.9  kl  18.00  

Høsten

3 kvelder  i   november  og  1   helg  på  nyåret   24.9   1.-­‐2.  oktober   6.oktober   18.00   10.-­‐14.  oktober   23.oktober  

29.oktober  

Høsten  2011   Høsten  2011   Høsten  2011  

Aktivitet Kurs:   Grunnleggende   førstehjelp  

Informasjon 6  timers  kurs   fordelt  på  to   dager.   Gratis  for   medlemmer.   Kr  150,-­‐  for  ikke   medlemmer   Kurs:   Teori  og  praksis.   Søk  og  Redning   Kommer  info͙     Fagkurs:   Teori  i  november   Vinter   og  praksis  etter   nyttår   Verdenslandsbyen   Vi  skal  ha  stand   på  Klepp   Kurs:   Max  20  deltakere,   Båtførerkurs   ledige  plasser:  14.   Første  onsdag  i  hver   Temakveld  for   måned  er  det   saniteten  

Kontaktperson

Høstleir for   Påmeldingsfrist:   ungdom  på  Bolten   snarest   TV-­‐aksjonen   Meld  deg  som   bøssebærer  ʹ  vi   trenger  din  hjelp!   Aldersgrense:  18  år   Medlemsfest   Venners-­‐venners   Husk  å  melde  dere   på  innen  18.10       Utleie  av     folkehjelpshuset   Bingo  med  dans   Første  og  tredje   helga  i  måneden   Besøkstjeneste    

Sondre Emil  Torgersen  

Bjørn Harald  Kleppe  

91  66  96  25  

Bjørn Harald  Kleppe  

91  66  96  25   Bjørn  Harald  Kleppe  

91  66  96  25   Ellen  Marie  Skretting  

41 41  97  94   Irene  M.  Torgersen  

95 17  17  45   Henriette  Isaksen   99  57  77  80  

temakveld.

40 23  53  68   Ellen  Marie  Skretting  

41 41  97  94   Ina: 97506467 Henriette: 99577780 Ellen Marie: 41419794    

Ellen  Marie  Skretting  

41 41  97  94   Ellen  Marie  Skretting  

41 41  97  94   Ellen  Marie  Skretting  

41 41  97  94      

/NorskFolkehjelpJren-hstensaktiviteter  

http://folkehjelp.no/filestore/NorskFolkehjelpJren-hstensaktiviteter.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you