Page 1

Oppdatert 10/2-2010 pøe

MELDESKJEMA FOR NYTT LAG I NORSK FOLKEHJELP Vi meddeler at det i samråd med regionens styre er stiftet/reorganisert lokalt lag i ___________________ (kommune, bydel) i/på________________________ (sted), i _______________________ (fylke), den __/__ 20___, under navnet, NORSK FOLKHJELP_____________________________. Laget har følgende adresse:____________________________________ postnr:______sted: _____________________________. Laget har opprettet følgende bankkonto:_________________________(11 siffer) Ved siftelsen ble det tegnet ____ medlemmer, og laget konstituerte seg med følgende styre: Verv Navn Adresse Postnr Poststed Leder (*) Nestleder Sekretær (*) Økonomileder (*) Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem (*) Må velges - se §29.1 Etableringen er skjedd i tråd med Norsk Folkehjelps vedtekter, § 1 Formål og §§ 26-36 om lokal aktivitet Sted____________________dato___/___20____ _________________________ _________________________ Underskrift av minimum to (2) stiftere

Sendes regionskontoret

Tlf.priv.

Tlf. arb.

/MELDESKJEMAFORNYTTLAG1pr10022010docversjon  

http://norskfolkehjelp.no/filestore/MELDESKJEMAFORNYTTLAG1pr10022010docversjon.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you